Hľadaný výraz "es" v Lekárskom slovníku

Nájdených 59 výsledkov (1 strana)

 • es sphenoideus

  - sfenoidálny, klínový, vzťahujúci sa ku klínovej kosti

 • eschara

  - príškvar

 • escharoicus

  - escharoický, príškvarový

 • escharoticus

  - escharotický, leptajúci, podporujúci leptanie

 • Escherichia

  - escherichia coli, gramnegatívna baktéria, bežne žijúce v hrubom čreve

 • esculentus

  - jedlý, požívateľný

 • esencia

  - z lat. - kvapalný podiel rmutu cibéb, ktorý obsahuje 40 - 60 % hmotn. cukru a 5 % obj. etanlou

 • esophagalgia

  - ezofagalgia, bolesť pažeráka

 • esophagealis

  - ezofageálny, pažerákový

 • esophagectasis

  - ezofagektázia, rozšírenie pažeráka

 • esophagectomia

  - ezofagektómia, chirurgické odstránenie (časti) pažeráka

 • esophageus

  - ezofágický, pažerákový, patriaci k pažeráku

 • esophagismus

  - ezofagizmus, kŕčové stiahnutie pažeráka

 • esophagitis

  - ezofagitída, zápal pažeráka

 • esophagobronchialis

  - ezofagobronchiálny, týkajúci sa pažeráka a priedušiek

 • esophagocardiogramma

  - ezofagokardiogram, záznam akčných srdcových potenciálov zo sagitálnej roviny pomocou elektródy zavedenej do pažeráka

 • esophagocardiographia

  - ezofagokardiografia, metóda k snímaniu akčných srdcových potenciálov, vyžadujúci zavedenie elektródy do pažeráka

 • esophagocele

  - ezofagokéla, abnormálne rozšírenie pažeráka, hernia, vydutina pažeráka

 • esophagocologastroanastomosis

  - ezofagokologastroanastomóza, chirurgické spojenie pažeráka so žalúdkom s interpozíciou (pozícia medzi dvoma časťami) hrubého čreva

 • esophagoduodenoanastomosis

  - ezofagoduodenoanastomóza, operačné spojenie pažeráka s dvanástnikom

 • esophagodynia

  - ezofagodýnia, bolesť pažeráka

 • esophagoenteroanastomosis

  - ezofagoenteroanastomóza, chirurgické spojenie pažeráka s tenkým črevom

 • esophagogastrectomia

  - ezofagogastrektómia, odstránenie časti pažeráka a žalúdka

 • esophagogastricus

  - ezofagogastrický, týkajúci sa pažeráka a žalúdka

 • esophagogastroanastomosis

  - ezofagogastroanastomóza, operačné spojenie pažeráka so žalúdkom

 • esophagogastroplastike

  - ezofagogastroplastika, chirurgické odstranenie zúženej (achalázia) prechodu medzi pažerákom a žalúdkom

 • esophagogastroscopia

  - ezofagogastroskopia, endoskopické vyšetrovanie pažeráka a žalúdka

 • esophagogramma

  - ezofagogram, rontgenový záznam, snímok pažeráka s použitím kontrastnej náplne

 • esophagographia

  - ezofagografia, rontgenové znázornenie pažeráka s použitím kontrastnej látky

 • esophagojejunoanastomosis

  - ezofagojejunoanastomóza, chirurgické spojenie pažeráka s lačníkom

 • esophagomalacia

  - ezofagomalácia, zmäknutie stien pažeráka (napr. následkom nekrózy)

 • esophagomycosis

  - ezofagomykóza, plesňové ochorenie pažeráka

 • esophagomyotomia

  - ezofagomyotómia, chirurgické preťatie svalovej steny pažeráka

 • esophagopathia

  - ezofagopatia, bližšie neurčené ochorenie pažeráka

 • esophagoplastike

  - ezofagoplastika, plastická operácia pažeráka

 • esophagoptosis

  - ezofagoptóza, pokles pažeráka

 • esophagorrhagia

  - ezofagorágia, krvácanie z pažeráka

 • esophagosalivatio

  - ezofagosalivácia, nadmerné slinenie pri ochorení pažeráka

 • esophagoscopia

  - ezofagoskopia, vyšetrovanie pažeráka zrakom pomocou endoskopu (fibroskopu)

 • esophagospasmus

  - ezofagospazmus, kŕč svaloviny pažeráka

 • esophagostenosis

  - ezofagostenóza, zúženie pažeráka

 • esophagostomia

  - ezofagostómia, chirurgické vyústenie pažeráka na povrch tela, vytvorenie umelého ústia pažeráka

 • esophagotomia

  - ezofagotómia, chirurgické otvorenie pažeráka

 • esophagotrachealis

  - ezofagotracheálny, pažerákovopriedušnicový, týkajúci sa pažeráka a priedušnice

 • esophagus

  - ezofág, pažerák

 • esophoria

  - ezofória, skryté škúlenie pri poruche rovnováhy očných svalov, forma konvergentného, rozbiehavého strabizmu

 • esophylaxia

  - ezofylaxia, obranná bunková a humorálna reakcia proti endogénnym chorobám

 • esotropia

  - ezotropia, uchýlenie škúliaceho oka smerom dovnútra

 • espundia

  - espundia, ochorenie ústnej a nosovej sliznice vyvolané bičíkovcami skupiny Leishmania

 • Esrom

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Dánska

 • essentia

  - esencia, zahustený výťažok

 • essentialis

  - "esenciálny, samotný, podstatný, životne dôležitý

 • esterasis

  - esteráza, enzým rozkládajúci estery (zlúčeniny vzniknuté z alkoholu a kyseliny)

 • estradiolum

  - estradiol, hormón vaječníka s estrogénnym účinkom

 • Estrogén

  - hlavný ženský pohlavný hormón zo skupiny steroidov, je produkovaný hlavne vyvíjajúcimi sa bunkami folikulu v ováriách počas rastu vajíčka, jeho vylučovanie stúpa v prvej fáze cyklu od 5. do 14.dňa (tzv. proliferačnej fáze). Druhý vrchol, ale podstatne menší, dosahujú estrogény v tzv. sekrečnej fáze cyklu. Estrogény ovplyvňujú látkovú výmenu, podmieňujú vznik sekundárnych pohlavných znakov u dievčat (tvar tela, rast prsníkov).

 • estrogenum

  - estrogén, steroidný hormón produkovaný vaječníkmi

 • estrus

  - ruja, opakujúce sa obdobie, kedy samice savcom pripúšťajú pohlavný styk

 • esuritio

  - hlad, hladovanie, trpenie hladom

 • paralg(es)ia

  - paralg(éz)ia, porucha vnímania bolesti, bolestivé pocity sú vnímané ako príjemné

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ssr, pjv, lpm, t ã â, zrj, eos, delãƒâ ãƒâ ãƒâ, prl, lvc, isy, ďúďat, , zsu, scd, lth