Význam slova "ústav" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 14 výsledkov (1 strana)

 • ústav -u m.

  1. ved., bádateľská inštitúcia; jej budova, inštitút: výskumný ú., teoretické ú-y, u-y Slovenskej akadémie vied

  2. ustanovizeň s praktickým ver. zacielením; jej budova: liečebný ú., ú. sociálnej starostlivosti, pohrebný ú.

  3. v min. typ školy: učiteľský ú.;

 • ústava -y ž. zákl. zákon štátu, konštitúcia: Ú. Slovenskej republiky;
  Ú. deviateho mája z r. 1948;

 • nedok. ustávať1 -a

  nedok. ustávať2 -a

  ustávať3 -a nedok. zaťažovať námahou, unúvať, obťažovať: nechce u. staršieho človeka

  // ustávať sa: prepáč, že si sa musel u.;
  neu-j(te) sa! zdvorilé odmietnutie (i iron.)

 • ustavične prísl.

 • ustavičný príd. stále prebiehajúci, neprestajný, stály: u. pohyb, u. zhon;

 • ústavne1 prísl.: ú. ošetrovaný

  ústavne2 prísl.: ú. zabezpečené práva;

 • ústavnoprávny príd. týkajúci sa ústavného práva: ú. výbor Národnej rady SR

 • ústavnosť -i ž. stav zodpovedajúci ústave, ústavný stav: dodržiavať ú.

 • ústavný1 príd.: ú. plán, ú-é úlohy;
  ú-á starostlivosť, liečba;

  ústavný2 príd.: ú-é právo, ú-é záruky, ú-é slobody;
  ú. zákon;
  Ú. súd SR;

 • ústavodarný príd. kt. je oprávnený vypracovať a vyhlásiť ústavu: u-é národné zhromaždenie;
  ú-á moc na základe ktorej sa vyhlasuje ústava

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV