Význam slova "zástup" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 12 výsledkov (1 strana)

 • zástup -u m.

  1. (voľné) zoradenie jednotlivcov za sebou: vyrovnané z-y;
  z. čakajúcich;
  stáť, ísť v z-e;
  voj., tel. pochodovať v z-e v presnom zoradení za sebou

  2. neusporiadaná masa ľudí, dav, húf: nedozerné z-y, prúdiace z-y demonštrantov;

 • zástupca -u mn. -ovia m.

  1. kto niekoho zastupuje (význ. 1): z. riaditeľa;
  ustanovil ho za svojho z-u;
  práv. zákonný, splnomocnený z.

  2. kto vystupuje v niečom mene, predstaviteľ, reprezentant: obchodný, diplomatický z.;
  štátny z. prokurátor;
  ľud si volí svojich z-ov

  3. kto, čo reprezentuje celok, do kt. patrí; typický predstaviteľ: poprední z-ia literárnych smerov;
  najvyspelejší z. cicavcov;

 • zástupcovský príd.: z-á úloha

 • zastúpenie -ia s.

  1. účasť prostredníctvom zástupcov: strana má z. vo vláde;
  predniesť v z-í vlády v mene

  2. číselný podiel (na účasti): percentuálne, menšinové z.

  3. zastupiteľský úrad: mať diplomatické z. v inom štáte

 • zastúpiť -i dok.

  1. nahradiť v práci, v činnosti, zastať (význ. 7): z. kolegu v práci, z. riaditeľa v čase neprítomnosti

  2. byť z-ený mať zastúpenie (význ. 1, 2): na porade sú z-ené africké štáty;
  v strave majú byť z-ené všetky vitamíny

  3. z. niekomu cestu zastať (význ. 4);

 • zastupiteľský príd. kt. zastupuje (význ. 2), kt. súvisí so zastupovaním: z. úrad, z-é orgány

 • zastupiteľstvo -a -tiev s. zastupiteľský úrad, zastúpenie: obchodné z., diplomatické z.;
  štátne z. prokuratúra

 • zástupkyňa -e -kýň ž.;

 • zástupne prísl.;

 • zástupnosť -i ž.

 • zástupný príd. kt. má zastúpiť (význ. 1), kt. nahrádza niečo: to je iba z. problém;

 • nedok. zastupovať

  1. k 1, 3

  2. byť zástupcom (význ. 2): z. v parlamente svoju stranu;
  z. práva klienta

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV