Význam slova "kraj" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • kraj -a m.

  1. miesto najviac vzdialené od stredu, okraj; časový začiatok al. koniec: k. stola, zastať na k-i chodníka, spevnené k-e niečoho;
  začať od k-a;
  na k-i svetovej vojny

  2. krajina, územie, oblasť: rodný k., úrodný, hornatý k., ďaleké k-e

  3. územná administratívnosprávna jednotka väčšia ako okres: Slovensko sa delí na k-e

  4. zastaráv. (u vysťahovalcov) vlasť: vrátiť sa do k-a

  ísť na k. sveta veľmi ďaleko;
  to nemá → konca k-a;
  plač už má na k-i je blízky plaču;

 • krájač -a m. stroj(ček) na krájanie: k. chleba;
  k. koží

 • krajan -a mn. -ia m. človek pochádzajúci z toho istého mesta, kraja, štátu, rodák: stretnutie k-ov, naši k-ia v Amerike;

 • krajanka -y -niek ž.;

 • krajanský príd.: k. spolok

 • krájať -a nedok.

  1. rezaním oddeľovať časti z niečoho: k. salámu, k. zemiaky na kocky

  2. takto tvoriť, zhotovovať: k. tenké krajce chleba;
  k. zvršky topánok vykrajovať

 • krajček -a m. zdrob.

 • krajčír -a m. odborník na zhotovovanie odevov; samostatný živnostník: pánsky, dámsky k.;

 • krajčírka -y -rok ž.;

 • krajčírsky príd.: k-a dielňa;

 • krajčírstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. krajčírsky odbor

  2. krajčírsky salón, krajčírska dielňa

 • krajec -jca m. plochý kúsok odkrojeného chleba: hrubý, tenký k. (chleba);

 • krajíček -čka m. zdrob. expr. k 1: na samom k-u

 • krajina -y -jín ž.

  1. politicky vymedzené územie, štát al. jeho súčasť: posttotalitné k-y, k-y Európskej únie, rozvojové k-y;
  rozprávková k. vybájený svet

  2. územie (ako zemepisná oblasť); kraj: hornatá, stepná k.;
  cestovať zasneženou k-ou

  3. anat. oblasť ľudského tela: srdcová k.;

 • krajinár, krajinkár -a m. maliar krajín (význ. 2), krajiniek;

 • krajinárka, krajinkárka -y -rok ž.;

 • krajinársky, krajinkársky príd.;

 • krajinárstvo, krajinkárstvo -a s. maľovanie krajín, krajiniek

 • krajinka -y -niek ž.

  1. zdrob. expr. k 2: malebná k.

  2. obraz, maľba krajiny

 • krajinný príd. k 2: k-á oblasť;

 • krajinotvorný príd. vplývajúci na celkový výzor krajiny, utvárajúci jej ráz: k-é prvky

 • krajinský príd. k 1: hist. k. snem v býv. Uhorsku;
  k. dážď na väčšej oblasti;

 • krajne prísl. k 2, 3: k. pravicové strany;
  k. nepríjemný;

 • krajnica -e -níc ž. pás tvoriaci okraj cesty: spevnená, znížená k.;

 • krajnicový príd.

 • krajnosť -i ž. posledná hranica, extrém: svedomitý (až) do k-i;
  ísť z jednej k-i do druhej

 • krajný príd.

  1. kt. je na kraji: k. oblok

  2. idúci do krajnosti, extrémny: k-é protiklady;
  v k-om prípade v nevyhnutnom

  3. vrcholný, najvyšší, maximálny: k-é napätie, k-á hranica, poloha;

 • krajovo prísl.: k. podfarbený jazyk;

 • krajový príd. k 2, 3: k-é odlišnosti;
  k-é divadlo;

 • krajský príd. k 3: k-é mesto;
  k-é orgány;
  k-á súťaž;

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: rolo, motor, vaduz, hneva, marek, výnimka, popor, tým, alikvotn, šara, žreb, téma, nakriatnut, kňažná, halič
Ekonomický slovník: kpe, ã ã siã ã, oxz, gråˆ, mat, meã ã, she, stá, izd, triáž, kríž, koså, ato, pec, ssh
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV