Hľadaný výraz "aud" v Slovníku cudzích slov

nájdených 77 výsledkov (1 strana)

 • AUD

  - kód meny austrálsky dolár. Mena sa používa v krajine Austrália (Austrálsky zväz)
  - kód meny austrálsky dolár. Mena sa používa v krajine Vianočný ostrov (Teritórium Vianočného ostrova)
  - kód meny austrálsky dolár. Mena sa používa v krajine Kokosové ostrovy (Teritórium Kokosových ostrovov)
  - kód meny austrálsky dolár. Mena sa používa v krajine Kiribati (Kiribatská republika)
  - kód meny austrálsky dolár. Mena sa používa v krajine Heardov ostrov (Teritórium Heardovho ostrova a McDonaldových ostrovov)
  - kód meny austrálsky dolár. Mena sa používa v krajine Nauru (Nauruská republika)
  - kód meny austrálsky dolár. Mena sa používa v krajine Norfolk (Teritórium ostrova Norfolk)
  - kód meny austrálsky dolár. Mena sa používa v krajine Tuvalu
  - Skratka učebného predmetu Auditorské spoločnosti

 • aude

  - v gemerskom nárečí - tuto, tu hľa

 • audiatur et altera pars

  - vypočuj aj druhú stranu

 • audibilis

  - počuteľný

 • audícia

  - posolstvo vyššej moci, vnútorný hlas

 • audiencia

  - vypočutie, prijatie vysoko postavenou osobou

 • audimutitas

  - audimutita, hluchonemosť

 • Audio

  - Hlasový záznam.

 • audio-

  - prvá časť zložených slov s významom sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkajúci sa počuteľnosti

 • audiofón

  - zosilňovač zvuku pre ľudí s poruchou sluchu

 • audiofonický

  - sluchový a hlasový

 • audiofrekvencia

  - kmitočty počuteľné ľudským uchom

 • audiogram

  - zápis krivky ostrosti sluchu

 • audiogramma

  - audiogram, grafické znázornenie hodnôt získaných pri audiometrickom vyšetrení

 • audiokazeta

  - kazeta s magnetofónovou páskou

 • audiologia

  - audiológia, odbor medicíny zaoberajúci sa skúmaním normálneho a porušeného sluchu
  - odbor lekárstva zaoberajúci sa sluchom a poruchami sluchu

 • audiometer

  - prístroj na meranie ostrosti sluchu

 • audiometria

  - meranie citlivosti sluchu

 • audiometron

  - audiometer, prístroj na vyšetrenie sluchu

 • audioštúdio

  - štúdio zariadené na nahrávanie zvuku

 • audiotechnika

  - zariadenia a prístroje na záznam a reprodukciu zvuku

 • audiovisualis

  - audiovizuálny, sluchový a zrakový

 • audiovízia

  - prístroje a zariadenia na vytváranie a prezentáciu zvukových a zrakových celkov

 • audiovizuálny

  - spájajúci počutie a videnie, teda zvuk a obraz; súvisejúci so záznamom, uchovaním a reprodukciou zvuku a obrazu

 • audit

  - revízia účtov, kontrola účtovníctva

 • auditio

  - počúvanie, poslúchanie niečoho

 • auditívny

  - vnímaný sluchom, sluchový

 • auditivus

  - auditívny, sluchový

 • auditognosis

  - auditognózia, schopnosť rozlíšiť zvuk

 • audítor

  - kedysi prísediaci u vojenského súdu, overovateľ účtovníctva; sudca katolíckeho cirkevného súdu

 • auditorium

  - auditórium, poslucháreň, prednášková sieň
  - poslucháreň; poslucháči

 • auditorius

  - patriaci k sluchovému orgánu

 • auditus

  - sluch

Pozri výraz AUD v synonymickom slovníku slovenčiny.