Hľadaný výraz "rea" v Lekárskom slovníku

Nájdených 26 výsledkov (1 strana)

 • reabsorpcia

  - spätné vstrebávanie

 • reabsorptio

  - reabsorpcia, spätné vstrebávanie, pohlcovanie

 • reactibilitas

  - reaktibilita, schopnosť reagovať, vnímať, odpovedať na podnet

 • reactio

  - "reakcia, odozva, odpoveď, spätné pôsobenie na podnet

 • reactivatio

  - reaktivácia, schopnosť odpovedať na podnety, obnovenie činnosti, znovuoživenie, nové vzplanutie choroby

 • reactivatus

  - "reaktivovaný, schopný činnosti, uvedený do činného stavu

 • reactivitas

  - reaktivita, spôsobilosť organizmu odpovedať na vonkajšie popudy, podnety

 • reactivus

  - reaktívny, schopný reakcie, reagujúci na podnety

 • reactometron

  - reaktometer, prístroj na meranie času reakcie organizmu na vonkajší podnet

 • reagencia

  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reagens

  - činidlo, látka vyvolávajúca reakciu
  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reagent

  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reaginum

  - iný výraz pre IgE protilátky

 • reagovať

  - odpovedať na vonkajší podnet, zaujať stanovisko, prejavovať názor; vstupovať do chemickej reakcie

 • reakcia

  - spätné pôsobenie, spätný tlak; zvrat; odpoveď na vonkajší popud; chemický dej, pri ktorom sa mení látkové zloženie hmoty; odpor niektorých spoločenských vrstiev proti nastupujúcej revolúcii a jej účinkom; spiatočníctvo

 • reaktant

  - látka vznikajúca pri chemickej reakcii

 • reaktivita

  - schopnosť chemicky reagovať

 • reaktívny prvok

  - chemický prvok schopný reagovať

 • reaktor

  - zariadenie na prevádzanie riadených jadrových reakcií; laboratórne zariadenie na chemickú premenu látok

 • realimentatio

  - realimentácia, obnovenie výživy, zlepšovanie stavu výživy

 • realis

  - reálny, skutočný, vecný, hmotný

 • realisatio

  - realizácia, uskutočnenie, vykonanie

 • realitas

  - realita, skutočnosť, súhrn všetkého existujúceho

 • reamputatio

  - reamputácia, ďalšie opakovanie amputácie, korekcia amputácie

 • reanimatio

  - reanimácia, znovuožitie, obnovovanie základných životných funkcií (napr. umelým dýchaním)

Naposledy hľadané výrazy: