Hľadaný výraz "y" v Slovníku cudzích slov

nájdených 374 výsledkov (4 strán)

 • Y

  - skratka pre ytrium z angl. yttrium - chemický prvok s protónovým číslom 39
  - označenie vertikálnej osi v geometrii
  - značka pre ytrium

 • Y-chromosoma

  - Y-chromozóm, heterochromozóm, mužský pohlavný chromozóm

 • Y00

  - Skratka diagnózy - napadnutie tupým predmetom

 • Y01

  - Skratka diagnózy - napadnutie zhodením z výšky

 • Y02

  - Skratka diagnózy - napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet

 • Y03

  - Skratka diagnózy - napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom

 • Y04

  - Skratka diagnózy - napadnutie s použitím fyzickej sily

 • Y05

  - Skratka diagnózy - sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily

 • Y06

  - Skratka diagnózy - zanedbanie starostlivosti a opustenie

 • Y07

  - Skratka diagnózy - iné syndrómy týrania

 • Y08

  - Skratka diagnózy - napadnutie inými bližšie určenými spôsobmi

 • Y09

  - Skratka diagnózy - napadnutie bližšie neurčenými spôsobmi

 • Y10

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami s neurčeným úmyslom

 • Y11

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde s neurčeným úmyslom

 • Y12

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi) nezatriedené inde s neurčeným úmyslom

 • Y13

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém s neurčeným úmyslom

 • Y14

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami s neurčeným úmyslom

 • Y15

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom

 • Y16

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi s neurčeným úmyslom

 • Y17

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom

 • Y18

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom

 • Y19

  - Skratka diagnózy - otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami s neurčeným úmyslom

 • Y20

  - Skratka diagnózy - obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom

 • Y21

  - Skratka diagnózy - utopenie a topenie s neurčeným úmyslom

 • Y22

  - Skratka diagnózy - výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom

 • Y23

  - Skratka diagnózy - výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom

 • Y24

  - Skratka diagnózy - výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom

 • Y25

  - Skratka diagnózy - účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom

 • Y26

  - Skratka diagnózy - poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom

 • Y27

  - Skratka diagnózy - popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom

 • Y28

  - Skratka diagnózy - poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom

 • Y29

  - Skratka diagnózy - poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom

 • Y2K

  - Year 2000 problém roku 2000, millennium bug Problém spojený s reprezentáciou dátumu po 31.12.1999 v softwarových aplikáciách, ktoré boli naprogramované v začiatkoch počítačovej éry, v 70-tych a 80-tych rokoch 20 storočia. V tých časoch bol dátum v programoch kvôli šetreniu pamäťou reprezentovaný len dvomi číslicami. Keďže takéto aplikácie sa používajú aj po 31.12.1999, vzniklo nebezpečenstvo nepredvídateľného správania sa aplikácií. Iniciatíva Y2K sa venovala odstráneniu tohoto nebezpečenstva.

 • Y30

  - Skratka diagnózy - pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom

 • Y31

  - Skratka diagnózy - pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom

 • Y32

  - Skratka diagnózy - havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom

 • Y33

  - Skratka diagnózy - iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom

 • Y34

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom

 • Y35

  - Skratka diagnózy - zákonný zákrok

 • Y36

  - Skratka diagnózy - vojnové operácie

 • Y40

  - Skratka diagnózy - celkovo účinkujúce antibiotiká

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: vas, sne, sie, cj2, kvj, kôl, toh, esz, å dpz, fu, cnel, fdx, pbr, rnz, pft
Slovník skratiek: cmi, n60, knb, f32, ši, ffb, zch, e162, mi, , stc, asp, v09, c, fã æ ã ã æ ã ã æ ã