Hľadaný výraz "y" v Lekárskom slovníku

Nájdených 96 výsledkov (1 strana)

 • Y-chromosoma

  - Y-chromozóm, heterochromozóm, mužský pohlavný chromozóm

 • Y00

  - Skratka diagnózy - napadnutie tupým predmetom

 • Y01

  - Skratka diagnózy - napadnutie zhodením z výšky

 • Y02

  - Skratka diagnózy - napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet

 • Y03

  - Skratka diagnózy - napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom

 • Y04

  - Skratka diagnózy - napadnutie s použitím fyzickej sily

 • Y05

  - Skratka diagnózy - sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily

 • Y06

  - Skratka diagnózy - zanedbanie starostlivosti a opustenie

 • Y07

  - Skratka diagnózy - iné syndrómy týrania

 • Y08

  - Skratka diagnózy - napadnutie inými bližšie určenými spôsobmi

 • Y09

  - Skratka diagnózy - napadnutie bližšie neurčenými spôsobmi

 • Y10

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami s neurčeným úmyslom

 • Y11

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde s neurčeným úmyslom

 • Y12

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi) nezatriedené inde s neurčeným úmyslom

 • Y13

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém s neurčeným úmyslom

 • Y14

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami s neurčeným úmyslom

 • Y15

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom

 • Y16

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi s neurčeným úmyslom

 • Y17

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom

 • Y18

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom

 • Y19

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami s neurčeným úmyslom

 • Y20

  - Skratka diagnózy - obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom

 • Y21

  - Skratka diagnózy - utopenie a topenie s neurčeným úmyslom

 • Y22

  - Skratka diagnózy - výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom

 • Y23

  - Skratka diagnózy - výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom

 • Y24

  - Skratka diagnózy - výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom

 • Y25

  - Skratka diagnózy - účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom

 • Y26

  - Skratka diagnózy - poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom

 • Y27

  - Skratka diagnózy - popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom

 • Y28

  - Skratka diagnózy - poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom

 • Y29

  - Skratka diagnózy - poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom

 • Y30

  - Skratka diagnózy - pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom

 • Y31

  - Skratka diagnózy - pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom

 • Y32

  - Skratka diagnózy - havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom

 • Y33

  - Skratka diagnózy - iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom

 • Y34

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom

 • Y35

  - Skratka diagnózy - zákonný zákrok

 • Y36

  - Skratka diagnózy - vojnové operácie

 • Y40

  - Skratka diagnózy - celkovo účinkujúce antibiotiká

 • Y41

  - Skratka diagnózy - iné celkovo účinkujúce protiinfekčné a protiparazitárne lieky

 • Y42

  - Skratka diagnózy - hormóny a ich syntetické náhrady a antagonisty nezatriedené inde

 • Y43

  - Skratka diagnózy - látky s primárne celkovým účinkom

 • Y44

  - Skratka diagnózy - látky s prvoradým účinkom na zložky krvi

 • Y45

  - Skratka diagnózy - analgetiká, antipyretiká a protizápalové liečivá

 • Y46

  - Skratka diagnózy - antiepileptiká a antiparkinsoniká

 • Y47

  - Skratka diagnózy - sedatíva, hypnotiká a anxiolytiká

 • Y48

  - Skratka diagnózy - anestetiká a terapeutické plyny

 • Y49

  - Skratka diagnózy - psychotropné lieky nezatriedené inde

 • Y50

  - Skratka diagnózy - stimulanciá ústredného nervového systému nezatriedené inde

 • Y51

  - Skratka diagnózy - liečivá účinkujúce najmä na autonómny nervový systém

 • Y52

  - Skratka diagnózy - látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárny systém

 • Y53

  - Skratka diagnózy - látky účinkujúce najmä na gastrointestinálnu sústavu

 • Y54

  - Skratka diagnózy - látky účinkujúce najmä na vodnú rovnováhu a na metabolizmus minerálov a kyseliny močovej

 • Y55

  - Skratka diagnózy - látky účinkujúce najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu

 • Y56

  - Skratka diagnózy - látky na miestne použitie účinkujúce najmä na kožu a sliznicu a liečivá používané v oftalmológii, otorinolaryngológii a v stomatológii

 • Y57

  - Skratka diagnózy - iné bližšie neurčené liečivá a lieky

 • Y58

  - Skratka diagnózy - bakteriálne vakcíny

 • Y59

  - Skratka diagnózy - iné a bližšie neurčené vakcíny a biologické látky

 • Y60

  - Skratka diagnózy - neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas lekárskej starostlivosti

 • Y61

  - Skratka diagnózy - náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas lekárskej starostlivosti

 • Y62

  - Skratka diagnózy - nedodržanie zásad sterility počas lekárskej starostlivosti

 • Y63

  - Skratka diagnózy - nedodržanie dávkovania počas lekárskej starostlivosti

 • Y64

  - Skratka diagnózy - kontaminované liečivá alebo biologické látky

 • Y65

  - Skratka diagnózy - iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti

 • Y66

  - Skratka diagnózy - neposkytnutie lekárskej starostlivosti

 • Y69

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčené poškodenie počas lekárskej starostlivosti

 • Y70

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v anesteziológii

 • Y71

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití kardiovaskulárnych technických pomôcok

 • Y72

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v otorinolaryngológii

 • Y73

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v gastroenterológii a v urológii

 • Y74

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití technických nemocničných a osobných pomôcok

 • Y75

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v neurológii

 • Y76

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v gynekológii a pôrodníctve

 • Y77

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v oftalmológii

 • Y78

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v rádiológii

 • Y79

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v ortopédii

 • Y80

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok pri fyzikálnej liečbe

 • Y81

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii

 • Y82

  - Skratka diagnózy - nepriaznivé príhody pri použití iných a bližšie neurčených lekárskych technických pomôcok

 • Y83

  - Skratka diagnózy - chirurgická operácia a iné chirurgické zákroky ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie bez spomenutia nehody v čase výkonu

 • Y84

  - Skratka diagnózy - iné lekárske postupy ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie bez spomenutia nehody v čase výkonu

 • Y85

  - Skratka diagnózy - neskoré následky dopravných nehôd

 • Y86

  - Skratka diagnózy - neskoré následky iných nehôd

 • Y87

  - Skratka diagnózy - neskoré následky úmyselného sebapoškodenia, napadnutia a poškodenia s neurčeným úmyslom

 • Y88

  - Skratka diagnózy - neskoré následky lekárskej starostlivosti ako vonkajšej príčiny

 • Y89

  - Skratka diagnózy - neskoré následky iných vonkajších príčin

 • Y90

  - Skratka diagnózy - dôkaz vplyvu alkoholu potvrdený obsahom alkoholu v krvi

 • Y91

  - Skratka diagnózy - dôkaz vplyvu alkoholu potvrdený stupňom intoxikácie

 • Y95

  - Skratka diagnózy - nozokomiálne ochorenie

 • Y96

  - Skratka diagnózy - choroba z povolania

 • Y97

  - Skratka diagnózy - choroba súvisiaca s účinkami znečisteného prostredia

 • Y98

  - Skratka diagnózy - choroba súvisiaca so spôsobom života

 • Yersinia

  - Yersínia (Pasteurella), gramnegatívna tyčinkovitá baktéria spôsobujúca napr. hnačky alebo mor

 • yohimbinum

  - yohimbín, alkaloid nachádzajúci sa v kôre africkej rastliny Corynanthe yohimbi

 • yperitum

  - chemická bojová látka

 • ypsiliformis

  - ypsiloformný, podobný gréckemu písmenu y

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: cb, e421, ozh, ä eså, asy, who, hsp, bot, fjr, dvb, ve ã ã, sã â ã â, lt, j69, ceoah