Hľadaný výraz "kol" v Slovníku cudzích slov

nájdených 174 výsledkov (2 strán)

 • KOL

  - Skratka učebného predmetu Koloristika

 • kola

  - strom tropického pásma s plodmi obsahujúcimi kofeín; droga z plodov tohto stromu; nealkoholický nápoj, kokakola

 • kolaborácia

  - spolupráca; nečestná spolupráca s protivníkom

 • kolaborant

  - človek spolupracujúci s nepriateľom a zrádzajúci tak záujmy vlastného národa

 • koľac

  - v šarišskom nárečí - pichať

 • koľaci

  - v šarišskom nárečí - ostnatý, pichľavý

 • kolácia

  - porovnávanie originálu textu s opisom; kontrola úplnosti jednotlivých výtlačkov knihy

 • kolački

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - koláče

 • kolačok

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - koláč

 • kolagén

  - bielkovina nachádzajúca sa v koži, spojive a väzive
  - jednoduchá bielkovina obsiahnutá v koži, väzive a šľachách

 • kolagenóza

  - ochorenie väzivového tkaniva

 • koľak

  - v spišskom nárečí - pichliak

 • koľaki

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - bodliaky

 • kolamín

  - bezfarebná organická látka používaná na výrobu liekov

 • kolaps

  - zrútenie, náhle ochabnutie, mdloba
  - náhle zlyhanie funkcie orgánu, náhle ochrnutie orgánu, napr. srdca

 • kolapsar

  - zrútená hviezda s veľkou hustotou a silnou gravitáciou, tzv. čierna diera

 • kolaterála

  - vedľajšia vetva cievy
  - pobočná cieva; vedľajšia príbuzenská vetva

 • kolaterálny

  - postranný, bočný, vedľajší
  - postranný, vedľajší

 • kolatúra

  - katolícky farný obvod, farnosť; patronátne právo

 • kolaudácia

  - schválenie, úradné overenie východiskových podmienok pri dokončení (napr. bytu)

 • kolavorácia

  - spolupráca, súčinnosť

 • koláž

  - výtvarný prejav kombinujúci ručné dielo s výstrižkami, fotografiami a pod.

 • kolbasa

  - v spišskom nárečí - klobása

 • koľca

  - v šarišskom nárečí - vozík, vodiace kolieska

 • kolčavic

  - v šarišskom nárečí - mrznúť, tvrdnúť

 • koľe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pichá (pichá ma v boku)

 • kolečka

  - v záhorskom nárečí - fúrik
  - v šarišskom nárečí - kolieska

 • koľečko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - koliesko

 • kolega

  - spolupracovník, príslušník rovnakého povolania

 • kolégium

  - zhromaždenie, zbor; poradný zbor vedúceho pracovníka, napr. ministra

 • kolekcia

  - zbierka, súbor druhovo rovnakých predmetov; súprava

 • kolektív

  - celok, súhrn jednotlivcov, spoločenstvo ľudí, náhodné alebo organizované; druh optickej šošovky

 • kolektivizácia

  - v období socializmu násilné zospoločenšťovanie, združovanie individuálnych roľníkov a ich majetkov do jednotných roľníckych družstiev

 • kolektivizmus

  - podriaďovanie osobných záujmov kolektívu; preceňovanie významu kolektívu

 • kolektívny

  - spoločný, združený, pospolitý, hromadný

 • kolektívum

  - hromadné podstatné meno

 • kolektómia

  - chirurgické odstránenie časti hrubého čreva

 • kolektor

  - vyberač, zberateľ; zberná elektróda, zberač; zariadenie na zachytávanie a premenu jedného druhu energie na iný druh

 • kolemanit

  - vodnatý a zásaditý boritan vápenatý, bezfarebný nerast

 • koľena

  - v šarišskom nárečí - kolená

 • kolenchým

  - rastlinné spevňovacie pletivo

 • koleoptéra

  - rýchle lietadlo s možnosťou kolmého štartu aj pristátia, namiesto krídel má prstencovitú nosnú plochu

 • koleopterológia

  - náuka o chrobákoch

 • koleoptóza

  - vybranie, odstránenie časti pošvy

 • kolera

  - v šarišskom nárečí - cholera

 • koľesko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - koliesko

 • koleso

  - v trnavskom nárečí - bicykel
  - v šarišskom nárečí - koleso, kruh
  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - koleso alebo druh dievčenského tanca,tanec v kruhu

 • koleus

  - africká žihľava, izbová rastlina s pestrými listami

 • kólia

  - škótsky dlhosrstý ovčiarsky pes s typickou úzkou hlavou

 • koliba

  - sezónne drevené obydlie pre pastierov v horách

 • kolibacilóza

  - ochorenie hrubého čreva vyvolané baktériou coli

 • kolibacilúria

  - prítomnosť baktérie coli v moči

 • kolibrík

  - najmenší vták žijúci v oboch častiach amerického kontinentu, schopný lietať pospiatky

 • kolidovať

  - zrážať sa, krížiť sa, stretávať sa; časovo spadať do jedného obdobia, časovo si prekážať

 • koligácia

  - spájanie pojmov do jednotného celku

 • kolika

  - prudké kŕčovité bolesti, záchvat

 • kolikvácia

  - rozplynutie tkaniva skvapalnením
  - rozpad tkaniva

 • kolimácia

  - sústredenie lúčov do jedného smeru; nastavenie lúčov

 • kolimátor

  - optická spojná sústava vytvárajúca rovnobežné svetelné zväzky

 • koľimaž

  - v šarišskom nárečí - vazelina, mazací tuk

 • kolineácia

  - projektívna príbuznosť rovín alebo priestorov; v geometrii zobrazenie roviny alebo priestoru na rovinu alebo na priestor

 • kolinearita

  - používa sa na opísanie paralelného vzťahu medzi sekvenciou báz DNA (resp. RNA, ktorá je z nej transkribovaná) a sekvenciou aminokyselín v zodpovedajúcom polypeptide.

 • kolinit

  - hmota čierneho uhlia

 • kolitída

  - zápal hrubého čreva

 • kolízia

  - stretnutie, zrážka; spor, rozpor; dramatická zápletka

 • kolízny

  - vzťahujúci sa ku kolízii, v právnickom zmysle určujúci

 • kollinzit

  - fosforečnan mangánu, železa a vápnika, nerast

 • kolmácia

  - vyrovnávanie územia naplavovaním zemín

 • kolmajzňa

  - v spišskom nárečí - kulma

 • kolo

  - v spišskom nárečí - okolo
  - v záhorskom nárečí - koleso,bicykel

 • kolofanit

  - vodnatý fosforečnan vápenatý, nerast

 • kolofónia

  - tvrdá živica z destilácie smrekovej alebo borovicovej živice; natierajú sa ňou sláčiky

 • kologaritmus

  - záporný logaritmus; logaritmus prevrátenej hodnoty

 • koloid

  - látka rozptýlená vo forme častíc v druhej látke, ktorá je v nadbytku; drobné častice rozptýlené v kvapaline

 • kolokácia

  - dvojica alebo viac slov, spravidla spájaných samostatných lexikálnych jednotiek

 • kolokázia

  - tropická rastlina pestovaná pre jedlé hľuzy

 • kolokvializmus

  - hovorový výraz

 • kolokvium

  - diskusia, rozhovor, pohovor; druh ústnej semestrálnej skúšky na vysokej škole

Pozri výraz KOL v synonymickom slovníku slovenčiny.