Hľadaný výraz "kol" v Slovníku cudzích slov

nájdených 174 výsledkov (2 strán)

  • KOL

    - Skratka učebného predmetu Koloristika

  • kola

    - strom tropického pásma s plodmi obsahujúcimi kofeín; droga z plodov tohto stromu; nealkoholický nápoj, kokakola

  • kolaborácia

    - spolupráca; nečestná spolupráca s protivníkom

  • kolaborant

    - človek spolupracujúci s nepriateľom a zrádzajúci tak záujmy vlastného národa

  • koľac

    - v šarišskom nárečí - pichať

  • koľaci

    - v šarišskom nárečí - ostnatý, pichľavý

  • kolácia

    - porovnávanie originálu textu s opisom; kontrola úplnosti jednotlivých výtlačkov knihy

  • kolački

    - v šarišsko-zemplínskom nárečí - koláče

  • kolačok

    - v šarišsko-zemplínskom nárečí - koláč

  • kolagén

    - bielkovina nachádzajúca sa v koži, spojive a väzive
    - jednoduchá bielkovina obsiahnutá v koži, väzive a šľachách

  • kolagenóza

    - ochorenie väzivového tkaniva

  • koľak

    - v spišskom nárečí - pichliak

  • koľaki

    - v šarišsko-zemplínskom nárečí - bodliaky

  • kolamín

    - bezfarebná organická látka používaná na výrobu liekov

  • kolaps

    - zrútenie, náhle ochabnutie, mdloba
    - náhle zlyhanie funkcie orgánu, náhle ochrnutie orgánu, napr. srdca

  • kolapsar

    - zrútená hviezda s veľkou hustotou a silnou gravitáciou, tzv. čierna diera

  • kolaterála

    - vedľajšia vetva cievy
    - pobočná cieva; vedľajšia príbuzenská vetva

  • kolaterálny

    - postranný, bočný, vedľajší
    - postranný, vedľajší

  • kolatúra

    - katolícky farný obvod, farnosť; patronátne právo

  • kolaudácia

    - schválenie, úradné overenie východiskových podmienok pri dokončení (napr. bytu)

  • kolavorácia

    - spolupráca, súčinnosť

  • koláž

    - výtvarný prejav kombinujúci ručné dielo s výstrižkami, fotografiami a pod.

  • kolbasa

    - v spišskom nárečí - klobása

  • koľca

    - v šarišskom nárečí - vozík, vodiace kolieska

  • kolčavic

    - v šarišskom nárečí - mrznúť, tvrdnúť

  • koľe

    - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pichá (pichá ma v boku)

  • kolečka

    - v záhorskom nárečí - fúrik
    - v šarišskom nárečí - kolieska

  • koľečko

    - v šarišsko-zemplínskom nárečí - koliesko

  • kolega

    - spolupracovník, príslušník rovnakého povolania

  • kolégium

    - zhromaždenie, zbor; poradný zbor vedúceho pracovníka, napr. ministra

  • kolekcia

    - zbierka, súbor druhovo rovnakých predmetov; súprava

  • kolektív

    - celok, súhrn jednotlivcov, spoločenstvo ľudí, náhodné alebo organizované; druh optickej šošovky

  • kolektivizácia

    - v období socializmu násilné zospoločenšťovanie, združovanie individuálnych roľníkov a ich majetkov do jednotných roľníckych družstiev

  • kolektivizmus

    - podriaďovanie osobných záujmov kolektívu; preceňovanie významu kolektívu

  • kolektívny

    - spoločný, združený, pospolitý, hromadný

  • kolektívum

    - hromadné podstatné meno

  • kolektómia

    - chirurgické odstránenie časti hrubého čreva

  • kolektor

    - vyberač, zberateľ; zberná elektróda, zberač; zariadenie na zachytávanie a premenu jedného druhu energie na iný druh

  • kolemanit

    - vodnatý a zásaditý boritan vápenatý, bezfarebný nerast

  • koľena

    - v šarišskom nárečí - kolená

  • kolenchým

    - rastlinné spevňovacie pletivo

  • koleoptéra

    - rýchle lietadlo s možnosťou kolmého štartu aj pristátia, namiesto krídel má prstencovitú nosnú plochu

  • koleopterológia

    - náuka o chrobákoch

  • koleoptóza

    - vybranie, odstránenie časti pošvy

  • kolera

    - v šarišskom nárečí - cholera

  • koľesko

    - v šarišsko-zemplínskom nárečí - koliesko

  • koleso

    - v trnavskom nárečí - bicykel
    - v šarišskom nárečí - koleso, kruh
    - v zemplínsko-šarišskom nárečí - koleso alebo druh dievčenského tanca,tanec v kruhu

  • koleus

    - africká žihľava, izbová rastlina s pestrými listami

  • kólia

    - škótsky dlhosrstý ovčiarsky pes s typickou úzkou hlavou

  • koliba

    - sezónne drevené obydlie pre pastierov v horách

  • kolibacilóza

    - ochorenie hrubého čreva vyvolané baktériou coli

  • kolibacilúria

    - prítomnosť baktérie coli v moči

  • kolibrík

    - najmenší vták žijúci v oboch častiach amerického kontinentu, schopný lietať pospiatky

  • kolidovať

    - zrážať sa, krížiť sa, stretávať sa; časovo spadať do jedného obdobia, časovo si prekážať

  • koligácia

    - spájanie pojmov do jednotného celku

  • kolika

    - prudké kŕčovité bolesti, záchvat

  • kolikvácia

    - rozplynutie tkaniva skvapalnením
    - rozpad tkaniva

  • kolimácia

    - sústredenie lúčov do jedného smeru; nastavenie lúčov

  • kolimátor

    - optická spojná sústava vytvárajúca rovnobežné svetelné zväzky

  • koľimaž

    - v šarišskom nárečí - vazelina, mazací tuk

  • kolineácia

    - projektívna príbuznosť rovín alebo priestorov; v geometrii zobrazenie roviny alebo priestoru na rovinu alebo na priestor

  • kolinearita

    - používa sa na opísanie paralelného vzťahu medzi sekvenciou báz DNA (resp. RNA, ktorá je z nej transkribovaná) a sekvenciou aminokyselín v zodpovedajúcom polypeptide.

  • kolinit

    - hmota čierneho uhlia

  • kolitída

    - zápal hrubého čreva

  • kolízia

    - stretnutie, zrážka; spor, rozpor; dramatická zápletka

  • kolízny

    - vzťahujúci sa ku kolízii, v právnickom zmysle určujúci

  • kollinzit

    - fosforečnan mangánu, železa a vápnika, nerast

  • kolmácia

    - vyrovnávanie územia naplavovaním zemín

  • kolmajzňa

    - v spišskom nárečí - kulma

  • kolo

    - v spišskom nárečí - okolo
    - v záhorskom nárečí - koleso,bicykel

  • kolofanit

    - vodnatý fosforečnan vápenatý, nerast

  • kolofónia

    - tvrdá živica z destilácie smrekovej alebo borovicovej živice; natierajú sa ňou sláčiky

  • kologaritmus

    - záporný logaritmus; logaritmus prevrátenej hodnoty

  • koloid

    - látka rozptýlená vo forme častíc v druhej látke, ktorá je v nadbytku; drobné častice rozptýlené v kvapaline

  • kolokácia

    - dvojica alebo viac slov, spravidla spájaných samostatných lexikálnych jednotiek

  • kolokázia

    - tropická rastlina pestovaná pre jedlé hľuzy

  • kolokvializmus

    - hovorový výraz

  • kolokvium

    - diskusia, rozhovor, pohovor; druh ústnej semestrálnej skúšky na vysokej škole

Pozri výraz KOL v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: huna, pasivum, mamľas, huspenina, zriad, ústupok, kujon, cesta, sakal, prchk, ohrnu, integrita, vinšovať, slovo, penále
Technický slovník: branch, hat, čučoriedka, dm, ps, jo, el, eca, pai, epg, dvb, tco, wap, sar, ant
Ekonomický slovník: bpa, isy, zlk, kkr, endo, dhd, rase, vba, faudit, tkv, úvn, ičo, bič, úpa, minč
Slovník skratiek: uu, ľúbiť, ultrakrã tke vlny, t3, s8, rsc, tte, opf, bo, dyv, r55, seh, vpi, ozz, vzk