Význam slova "eva" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • Eva -y ž. bibl. meno prvej ženy;

  (byť) v Evinom rúchu nahá

 • evakuácia -ie ž. evakuovanie: e. ranených;
  e. územia;

 • evakuačný príd.

 • evakuant -a m. evakuovaná osoba;

 • evakuantka -y -tiek ž.;

 • evakuantský príd.

 • evakuovať nedok. i dok.

  1. (vy)sťahovať (obyč. z ohrozenej oblasti): e. obyvateľstvo

  2. vyprázdňovať, vyprázdniť: e. povodňou ohrozené územie

 • evalvácia -ie ž. hodnotenie: e. vysokých škôl, vedeckých pracovísk;

 • evalvačný príd.

 • evanjeliár [-ňie-] -a L -i mn. -e m. bohoslužobná kniha obsahujúca vybrané časti z evanjelií

 • evanjelička -y -čiek ž.;

 • evanjelický príd.: e-á cirkev; E-á cirkev augsburského vyznania na Slovensku;
  e. kňaz, kostol;

 • evanjelictvo -a s. evanjelická viera

 • evanjelik [-ňie-] -a mn. -ci m. príslušník kresť. cirkvi vychádzajúcej z učenia M. Luthera;

 • evanjeliový príd.: e-é rady; e-é texty

 • evanjelista [-ňie-] -u m. autor evanjelia: e. Matúš

 • evanjelium [-ňie-] -ia D a L -iu s.

  1. iba jedn. posolstvo o spáse uskutočnenej Ježišom Kristom: šíriť, hlásať e.

  2. biblický spis, v kt. je opísaný Kristov život, skutky a učenie; výňatok z neho čítaný pri bohoslužbe; časť bohoslužby: E. podľa Jána;
  prečítať e.;

 • evanjelizácia [-ňie-] -ie ž.

  1. hlásanie, šírenie evanjelia (najmä v nekresťanských krajinách): e. Afriky; Kongregácia pre e-iu národov

  2. úsilie vniesť do života ducha evanjelia: e. je úlohou nielen kňazov, ale aj laikov; e. mládeže

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV