Hľadaný výraz "th" v Lekárskom slovníku

Nájdených 198 výsledkov (2 strán)

 • thalamencephalon

  - talamencefalon, diencefalon, medzimozog

 • thalamicus

  - talamický, medzimozgový

 • thalamocorticalis

  - talamokortikálny, týkajúci sa talamu a mozgovej kôry

 • thalamolenticularis

  - talamolentikulárny, týkajúci sa talamu a šošovkovitého jadra mozgu

 • thalamoparietalis

  - talamoparietálny, týkajúci sa talamu a parietálneho laloka mozgu

 • thalamospinalis

  - talamospinálny, týkajúci sa talamu a miechy

 • thalamostriatus

  - týkajúci sa talamu a corpus striatum v mozgu

 • thalamus

  - talamus, zadná časť medzimozgu, prevodová stanica vzostupných mozgových dráh

 • thalassaemia

  - talasémia, dedičná hemolytická chudokrvnosť spôsobená tvorbou abnormálneho hemoglobínu, vyskytujúca sa v oblasti Stredozemného mora

 • thalassophobia

  - talasofóbia, chorobný strach z mora

 • thalassotherapia

  - talasoterapia, liečenie pri mori, morským kúpeľom, prímorským podnebím

 • thallium

  - thalium, prvok zn. Tl

 • thamuria

  - tamúria, časté močenie

 • thanatogenesis

  - thanatogenéza, vznik smrti poruchou činnosti životne dôležitých orgánov a systémov

 • thanatogeneticus

  - thanatogenetický, týkajúci sa príčin vzniku smrti

 • thanatognosticus

  - thanatognostický, charakteristický pre príčinu smrti

 • thanatologia

  - thanatológia, náuka zaoberajúca sa otázkami zomierania a smrti

 • thanatomania

  - thanatománia, chorobná túžba po smrti, samovražedný úmysel

 • thanatophobia

  - thanatofóbia, chorobný strach zo smrti

 • thanatopsia

  - thanatopsia, skúmanie patologických zmien v organizme pri pitve

 • Thea

  - chinensis - čajovník

 • theatrum

  - divadlo

 • thebaismus

  - tebaizmus, otrava ópiom

 • theca

  - obal, puzdro, blana, vačok, nádoba

 • thecalis

  - týkajúci sa théky, puzdra, blany, obalu

 • thecoma

  - thekom, nádor vaječníka, odvodený z theca interna alebo theca externa vaječníka

 • theinismus

  - otrava látkami nachádzajúcimi sa v čaji

 • theinum

  - thein, teín, alkaloid nachádzajúci sa v listoch čajovníka

 • theismus

  - otrava látkami nachádzajúcimi sa v čaji

 • thelalgia

  - telalgia, bolesť prsnej bradavky

 • thelarche

  - telarché, vývoj pŕs, prsných bradaviek (v puberte)

 • theleplastica

  - teleplastika, plastická operácia prsných bradaviek

 • thelitis

  - telitída, zápal prsnej bradavky

 • thelorrhagia

  - telorágia, krvácanie z prsnej bradavky

 • thelytokia

  - telytokia, rodenie len ženského pohlavia

 • thenar

  - palcový val na dlani

 • Theobroma

  - cacao - kakaovník

 • theobrominum

  - teobromín, alkaloid nachádzajúci sa v kakaovníku

 • theomania

  - teománia, náboženské poblúznenie

 • theophylinum

  - teofylín, alkaloid nachádzajúci sa v listoch čaja, inhibítor fosfodiesterázy

 • theoreticus

  - teoretický, predpokladaný

 • theoria

  - teória, predpoklad, domienka, sústava poznatkov založených na praktickom poznaní skutočnosti, vedecky zdôvodnený poznatok

 • therapeuticus

  - terapeutický, liečebný

 • therapia

  - terapia, liečenie, liečba

 • therm(o)aesthesia

  - term(o)estézia, citlivosť na teplo, schopnosť vnímania tepla

 • thermae

  - kúpeľ

 • thermalgesia

  - termalgézia, bolesť spôsobená teplom

 • thermalis

  - termálny, vzťahujúci sa k teplu

 • thermanaesthesia

  - termanestézia, necitlivosť na tepelné podnety

 • thermhypaesthesia

  - termhypestézia, znížená schopnosť vnímať teplo

 • thermhyperaesthesia

  - termhyperestézia, zvýšená schopnosť vnímania tepla

 • thermicus

  - termický, tepelný

 • thermocaustica

  - termokaustika, termokauterizácia pôsobenie na tkanivo teplom, vypaľovanie tkaniva tepelným zdrojom

 • thermocauter

  - termokauter, chirurgický prístroj na vypaľovanie tkaniva (elektrokauter)

 • thermocauterectomia

  - termokauterektómia, chirurgické odstránenie tkaniva pomocou termokautera

 • thermocoagulatio

  - "termokoagulácia, rozrušenie tkaniva termokauterizácia

 • thermodilutio

  - "termodilúcia, metóda zachytávajúca teplotné zmeny po vstreknutí tekutiny o danej teplote do krvného obehu

 • thermographia

  - termografia, metóda využívajúca vyžarovanie tepelných infračervených lúčov z organizmu na diagnostické účely (napr. na posúdenie prekrvenia dolných končatín)

 • thermokinesis

  - termokinéza, termokinetika, náuka o zdieľaní tepla

 • thermolabilis

  - termolabilný, rozkladajúci, meniaci sa za zvýšených teplôt, závislý na zmene teploty

 • thermolabilitas

  - termolabilita, označenie pre zmenu, rozklad pôsobením vyššej teploty

 • thermometria

  - termometria, meranie teploty buď kožnými teplomermi, alebo tekutými kryštálmi (napr. na posúdenie prekrvenia dolných končatín)

 • thermometrum

  - termometer, teplomer

 • thermonuclearis

  - termonukleárna (reakcie), zlučovacia reakcia, pri ktorej sa zlučujú ľahké atómové jadrá za prudkého uvoľňovania tepelnej energie

 • thermophilus

  - termofilný, milujúci teplo, teplomilný, prospievajúci v teplom prostredí

 • thermophobia

  - termofóbia, chorobný strach z tepla

 • thermoplegia

  - termoplégia, úpal

 • thermoreceptor

  - termoreceptor, receptor pre vnímanie tepla

 • thermoregulatio

  - termoregulácia, riadenie telesnej teploty

 • thermoresistentia

  - termorezistencia, odolnosť proti teplu, schopnosť odolávať teplu

 • thermoscopia

  - termoskopia, spôsob diagnostiky rôznych ochorení založený na zázname tepelného vyžarovania ľudského tela

 • thermostabilis

  - termostabilný, látka nemeniaca sa pôsobením tepla

 • thermotaxis

  - "termotaxia, pohyby nižších živočíchov vyvolané zmenou teploty prostredia

 • thermotherapia

  - termoterapia, liečba teplom

 • thermotropismus

  - termotropizmus, reakcia, odpoveď organizmu na tepelný podnet

 • thesaurismosis

  - tezaurismóza, nadmerné nahromadenie určitých látok v orgánoch vyvolávajúcich ochorenie

 • thesis

  - téza, zásada, myšlienka, z ktorej sa vychádza, stručné vyjadrenie tvrdenia

 • thiaminum

  - thiamíin, vitamín B1

 • thigmotaxis

  - tigmotaxia, reaktívny orientačný pohyb živého tkaniva vyvolaný dotykovým podráždením

 • thigmotropismus

  - tigmotropizmus, vlastnosť buniek reagovať na dotyk

 • thio(pneumo)coniosis

  - tio(pneumo)konióza, zaprášenie pľúc prachom obsahujúcim zlúčeniny síry

 • thiolysis

  - thiolýza, štiepenie s uvoľňovaním chemickej skupiny obsahujúcej síru

 • thiopege

  - sírne pramene

 • thiopentalum

  - thiopental, derivát kyseliny barbiturovej

 • thiopentobarbitalum

  - thiopental, derivát kyseliny barbiturovej

 • thoracalgia

  - torakalgia, bolesť hrudníka

 • thoracalis

  - thoracicus, torakálny, hrudný

 • thoracoabdominalis

  - torakoabdominálny, týkajúci sa hrudníka a brucha

 • thoracoacromialis

  - torakoakromiálny, týkajúci sa hrudníka a nadpažku

 • thoracobronchotomia

  - torakobronchotómia, chirurgické preťatie priedušiek po otvorení hrudníka

 • thoracocaustica

  - torakokaustika, prerušenie pohrudničných zrastov pomocou termokautera

 • thoracocentesis

  - torakocentéza, punkcia hrudníka, nabodnutie pohrudničného výpotku

 • thoracocervicalis

  - torakocervikálny, týkajúci sa hrudníka a krku

 • thoracochirurgia

  - torakochirurgia, hrudná chirurgia

 • thoracodidymus

  - torakodidymus, jedince spojené v hrudnej oblasti

 • thoracodorsalis

  - torakodorzálny, nachádzajúci sa v zadnej časti hrudníka

 • thoracodynia

  - torakodýnia, bolesť v hrudnej oblasti

 • thoracoepigastricus

  - torakoepigastrický, týkajúci sa hrudníka a nadbruška

 • thoracogastricus

  - torakogastrický, týkajúci sa hrudníka a žalúdka

 • thoracogastroschisis

  - torakogastroschíza, vrodený rázštep hrudníka a brucha

 • thoracographia

  - torakografia, zaznamenávanie zmien objemu hrudníka pri dýchaní

 • thoracolaparotomia

  - torakolaparotómia, chirurgické otvorenie hrudníka a brucha

 • thoracolumbalis

  - torakolumbálny, týkajúci sa hrudníka a bedier

 • thoracolysis

  - torakolýza, prerušenie pohrudničných zrastov

 • thoracometria

  - torakometria, meranie obvodu hrudníka pri dýchaní

 • thoracomyodynia

  - torakomyodýnia, bolesť hrudných svalov

 • thoracopagus

  - torakopagus, jedince spojené hrudníkom

 • thoracoplastica

  - torakoplastika, zvláštny druh chirurgického výkonu na hrudi, pri ktorom sa po odstránení niekoľkých rebier priložia oba listy pohrudnice k sebe tak, že môžu zrásť

 • thoracoschisis

  - torakoschíza, vrodený rázštep hrudného koša

 • thoracoscopia

  - torakoskopia, vyšetrovanie pohrudničnej dutiny zrakom pomocou špeciálneho prístroja torakoskopu

 • thoracostenosis

  - torakostenóza, zúženie hrudníka

 • thoracotomia

  - torakotómia, preťatie hrudnej steny

 • thorakotomia

  - chirurgické otvorenie hrudnej dutiny

 • thorax

  - hrudník, hrudný kôš
  - hruď; stredná časť trojdielneho tela hmyzu, na ktorej sú zvyčajne nohy a krídla. U vtákov a cicavcov časť tela, v ktorej sú uložené pľúca a srdce.

 • thorium

  - prvok zn. Th

 • thrichiasis

  - trichiáza, zápal mihalníc a spojoviek vyvolaný mechanickým dráždením nesprávne rastúcimi riasami

 • thrix

  - vlas, chlp

 • thromb(o)embolia

  - tromb(o)embólia, uvoľnenie krvnej zrazeniny do krvného obehu

 • thromb(o)embolismus

  - tromb(o)embolická choroba, tvorba trombov v žilách s ich uvoľnením a zanesením do pľúc

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: smc, ref, kuc, mz, mez, cpx, sda, sin, ania, koä, tss, ecdc, ďúďat, šáf, sdc
Slovník skratiek: cpp, coreper, j15, usnúť, opo, uba, otã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, cgiar, cãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â, post, voi, hgca, ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ã c, csl, ovyãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒâ ã â â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒ