Rusko-slovenský slovník - písmeno ИФ

иф

  • ИФАК

    - Mezinárodná federácia pre automatizované riadenie

  • ИФД

    - pulzový fázový detektor