Význam slova "hos" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 32 výsledkov (1 strana)

 • hosana, hosanna [-s- i -z-] (hebr.) bibl.

  I. neskl. s. radostné zvolanie v kresť. liturgii (hebr. pôvodu): volali mu h. na slávu

  II. cit. výraz zvelebovania

 • hospic -u m. sociálny útulok na doopatrovanie starých chorých ľudí: budovanie h-ov

 • hospitácia -ie ž. účasť niekoho pri vyučovaní (študijná, kontrolná ap.)

 • hospitalizácia -ie ž. hospitalizovanie;

 • hospitalizačný príd.

 • hospitalizovať dok. umiestniť (chorého) v nemocnici

 • hospodár -a m.

  1. kto má na starosti hmotné prostriedky, hosp. správca: podnikový h., h. organizácie, spolku

  2. kto vie hospodáriť (odborne, úsporne): byť h-om v domácnosti, na svojom pracovisku;

 • hospodáriť -i nedok.

  1. mať na starosti hmotné prostriedky: devízové, podnikové h-enie, h. podľa rozpočtu

  2. účelne, úsporne zaobchádzať s niečím: h. s energiou, so silami, s časom

  3. pracovať v poľnohospodárstve, gazdovať, roľníčiť: súkromne, kolektívne h-iaci roľníci

 • hospodárka -y -rok ž.

 • hospodárne prísl.;

 • hospodárnosť -i ž.: h. vo výrobe

 • hospodárny príd. úsporný a účelný, ekonomický: h. postup, h-e využitie pracovného času;

 • hospodársko-spoločenský príd. hospodársky a spoločenský: h-é činitele

 • hospodársko-technický príd. týkajúci sa techniky hospodárstva: h-á úprava pozemkov

 • hospodársky príd.

  1. týkajúci sa hmotných prostriedkov, výr. činnosti, ekonomický: h-e činitele, h-a kríza, h. pracovník;
  zastaráv. h-a veda ekonómia

  2. poľnohospodársky, roľnícky: h-e zvieratá, h. podnik;

  hospodársky prísl.: h. vyspelý štát

 • hospodárstvo -a -tiev s.

  1. spôsob organizovania výroby, výr. činnosť spoločnosti, ekonomika: trhové h., národné h.;
  lesné, vodné h.

  2. správa hmotných prostriedkov, hospodárenie: bytové h., h. podniku

  3. spôsob pôdohosp. činnosti, hospodárenie: družstevné, súkromné h.

  4. poľnohosp. výr. jednotka, gazdovstvo (význ. 1): mať malé h.

  → turecké h.

 • hosť -a mn. -ia -í/-ov m.

  1. kto príde na návštevu, na pozvanie, návštevník: pozvať si h-a, prijímať h-í;
  svadobní h-ia;
  h-ia festivalu

  2. návštevník pohostinského podniku ap.: stály h. (kaviarne), kúpeľný, hotelový h.

  3. hosťujúci umelec, športovec ap.: orchester diriguje ako h.;
  h-ia hosťujúce šport. družstvo

  nevolaný, neželaný, nezvaný, nevítaný h. človek, jav, kt. je nemilý, nepríjemný;
  ryba a h. na tretí deň smrdí;

 • hosteska -y -siek ž. oficiálna sprievodkyňa na medzinárodných podujatiach: festivalové, olympijské h-y

 • hostia [-ti-a] -ie ž. cirk. nekvasený chlieb vo forme oblátky používaný pri eucharistii

 • hostina -y -tín ž. bohaté al. slávnostné stolovanie: svadobná h., vystrojiť, urobiť si h-u;

 • hostinec -nca m. jednoduchší podnik na občerstvenie a stravovanie: dedinský h.

 • hostinka -y -niek ž. zdrob. expr.

 • hostinská ž.

 • hostinský m. majiteľ al. nájomca hostinca;

 • hostiť hosť/-i! nedok.

  1. dávať hosťovi jesť, piť, častovať: h. priateľov, h. deti zákuskami

  2. mať ako hosťa (na pobyt): mesto h-í delegátov

  // hostiť sa hovor. hodovať, častovať sa: svadobníci sa h-ia

 • hostiteľ -a mn. -ia m.

  1. kto hostí, častuje: h. nás pozval k stolu

  2. kto má niekoho ako hosťa (na pobyt ap.): h. majstrovstiev, delegácie;

 • hostiteľka -y -liek ž.;

 • hostiteľský príd.

 • hostka -y -tiek ž. zried.

 • hosťovať nedok. (o umelcoch, športovcoch ap.) vystupovať ako hosť: h. v divadle, v cudzine, h-ujúce mužstvo

 • hosťovský

  I. príd. určený hosťom: h-á izba

  II. hosťovská ž. zastaráv. hosťovská izba

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: dsc, upd, ã ã aã, auto logon, å, sof, ant, hid, adjust, preview, hear, led, sut, soh, dri
Ekonomický slovník: ema, txs, fdc, hk1, ã la, tnc, zmt, rhs, esa, sas, cgiar, tae, beã â, rgd, ske
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV