Hľadaný výraz "in" v Lekárskom slovníku

Nájdených 64 výsledkov (1 strana)

 • in vitro

  - mimo živého organizmu

 • in vivo

  - v živom organizme

 • inadekvátny

  - neprimeraný

 • inaktivácia

  - uvedenie do nečinného stavu

 • inaktivácia chromozómu X

  - inaktivácia génov chromozómu X v somatických bunkách samičiek cicavcov počas včasného embryonálneho vývoja.

 • inaktivita

  - nečinnosť, neúčinnosť

 • inbríding

  - Kríženie pokrvne blízkych príbuzných. Potomstvo blízkych príbuzných sa označuje ako inbredné.

 • incidencia

  - počet nových prípadov ochorenia za určitú dobu, zhoda, súvis

 • incipientný

  - začínajúci, počiatočný

 • incízia

  - rez

 • indikátor

  - látka poukazujúca zmenou svojho zafarbenia alebo inej viditeľnej vlastnosti na zmenu chemického zloženia danej látky; ukazovateľ

 • indurácia

  - zatvrdnutie

 • inertná látka

  - chemicky neaktívna látka

 • inervácia

  - prestúpenie tkanív tela nervovými vláknami

 • Infarkt myokardu

  - stav spôsobený ťažkou obštrukciou prítoku krvi do niektorej časti srdcového svalu s následným odumretím srdcového tkaniva. Najčastejšou príčinou obštrukcie vencovitej tepny je vznik krvnej zrazeniny (trombu)

 • infarzácia

  - prestúpenie tkanív červenými krvinkami pri zamedzení odtoku krvi

 • infaustný

  - nepriaznivý, bez nádeje na uzdravenie

 • infekt

  - drobné zápalové ložisko v orgáne, z ktorého sa infekcia šíri do celého organizmu

 • infertilita

  - neplodnosť

 • Infikovaný

  - nakazený mikroorganizmom

 • infiltratívny

  - prenikajúci, prechádzajúci do okolia

 • influenza

  - chrípka

 • ingvinalis

  - slabinový

 • ingvinálny

  - slabinový

 • Inhalovať

  - vdychovať

 • inhibícia

  - útlm činnosti organizmu alebo jeho časti

 • inhibítor

  - látka tlmiaca, spomaľujúca alebo prerušujúca určitú činnosť

 • iniciácia

  - zahájenie chemickej reakcie; vyvolanie, podnet; uvedenie do tajomstva, zasvätenie; u primitívnych národov obrad prijímania chlapcov medzi dospelých mužov

 • iniciálny

  - začiatočný, počiatočný, začínajúci

 • injikovať

  - aplikovať vo forme injekcie

 • inkarcerácia

  - privretie (napr. črevnej slučky v prietrži)

 • inkompletný

  - nekompletný

 • inkontinencia

  - neschopnosť udržať moč, stolicu

 • Inkubačná doba

  - doba od získania infekcie (nakazenia sa vírusom, baktériou...) po vypuknutie prvých príznakov infekčnej choroby

 • Inkubačný čas (doba)

  - čas, ktorý uplznie od vstupu mikroorganizmu do tela po prejavenie prvých klinických príznakov

 • inoperabilný

  - neoperovateľný

 • insekticíd

  - látka ničiaca hmyz

 • insomnia

  - nespavosť

 • inspírium

  - nádych

 • instilovať

  - vkvapkávať, zavádzať liek do organizmu po kvapkách

 • insufciencia

  - nedostatočnosť

 • insuflácia

  - zavádzanie vzduchu do telových dutín za diagnostickým alebo terapeutickým účelom

 • interdigitálny

  - medziprstný

 • interfáza

  - fáza bunkového cyklu medzi dvoma bunkovými deleniami.

 • interkurentný

  - pristupujúci, pridružený

 • intermitentný

  - prerušovaný, striedavý (napr. horúčka)

 • interstícium

  - vmedzerené tkanivo, riedke spojivo tkanív a orgánov, v ktorom prebiehajú nervy a cievy

 • intertrigo

  - prudký zápal kože vyvolaný sparením a trením kože

 • intestinálny

  - črevní

 • intraartikulárny

  - vnútrokĺbny

 • intramuskulárny

  - vnútrosvalový

 • intrauterinný

  - vnútromaternicový

 • intravaginálny

  - vnútropošvový

 • intravaskulárny

  - vnútrocievny

 • intravazálny

  - vnútrocievny

 • introdukcia

  - z lat. - zavádzanie cudzích odrôd alebo druhov do novej pestovateľskej oblasti

 • intrón

  - úsek génu, ktorý sa síce pôvodne transkribuje, ale v procese úpravy primárneho transkriptu sa vyštiepi.

 • introvert

  - človek uzavierajúci sa do seba, obracajúci všetok záujem na seba, na svoj vnútorný svet

 • intubácia

  - zavedenie rúrky do priedušnice, aby sa zabezpečila priechodnosť dýchacích ciest

 • invazivita

  - schopnosť parazita napadnúť hostiteľa

 • invertovaný

  - prevrátený, opačný

 • inverzia

  - chromozómová aberácia, pri ktorej je úsek chromozómu otočený o 180 o.

 • involúcia

  - spätný vývoj určitého orgánu, zanikanie orgánu

 • inzercia

  - štruktúrová chromozómová aberácia, pri ktorej sa časť ramena jedného chromozómu včlení do priebehu ramena nehomologického chromozómu.

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: i n r i, pep, e15, zay, o83, oné, kfr, ã â un, ã tos, szk, dco, , sho, adas, rge