Hľadaný výraz "o" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 651 výsledkov (6 strán)

 • abiogenéza

  - samoplodenie, nesprávna predstava o...

 • absolutistický

  - usilujúci o samovládu; podporujúci...

 • absolútno

  - čo existuje samo sebou...

 • adjuvatika

  - náuka o kompenzačných pomôckach,...

 • aeroklub

  - združenie záujemcov o letectvo...

 • aerológia

  - náuka o fyzikálnych dejoch...

 • aeromechanika

  - náuka o rovnováhe a...

 • agrobiológia

  - náuka o biologických zákonitostiach...

 • agrochémia

  - náuka o používaní chemických...

 • agroekológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • agrometeorológia

  - náuka o vplyvoch počasia...

 • akcelerograf

  - prístroj registrujúci údaje o...

 • akcentológia

  - náuka o prízvuku...

 • akológia

  - náuka o liečebných prostriedkoch...

 • aktológia

  - veda o motorike človeka,...

 • akustika

  - náuka o vzniku a...

 • alergiológia

  - náuka o rozpoznávaní, prevencii...

 • algológia

  - náuka o riasach ...

 • allegretto

  - v hudbe o trochu...

 • anatómia

  - náuka o stavbe a...

 • anestéziológ

  - lekár starajúci sa o...

 • angažmán

  - zmluva o prijatí do...

 • anglistika

  - náuka o anglickom jazyku,...

 • anizometropia

  - nerovnaká optická lomivosť očí ...

 • antecedencia

  - predpoklad, podmienka, to, čo...

 • antikvovať

  - urobiť niečo zastaralým ...

 • antropobiológia

  - náuka o biologických javoch...

 • antropokinetika

  - veda o motorike človeka;...

 • antropometria

  - náuka o meraní častí...

 • antropomotorika

  - veda o motorike človeka,...

 • arabistika

  - náuka o jazykoch, histórii...

 • arachnoentomológia

  - náuka o hmyze a...

 • arachnológia

  - veda o pavúkoch ...

 • archívnictvo

  - náuka o práci v...

 • areografia

  - náuka o povrchu Marsu ...

 • arivizmus

  - povýšenectvo, prehnaná snaha o...

 • ars rediviva

  - v hudbe úsilie o...

 • asepsa

  - ošetrenie poranenia proti vniknutiu...

 • astronómia

  - veda o vesmíre a...

 • atomistika

  - náuka o atómoch, atómová...

 • autogónia

  - teória o vzniku života...

 • autologický

  - pravdivo vypovedajúci o sebe...

 • autoreferát

  - správa o vlastnom diele;...

 • autovakcína

  - očkovacia látka z patogénnych...

 • azylant

  - uchádzač o azyl, spravidla...

 • balistika

  - náuka o zákonitostiach pohybu...

 • barometria

  - náuka o meraní atmosférického...

 • bazírovať

  - zdôrazňovať niečo, vychádzať z...

 • bibliológia

  - knihoveda, náuka o knihách...

 • bidet

  - sedacie umývadlo na očistu...

 • biocenológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • biogeografia

  - veda o geografickom rozšírení...

 • biokinetika

  - náuka o pohyboch organizmov...

 • biometeorológia

  - náuka o pôsobení prostredia...

 • biostatika

  - veda o vzťahu štruktúry...

 • biostratigrafia

  - náuka o vývoji organizmov...

 • bisexualita

  - obojpohlavnosť, záujem o opačné...

 • blefaritída

  - chronický zápal okrajov očných...

 • boleta

  - potvrdenka o zaplatení cla...

 • borgis

  - písmo o veľkosti 9...

 • brožovaný

  - neviazaný (o knihe)...

 • buľva

  - dužinatý rastlinný orgán; očná...

 • čaringa

  - posvätný predmet Australanov, o...

 • chémia

  - veda o zložení, vlastnostiach...

 • chiliazmus

  - stredoveké učenie o príchode...

 • chondrológia

  - náuka o chrupkách (chrupavkách)...

 • chorológia

  - náuka o miestnom a...

 • christológia

  - náuka o živote a...

 • daktyloskopia

  - náuka o odtlačkoch prstov,...

 • de omnibus dubitandum est

  - o všetkom treba pochybovať...

 • defektológia

  - náuka o deťoch s...

 • dekurz

  - denník o priebehu ochorenia;...

 • dementovať

  - vyhlásiť niečo za nepravdivé,...

 • demografia

  - veda o ľudskej populácii,...

 • dendrológia

  - náuka o drevinách, súčasť...

 • dermatoglyfika

  - náuka o kožných lištách...

 • determinizmus

  - názor o nutnej príčinnej...

 • didaktika

  - náuka o vyučovaní, časť...

 • divergencia

  - rozbiehavosť, napr. očí...

 • dolcissimo

  - v hudbe: čo najľúbeznejšie...

 • edafológia

  - náuka o pôde...

 • eidológia

  - učenie o formách a...

 • ekumenizmus

  - úsilie o zjednotenie všetkých...

 • elektrodynamika

  - náuka o vlastnostiach a...

 • elektrokinetika

  - náuka o pohyboch elektrických...

 • empirický

  - opierajúci sa o skúsenosť,...

 • entita

  - podstata; to čo je;...

 • entomológia

  - náuka o hmyze...

 • enzymológia

  - náuka o vlastnostiach, reakciách...

 • epigrafia

  - náuka o čítaní starých...

 • epikríza, epikrízia

  - záverečná, súhrnná správa o...

 • esteziológia

  - náuka o zmyslových ústrojoch...

 • etika

  - náuka o mravnosti, sústava...

 • etiológia

  - náuka o príčinách javov,...

 • etnografia

  - národopis, náuka o chovaní...

 • etymológia

  - náuka o pôvode slov,...

 • eubiotika

  - náuka o správnej životospráve...

 • eufónia

  - ľúbozvučnosť, náuka o správnej...

 • eugenika

  - náuka o dedičnosti orientovaná...

 • fakolýza

  - uvoľnenie šošovky oka...

 • farmakológia

  - náuka o liekoch a...

 • filozofia

  - veda usilujúca o vyslovenie...

 • five ó clock

  - čaj o piatej...

 • fixná idea

  - chorobná utkvelá predstava o...

 • flebológia

  - náuka o žilách...

 • fonológia

  - náuka o fonémach v...

 • fonometria

  - náuka o meraní zvuku...

 • fotoelektrina

  - náuka o fotoelektrických javoch...

 • fylogénia

  - náuka o vývoji rastlín...

 • fytocenológia

  - náuka o spoločenstvách rastlín...

 • fytochémia

  - náuka o chemickom zložení...

 • fytofyziológia

  - náuka o fyziologických javoch...

 • fytografia

  - náuka o opise rastlín...

 • fyziológia

  - náuka o životných procesoch...

 • gándhizmus

  - učenie Mahátmu Gándhího o...

 • gastrológia

  - náuka o žalúdku a...

 • geobotanika

  - náuka o rastlinách a...

 • geocentrizmus

  - predstava o nehybnej Zemi...

 • geológia

  - náuka o vzniku, vývoji,...

 • geomorfológia

  - náuka o zákonitostiach vývoja...

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: åˆis, ã ã apo, cgf, br, pyré, kmeã, e403, stc, npg, šva, čvs, piy, cm, ez, q15