Význam slova "hm" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 33 výsledkov (1 strana)

 • hm cit.

  1. vyj. rozlič. pocity ako neistotu, rozpaky, pochybnosť, prekvapenie ap.; mh(m): hm, to je čudné;
  hm, to som nevedel

  2. má význ. prisviedčacej al. pobádacej čast., mh(m): budeš jesť? – hm;
  pôjdeme domov, hm?

 • hmat -u m.

  1. iba jedn. zmysel na vnímanie dotykom; orgány tohto zmyslu: mať jemný h., zisťovať h-om, podľa h-u

  2. uchopenie, hmatnutie: chytiť niečo jedným h-om;
  nedovolený h. (v športe);

 • hmatať nedok.

  1. vnímať hmatom, dotýkať sa rukou, ohmatávať: niečo sa dá h., h. pulz

  2. rukami hľadať, siahať, macať: h. v tme, okolo seba;

 • hmatateľne prísl.;

 • hmatateľnosť -i ž.

 • hmatateľný príd.

  1. kt. možno vnímať hmatom: h-á hrča;
  h. svet

  2. zjavný, zreteľný, presvedčivý, konkrétny: h. dôkaz, rozdiel;

 • hmatkať nedok. expr. hmatať

 • hmatník -a m. časť sláčikového al. brnkacieho hud. nástroja, kde sa pritláčajú prsty na struny

 • dok. hmatnúť -e -ú -tol

 • hmatový príd.: h-é ústroje

 • hmkať nedok.

  1. vyslovovať hm ako prejav rozlič. pocitov (údivu, váhania ap.): rozmýšľa a h-á

  2. nôtiť (význ. 2): h. (si) melódiu

 • hmla -y hmiel ž. zhustené biele vodné pary nízko nad zemou: je hustá ranná h., h. sa dvíha, padá;
  umelá h.

  vidieť ako v h-e, v h-ách nejasne;

 • hmlisto prísl. i vetná prísl. k 1: h. sa pamätať;
  je h.

 • hmlistý príd.

  1. zatiahnutý hmlou, plný hmly: h-á krajina, h-é ráno

  2. neurčitý, nejasný: h-é obrysy, h-á budúcnosť;

 • hmliť sa nedok.

  1. neos. h-í sa tvorí sa, padá hmla

  2. (o zraku) vlhnúť a tým sa zahmlievať, zakaľovať: neos. h-í sa mu v očiach

 • hmlovina -y -vín ž. úkaz podobný hmle;
  astron. kozmický útvar javiaci sa ako hmla: hviezdna h.

 • hmlovitý príd. podobný hmle: h-é mračná

 • hmlovka -y -viek ž. obyč. mn. hovor. hmlové svetlá

 • hmlový príd.: h-é svetlá použ. na motor. vozidle v hmle, hmlovky

 • hmota -y hmôt ž.

  1. všetko, čo má hmotnosť, čo zaberá priestor, čo je základom prírody, matéria: (ne)živá h.;
  filoz. zmyslami vnímateľný látkový a telesný svet našej skúsenosti;
  fyz. zákon zachovania h-y;
  anat. mozgová h.

  2. materiál, kt. sa na niečo používa, z kt. sa niečo vyrába, látka (význ. 1): hovor.: stavebné, pohonné h-y;
  umelá h. plastická látka

 • hmotár -a m. pejor. kto uprednostňuje hmotné záujmy, prospechár;

 • hmotárka -y -rok ž.;

 • hmotársky príd. i prísl.: h. prístup;

 • hmotárstvo -a s.

 • hmotne prísl.: byť h. zodpovedný, zabezpečený;

 • hmotnosť -i ž.

  1. k hmotný (význ. 1)

  2. fyz. vlastnosť telesa daná gravitáciou a meraná v kilogramoch; podľa star. chápania váha: chlieb s h-ou 2 kg;
  h. nákladu;
  chem. molekulová, atómová h.;

 • hmotnostný príd.: h-é číslo

 • hmotný príd.

  1. k hmota (význ. 1), materiálny: h-á podstata sveta

  2. týkajúci sa majetkovej, finančnej stránky, úrovne: h. blahobyt, h-á škoda, h-á kultúra;
  h-é prostriedky majetok, peniaze;

 • hmoždinka, správ. príchytka, kolík, klátik, kotv(ičk)a, rozperka

 • hmýriť sa -i nedok.

  1. rýchle sa sem a ta pohybovať v množstve na obmedzenom priestore, mrviť sa, hemžiť sa: ľudia sa h-ia na poli;
  h-ia sa ako mravce

  2. (o predmete, veci) byť plný niečoho (pohybujúceho sa): rieka sa h-i rybami, úloha sa h-i chybami;
  neos. h-lo sa tam deťmi

 • hmyz -u m.

  1. drobné článkonožce s 3 pármi nôh (napr. muchy, mravce), zool. Insecta: štípanie h-u;
  bezkrídly, krídlatý h.

  2. niekt. drobné parazity (napr. ploštice, blchy): očistiť vojakov od h-u

 • hmyzožravec -vca mn. N a A -e m. živočích živiaci sa hmyzom;
  zool. hmyzožravce Insectivora

 • hmyzožravý príd. živiaci sa hmyzom: h-é vtáky;
  bot. h-é rastliny

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: or, equipment, eg, pass, eb, p p, srd, arti, apac, ascii, gén, vôl, repository, radi, å t
Ekonomický slovník: slx, ocj, too, lsx, zse, haa, ugx, zyk, rv, ea, cah, bak, anm, sdn, psx
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV