Hľadaný výraz "cyto" v Lekárskom slovníku

Nájdených 40 výsledkov (1 strana)

 • cytoarchitektonike

  - usporiadanie buniek určitých tkanív alebo orgánov

 • cytoblastos

  - cytoblast, bunkové jadro (starý výraz)

 • cytocentrum

  - """stred bunky"", centrozóm"

 • cytochemia

  - cytochémia, odbor zaoberajúci sa zložením buniek

 • cytochroma

  - cytochróm, mitochondriálny enzým hemoproteínového typu, nevyhnutný pre dýchanie buniek

 • cytodiagnosis

  - cytodiagnóza, stanovenie diagnózy z mikroskopického vyšetrenia buniek v telových tkanivách, tekutinách,...

 • cytofila

  - cytofíla, nepravidelné mikroklky medzi kinocíliami na povrchu epitelových buniek

 • cytogenesis

  - cytogenéza, vznik a vývoj bunky

 • cytogenetica

  - cytogenetika, odbor genetiky zaoberajúci sa chromozómom a jeho významom pre dedičnosť

 • cytoglycopenia

  - cytoglykopénia, nedostatok glukózy v bunkách

 • cytohistogenesis

  - cytohistogenéza, vznik a vývoj bunkovej štruktúry

 • cytokinesis

  - cytokinéza, pohyb buniek

 • cytokinum

  - cytokín, cytokíny, nízkomolekulárne proteíny, produkované bunkami imunitného systému, regulujúce mezibunkové komunikácie

 • cytologia

  - cytológia, náuka o bunke, o jej zložení a funkcii

 • cytolysinum

  - cytolyzín, látka schopná rozpúšťať bunky

 • cytolysis

  - cytolýza, rozloženie, rozpad buniek

 • cytolyticus

  - cytolytický, týkajúci sa rozpadu, rozpúšťania buniek

 • cytomegalia

  - cytomegália, cytomegalická viróza, infekčné ochorenie vyvolané cytomegalovírusom, pri ktorom vznikajú obrovské bunky v tkanivách - cytomegália

 • cytometria

  - cytometria, určovanie veľkosti buniek

 • cytomorphologia

  - cytomorfológia, náuka o tvarových vlastnostiach a vnútornej štruktúre buniek

 • cytomorphosis

  - cytomorfóza, proces diferenciácie buniek, zmeny štruktúry buniek počas života

 • cytomycosis

  - cytomykóza (retikuloendotelová), mykotické ochorenie postihujúce predovšetkým retikuloendotelový systém, vyvolané hubami Histoplasma capsulatum a Histoplasma duboisii

 • cytopathogenes

  - cytopatogénny, vyvolávajúci chorobné zmeny v bunke

 • cytopathologia

  - cytopatológia, patológia buniek

 • cytopenia

  - cytopénia, zníženie počtu buniek (napr. krvných buniek)

 • cytophagia

  - cytofágia, pohlcovanie buniek

 • cytophysiologia

  - cytofyziológia, náuka o prirodzených životných pochodoch v bunke

 • cytoplasma

  - cytoplazma, protoplazma, živá hmota bunky okrem jadra, priestor ohraničený plazmatickou membránou

 • cytoplasmaticus

  - cytoplazmatický, týkajúci sa cytoplazmy

 • cytoplazma

  - rôsolovitá bunková tekutina, v ktorej sa nachádzajú rozličné bunkové organely. Cytoplazma je jemne štrukturovaná hmota s kanálikmi a stálymi oblasťami.

 • cytopodium

  - cytopódium, bunkový výbežok

 • cytoskeleton

  - cytoskelet, štrukturálna kostra bunky

 • cytosoma

  - cytoplazmatické teliesko ohraničené jednotkovou membránou, obsahujúce rôzne lytické enzýmy (t.j.. lyzozómy a mikrotelieska)

 • cytostaticus

  - cytostatický, zastavujúci rast a delenie buniek, hlavne nádorových

 • cytostatikum

  - látka zabraňujúca rastu nádorových buniek

 • cytotoxicita

  - vlastnosť jedov otravujúcich, rozrušujúcich bunky

 • cytotoxinum

  - "cytotoxín, bunkový jed

 • cytotrophoblastos

  - vnútorná bunková vrstva trofoblastu

 • erythro(cyto)lysis

  - erytro(cyto)lýza, rozpúšťanie, rozpad červených krviniek

 • neutro(cyto)penia

  - neutro(cyto)pénia, abnormálne zníženie počtu neutrofilných bielych krviniek v krvi

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ciž, hics, sdr, zsd, �vn, čah, jar, ice, rosé, opf, ace, hsc, dxh, åˆeco, epb