Význam slova "prask" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 12 výsledkov (1 strana)

 • prask, prásk cit.

  1. napodobňuje zvuk spôsobený pádom, úderom, zlomením, výstrelom ap.: p., zaznel výstrel

  2. naznač. prudké hodenie: vzal pohár a p. ho o zem

 • praskať -á, práskať -a nedok.

  1. pukať, trhať sa, prašťať: stena p-á/-a, práskajúca kôra zeme

  2. vydávať zvuk ako pri pukaní, trhaní, prašťať: oheň, vatra p-á/-a

  3. iba práskať spôsobovať práskavé zvuky: p. bičom, korbáčom

  4. iba práskať expr. biť, udierať: p. do nepriateľa;

 • praskavo, práskavo prísl.

 • praskavý, práskavý príd. znejúci ako pri lámaní, horení a pod.: p. zvuk;

 • prasklina -y -lín ž. puklina, trhlina: p. v stene

 • dok. prasknúť -e -ú -kol

  1. k 1 – 3: struna p-la, rúra p-la;
  p-l hrom, neos. p-lo mu v prstoch;
  p. dvermi

  2. expr. spadnúť (význ. 1): p-l zo stromu

  3. expr. hodiť (význ. 1): p. niečo o zem

  4. škol. slang. prepadnúť (význ. 7)

  hlava mu ide p. silno ho bolí;
  p-lo to prezradilo sa, vyšlo najavo;
  p. s niečím zanechať niečo;
  byť na p-tie plný

 • praskot -u m. praskanie: p. ohňa, dreva, biča, skla

 • praskotať -ce -cú nedok. expr. praskať: oheň p-ce

 • práškovací príd. určený na práškovanie: p-ia linka

 • práškovať nedok.

  1. posýpať práškom;
  ban. poprašovať banské diela kamenným práškom;
  poľnohosp. hnojiť práškovými hnojivami

  2. odb. mlieť, drobiť na prášok: p-né kakao

 • práškovitý príd. majúci podobu prášku: p-é hnojivo, p. piesok

 • práškový príd.

  1. rozomletý na prášok, vyskytujúci sa v podobe prášku: p-é hnojivo, p. cukor

  2. používajúci (ako surovinu) prášok: hut. p-á metalurgia výr. kovov a zliatin spekaním kovových práškov

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV