Hľadaný výraz "ret" v Lekárskom slovníku

Nájdených 107 výsledkov (1 strana)

 • retardatio

  - retardácia, spomalenie, oneskorenie, zaostávanie, spomalený oneskorený vývoj (mentálna retardácia, pohlavná retardácia)

 • retardatus

  - spomalený, oneskorený

 • retardér

  - spomaľovač, napr. chemická látka spomaľujúca reakciu; umelo vytvorená prekážka na ceste na spomalenie jazdy

 • rete

  - sieť

 • retencia

  - chorobné zadržiavanie

 • retentio

  - "retencia, (chorobné) zadržiavanie výlučkov (napr. moči) v tele

 • reticularis

  - retikulárny, sieťovitý

 • reticulatus

  - sieťovitý

 • reticulocytopenia

  - retikulocytopénia, zníženie počtu retikulocytov v krvi

 • reticulocytosis

  - retikulocytóza, zmnoženie retikulocytov v krvi

 • reticulocytus

  - retikulocyt, mladá červená krvinka bez jadra, v jej plazme sú rôzne veľké vlákenka, nitky alebo zrniečka

 • reticuloendothelialis

  - retikuloendotelový, vo vzťahu k retikuloendotelovému systému

 • reticuloendotheliosis

  - "retikuloendotelióza, leukémia s ""vlasatými bunkami"", variant malígneho lymfómu charakterizovaná prítomnosťou lymfoidných buniek v krvi"

 • reticuloendothelium

  - retikuloendotel, retikuloendotelový (retikulohistiocytárny) systém, mononukleárny fagocytujúci systém, lokalizovaný najmä v retikulárnom tkanive a tvoriaci sieťovinu

 • reticulofibrosis

  - retikulofibróza, zmnoženie retikulárneho väziva dobre prestúpeného kolagénnymi vláknami

 • reticulohistiocytosis

  - retikulohistiocytóza kože, ochorenie charakterizované sčervenaním kože a zdurením miazgových uzlín (najmä slabinových)

 • reticuloma

  - retikulóm, zriedka sa vyskytujúci nádor v nadsemenníku s retikulárnou štruktúrou

 • reticulosis

  - retikulóza, stav s proliferáciou buniek retikulohistiocytárneho systému neznámej etiológie

 • reticulum

  - sieťka, sieťovitý vačok, sieťovité spojivo

 • retina

  - sietnica

 • retinaculum

  - retinakulum, držiak, držátko, šľachový väz, väzivový povrazec

 • retinalis

  - retinálny, sietnicový, vzťahujúci sa k sietnici

 • retinens

  - zachovávajúci, udržujúci, podržujúci

 • retinitis

  - retinitída, zápal sietnice

 • retinoblastoma

  - retinoblastóm, zhubný nádor sietnice postihujúci deti

 • retinochoroiditis

  - retinochoroiditida, zápal sietnice a cievnatky

 • retinocytoma

  - retinocytóm, zrelá forma nádoru sietnice

 • retinographia

  - retinografia, fotografický obraz očného pozadia

 • retinolum

  - retinol, vitamín A

 • retinomalacia

  - retinomalácia, zmäknutie sietnice

 • retinopapillitis

  - retinopapilitída, zápal sietnice a papily zrakového nervu

 • retinopathia

  - retinopatia, degeneratívne zmeny sietnice z poruchy výživy tkaniva sietnice a poškodenia jej ciev

 • retinopatia

  - poškodenie sietnice

 • retinoschisis

  - retinoschíza, rozštiepenie sietnice

 • retinoscopia

  - retinoskopia (oftalmoskopia), vyšetrenie sietnice očným zrkadlom

 • retinovať

  - udržať, podržať, zadržať

 • retothelosarcoma

  - retotelosarkóm, retikulárny sarkóm, malígne bujnenie lymforetikulárneho tkaniva

 • retractilis

  - retraktilný, stiahnuteľný

 • retractio

  - retrakcia, zasunutie, stiahnutie, zmrštenie

 • retractor

  - retraktor, zaťahovač, zmršťovač

 • retrahens

  - ťahajúci naspäť, odvádzajúci

 • retrakcia

  - stiahnutie, skrátenie

 • retransfusio

  - retransfúzia, opätovná transfúzia, transfúzia vlastnej krvi (autotransfúzia)

 • retro

  - späť, naspäť, dozadu

 • retroactio

  - "retroakcia, spätná akcia

 • retroauricularis

  - retroaurikulárny, nachádzajúci sa za uchom, za ušným lalokom

 • retrobulbaris

  - "retrobulbárny, nachádzajúci sa za očným bulbom

 • retrocaecalis

  - retrocekálny, nachádzajúci sa za slepým črevom

 • retrocardialis

  - retrokardiálny, týkajúci sa oblasti za srdcom, medzi srdcom a chrbticou

 • retrocedens

  - retrocedentný, ustupujúci

 • retrocervicalis

  - retrocervikálny, nachádzajúci sa za krčkom maternice

 • retrocessio

  - retrocesia, ustupovanie (od normálnej polohy)

 • retroclavicularis

  - retroklavikulárny, nachádzajúci sa za kľúčnou kosťou

 • retroclusio

  - retroklúzia, spätný uzáver

 • retrocolicus

  - retrokolický, nachádzajúci sa za hrubým črevom

 • retrocollis

  - retrokolis, kŕčmi podmienené pätné zvrátenie hlavy

 • retrodeviatio

  - retrodeviácia, všeobecný názov pre spätné, abnormálne polohy, uchýlenie, vybočenie dozadu

 • retrodorsolateralis

  - retrodorzolaterálny, zadobočný

 • retroduodenalis

  - retroduodenálny, nachádzajúci sa za dvanástnikom

 • retroflexio

  - retroflexia, sklonenie dozadu, späť

 • retroflexus

  - retroflexný, späť ohnutý, zahnutý

 • retrogenia

  - retrogénia, nápadne ustupujúca brada

 • retrognathia

  - retrognatia, abnormálne postavenie čeľuste ustupujúcej dozadu

 • retrogradus

  - retrográdny, ustupujúci, spätný, smerujúci späť

 • retrographia

  - retrografia, zrkadlové písanie, písmo

 • retrogressio

  - retrogresia, ústup, ustupovanie, katabolizmus, odchýlka od normálu v zmysle degenerácie

 • retrohyoideus

  - retrohyoidný, nachádzajúci sa za jazylkou

 • retroinfectio

  - retroinfekcia, spätná nákaza

 • retrolentalis

  - retrolentálny, nachádzajúci sa za šošovkou

 • retrolingualis

  - retrolingválny, nachádzajúci sa za jazykom

 • retromalleolaris

  - retromaleolárny, nachádzajúci sa za členkom

 • retromammaris

  - retromamárny, nachádzajúci sa za mliečnou žľazou

 • retromandibularis

  - retromandibulárny, nachádzajúci sa za dolnou čeľusťou

 • retromastoideus

  - retromastoidný, nachádzajúci sa za bradavkovým výbežkom

 • retromaxillaris

  - retromaxilárny, nachádzajúci sa za hornou čeľusťou

 • retromolaris

  - retromolárny, nachádzajúci sa za stoličkami

 • retromorphosis

  - retromorfóza, retrográdna premena

 • retronasalis

  - retronazálny, ležiaci za nosom, za nosovou dutinou

 • retrooccipitalis

  - retrookcipitálny, nachádzajúci sa za záhlavnou kosťou

 • retrooesophagealis

  - retroezofageálny, nachádzajúci sa za pažerákom

 • retroperitonaealis

  - retroperitoneálny, nachádzajúci sa za pobrušnicou

 • retroperitonaeum

  - retroperitoneum, priestor za pobrušnicou

 • retroperitoneálny

  - nachádzajúci sa za pobrušnicou, ležiaci mimo brušnej dutiny

 • retroperitonitis

  - retroperitonitída, zápal tkaniva v retroperitoneálnom priestore

 • retropharyngealis

  - retrofaryngeálny, nachádzajúci sa za hltanom

 • retropharyngitis

  - retrofaryngitída, zápal zadnej časti hltana

 • retroplacentaris

  - retroplacentárny, nachádzajúci sa za placentou, za plodovým koláčom

 • retroplasia

  - retroplázia, forma degenerácie, pri ktorej sa bunka a tkanivá vyvíjajú smerom k jednoduchším a vývojovo starším štruktúram

 • retroplasticus

  - retroplastický, spätne degenerujúci

 • retropleuralis

  - retropleurálny, nachádzajúci sa za pohrudnicou

 • retropositio

  - retropozícia, uloženie vzadu, za niečím

 • retroproiectio

  - retroprojekcia, spätná projekcia, spätné premietnutie

 • retropubicus

  - retropubický, nachádzajúci sa za lonovou oblasťou

 • retropulsio

  - "retropulzia, porucha pohybových automatizmov

 • retropyloricus

  - retropylorický, nachádzajúci sa za vrátnikom

 • retrorectalis

  - retrorektálny, nachádzajúci sa za konečníkom

 • retrorenalis

  - retrorenálny, nachádzajúci sa za obličkou

 • retrospectivus

  - retrospektívny, zameraný na minulosť

 • retrosternalis

  - retrosternálny, nachádzajúci sa za hrudnou kosťou

 • retrotonsillaris

  - retrotonzilárny, nachádzajúci sa za mandľami

 • retrouterinus

  - retrouterinný, nachádzajúci sa za maternicou

 • retrovaccinum

  - retrovakcína, vakcína získaná naočkovaním z človeka na zviera a použitá spätne na človeka

 • retrovaginalis

  - nachádzajúci sa za pošvou

 • retroversio

  - retroverzia, prehnutie, obrátenie, ohnutie dozadu

 • retrusio

  - retrúzia, stlačenie, zatlačenie dozadu

 • retrusus

  - retruzný, retruzívny, zatlačený, stlačiteľný, zastrčený

 • retusus

  - otupený, tupý

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: srq, diz, lit, imace, bs, huľ, ol, assilec, gwp, kvn, istat, o, ris, ã ierna diera, fj2