Pravopis slova "skr" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 200 výsledkov (2 strán)

 • škrabač ‑a m.
  škrabák ‑a mn. ‑ci m. živ.; škrabácky príd. i prísl.
  škrabadlo ‑a ‑diel s.; škrabadielko ‑a ‑lok s.
  škrabák ‑a mn. ‑y m. neživ.; škrabákový; škrabáčik ‑a m.
  škrabanec ‑nca m.
  škrabanina ‑y ‑nín ž.
  škrabať ‑e ‑ú nedok.; škrabať sa
  škrabavý; škrabavo prísl.; škrabavosť ‑i ž.
  Skrabské ‑ého s.; Skrabčan ‑a mn. ‑ia m.; Skrabčanka ‑y ‑niek ž.; skrabský
  škrabka ‑y ‑biek ž.; škrabkový
  škrabkať ‑á ‑ajú nedok.
  škrabľavý; škrabľavo prísl.; škrabľavosť ‑i ž.
  škrabnúť ‑e ‑ú ‑bol dok.
  škrabnutie ‑ia ‑í s.
  škrabot ‑u m.
  škrabotať ‑ce ‑cú ‑tal ‑cúc/‑tajúc nedok.
  skrachovať ‑uje ‑ujú dok.
  skracovať ‑uje ‑ujú nedok.; skracovať sa
  skraja prísl. i predl. s G
  skrajok ‑jka/‑jku m.
  škraňa ‑e ‑í ž.
  skrápať ‑a ‑ajú nedok.
  skrášliť ‑i ‑ia dok.
  skrášľovať ‑uje ‑ujú nedok.
  skrásnieť ‑ie ‑ejú ‑el dok.
  skrat ‑u m.; skratový
  škrata ‑y ‑rát ž.
  skrátenina ‑y ‑nín ž.
  skrátený; skrátene prísl.
  skrátiť ‑i ‑ia dok.; skrátiť sa
  skratka ‑y ‑tiek ž.; skratkový
  skrátka prísl. i čast.
  skratkovitý; skratkovito, skratkovite prísl.; skratkovitosť ‑i ž.
  skratovať ‑uje ‑ujú dok. i nedok.
  skrbáľať sa ‑a ‑ajú, skrbáliť sa ‑i ‑ia ‑ľ! dok.
  škrčať ‑í ‑ia nedok.
  skrček, skrčok ‑čka mn. živ. ‑ovia, neživ. N a A ‑y m.
  skrčenec ‑nca m.
  skrčiť ‑í ‑ia dok.; skrčiť sa
  škrečať ‑í ‑ia nedok.
  škrečok ‑čka mn. N a A ‑y m.; škrečí, škrečací
  skrehnúť ‑e ‑ú ‑hol dok.
  skrehnutý; skrehnuto prísl.; skrehnutosť ‑i ž.
  skrejper ‑a L ‑i mn. ‑y m.
  škrek ‑u m.
  škrekľavý; škrekľavo prísl.
  škrekľúň ‑a mn. ‑e m. (zviera)
  škrekľúň ‑a mn. ‑i m. živ.
  škrekot ‑u m.
  škrekotať ‑ce ‑cú ‑tal ‑cúc/‑tajúc nedok.
  škrekotavý; škrekotavo prísl.
  skrepenieť ‑ie ‑ejú ‑el dok.
  skresať ‑še ‑šú ‑sal dok.
  skreslený; skreslene prísl.; skreslenosť ‑i ž.
  skresliť ‑í ‑ia dok.
  skresľovať ‑uje ‑ujú nedok.
  škriabať ‑e ‑u nedok.; škriabať sa
  škriabavý; škriabavo prísl.; škriabavosť ‑i ž.
  škriatok ‑tka mn. ‑ovia/‑y A ‑ov/‑y m.
  skričať ‑í ‑ia dok.
  škridla ‑y ‑diel ž.; škridlový
  škridlica ‑e ‑líc ž.; škridlicový
  škriekať ‑a ‑ajú nedok.
  škriekavať ‑a ‑ajú nedok.
  škriekavý; škriekavo prísl.; škriekavosť ‑i ž.
  škriepiť sa ‑i ‑ia nedok.
  škriepivý, škrieplivý; škriepivo, škrieplivo prísl.; škriepivosť, škrieplivosť ‑i ž.
  škriepka ‑y ‑pok ž.
  škriepnik ‑a mn. ‑ci m.
  škriepny; škriepne prísl.; škriepnosť ‑i ž.
  škrieť ‑ie ‑ú ‑el nedok.
  skríknuť ‑e ‑u ‑kol dok.
  skriňa ‑e skríň ž.; skriňový; skrinka ‑y ‑niek ž.
  skríning, pôv. pís. screening ‑u m.; skríningový
  škrípať ‑e ‑u ‑uc/‑ajúc ‑uci/‑a­júci nedok.
  škrípavý; škrípavo prísl.
  škripec ‑pca m.; škripcový
  škripieť ‑í ‑ia ‑el nedok.
  škripľavý; škripľavo prísl.
  škripot ‑u m.
  škripotať ‑ce ‑cú ‑tal ‑cúc/‑tajúc nedok.
  škripotavý; škripotavo prísl.
  skriptá skrípt s. pomn.
  skritizovať ‑uje ‑ujú dok.
  skriviť ‑í ‑ia dok.; skriviť sa
  skrivodlivý; skrivodlivo prísl.; skrivodlivosť ‑i ‑í ž.
  skrížiť ‑i ‑ia dok.; skrížiť sa
  škrk cit.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: evs, spq, tcj, pyg, cgk, , pdk, dzf, lns, zza, xpa, fp, moa, vuk, thr
Slovník skratiek: pej, vzt, čsj, vn, jzp, udi, sarsat, lav, e476, psv, t34, ise, bakã, vsz, pxc
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV