Hľadaný výraz "rev" v Lekárskom slovníku

Nájdených 21 výsledkov (1 strana)

 • revaccinatio

  - revakcinácia, opakované očkovanie, preočkovanie rovnakou látkou v určitom období

 • revalidisatio

  - revalidizácia, proces zbavujúci (úplne alebo čiastočne) invalidity

 • revascularisatio

  - revaskularizácia, obnovenie krvného zásobenia

 • revaskularizácia

  - obnovenie krvného zásobenia

 • revehens

  - vracajúci sa späť

 • revellens

  - odtrhujúci, vytrhujúci, odhaľujúci, objasňujúci

 • reverberatio

  - reverberácia, krúženie vzruchov v určitej oblasti a ich návrat k vychádzajúcemu miestu

 • reversibilis

  - "reverzibilný, vratný, návratný

 • reversibilitas

  - reverzibilita, schopnosť prebiehať opačným smerom, návratnosť deja

 • reversio

  - reverzia, návrat, obrat, otočenie, objavenie sa určitých charakterových vlastností alebo povahových zvláštností po vzdialenom predkovi, pri čom tieto povahové rysy neboli u príbuzných v ďalších generáciách manifestné

 • reversum

  - "reverz, písomný súhlas chorého s liečebným výkonom

 • reverzibilný

  - vratný, schopný prebiehať opačným smerom

 • reverzná transkriptáza

  - enzým, ktorý katalyzuje syntézu DNA podľa templátu RNA.

 • revisio

  - revízia, opätovná prehliadka, prešetrenie, najmä pooperačné

 • revitalisatio

  - revitalizácia, zotavovanie, obnovovanie síl po prekonaní choroby

 • revivificatio

  - revivifikácia, oživovanie, obnovovanie životných funkcií

 • reviviscentia

  - reviviscencia, oživenie, obnovenie základných životných funkcií

 • revocatio

  - revokácia, odvolanie, opakovanie

 • revolutio

  - revolúcia, spätné otáčanie, obracanie, prevrat

 • revulsio

  - revulzia, vytrhnutie, prerušenie choroby, obmedzenie lokálneho zápalu (hyperémia) užitím dráždidiel na inom mieste

 • revulsivus

  - revulzívny, (liek) vyvolávajúci prerušenie chorobných prejavov na jednom mieste užitím rozmanitých dráždidiel na inom mieste, najčastejšie na povrchu tela

Naposledy hľadané výrazy: