Hľadaný výraz "ent" v Lekárskom slovníku

Nájdených 104 výsledkov (1 strana)

 • Entamoeba

  - entaméba, meňavka, druh améb žijúcich vnútri iného organizmu

 • entasis

  - entáza, tonické stiahnutie svalstva

 • entelechia

  - entelechia, podľa Aristotelovej filozofie výraz vyjadrujúci rozdiel medzi skutočnosťou a možnosťou, vo vitalizme zvláštna nemateriálna sila špecifická pre živú prírodu

 • enteralgia

  - enteralgia, enterodýnia, bolesť čriev (všeobecne)

 • enteralis

  - črevný

 • enterálny

  - črevný

 • enterectasia

  - enterektázia, rozšírenie, roztiahnutie tenkého čreva

 • enterectomia

  - enterektómia, chirurgické odstránenie časti čreva, resekcia čreva

 • entericus

  - enterický, patriaci k črevu

 • enteritída

  - zápal tenkého čreva

 • enteritis

  - zápal tenkého čreva

 • entero-enteroanastomosis

  - entero-enteroanastomóza, chirurgické spojenie dvoch častí čriev

 • enteroanastomosis

  - enteroanastomóza, chirurgické spojenie dvoch črevných kľučiek

 • enterobacterium

  - enterobaktéria, súborné označenie pre baktérie žijúce v čreve

 • enterobiliaris

  - enterobiliárny, týkajúci sa čreva a žlče

 • enterobiopsia

  - enterobiopsia, mikroskopické vyšetrenie časti tenkého čreva zo živého organizmu

 • enterobiosis

  - enterobióza, ochorenie, ktorého pôvodcom je mrľa detská Enterobius (o.) vermicularis

 • enterocele

  - enterokéla, hernia, výdutina čreva

 • enterocentesis

  - enterocentéza, chirurgické nabodnutie čreva

 • enterochirurgia

  - enterochirurgia, črevná chirurgia

 • enterocholecystoanastomosis

  - enterocholecystoanastomóza, chirurgické spojenie medzi tenkým črevom a žlčníkom

 • enterocleisis

  - enterokleiza, uzáver tenkého čreva

 • enteroclysis

  - enteroklýza, črevný nálev

 • enterococcaemia

  - enterokokcémia, prítomnosť enterokokov v krvi

 • Enterococcus

  - "enterokokus, druh streptokoka, črevný mikroorganizmus žijúci normálne v tráviacom ústroji

 • enterocolectomia

  - enterokolektómia, odstránenie časti tenkého a hrubého čreva

 • enterocolicus

  - enterokolický, týkajúci sa tenkého a hrubého čreva

 • enterocolitis

  - enterokolitída, súčasný zápal tenkého a hrubého čreva

 • enterocoloanastomosis

  - enterokoloanastomóza, operačné spojenie medzi tenkým a hrubým črevom

 • enterocutaneus

  - enterokutánny, týkajúci sa čreva a povrchu tela

 • enterocystocele

  - enterocystokéla, hernia, vydutina obsahujúca črevo a močový mechúr

 • enterocytus

  - enterocyt, cylindrická bunka tenkého čreva

 • enterodynia

  - enterodýnia, bolesti čriev, vnútorných brušných orgánov
  - enteralgia, enterodýnia, bolesť čriev (všeobecne)

 • enteroepiplocele

  - enteroepiplokéla, hernia, vydutina obsahujúca časti čreva a predstierky

 • enterogastricus

  - enterogastrický, týkajúci sa žalúdka a čriev

 • enterogastritis

  - enterogastritída, zápal žalúdka a čriev

 • enterogastrocele

  - enterogastrokéla, hernia, vydutina obsahujúca časti čreva a žalúdka (ventrálna hernia)

 • enterogastronum

  - enterogastrón, hormón produkovaný črevnou sliznicou, tlmiaci žalúdočnú sekréciu a motilitu, pohyblivosť

 • enterogenes

  - enterogénny, črevného pôvodu, vznikajúci v čreve

 • enteroglucagonum

  - enteroglukagón, enzým tvorený v sliznici tenkého čreva, majúci zrovnateľný účinok ako pankreatický glukagón

 • enterohepatitis

  - enterohepatitída, zápal čriev a pečene

 • enterohepatocele

  - enterohepatokéla, forma pupočného výčnelku, vydutiny obsahujúcej časti čreva a pečene

 • enterohydrocele

  - enterohydrokéla, hernia, vydutina obsahujúca časti čreva s nahromadenou tekutinou

 • enterointoxicatio

  - enterointoxikácia, celková otrava organizmu črevným obsahom

 • enterokinasis

  - enterokináza, enzým črevnej sliznice meniaci neúčinný proenzým pankreasu trypsinogén v aktívny trypsín

 • enterokok

  - črevný mikroorganizmus (baktéria)

 • enterokolitída

  - zápal tenkého a hrubého čreva súčasne

 • enterolithiasis

  - "enterolitiáza, tvorenie črevných ""kameňov"", konkrementy zo zatvrdnutej stolice"

 • enterolithos

  - "enterolit, črevné ""kamene"", časti zatvrdnutej stolice"

 • enterolysis

  - enterolýza, operačné uvoľnenie črevných zrastov

 • enteromegalia

  - enteromegália, chorobné zväčšenie a rozšírenie čriev

 • enteromerocele

  - enteromerokéla, stehnová hernia, prietrž, vydutina, obsahujúca črevnú kľučku

 • Enteromonas

  - hominis druh jednobunkového organizmu (bičíkovca), ktorý parazituje v ľudskom čreve

 • enteromycosis

  - enteromykóza, črevné ochorenie spôsobené plesňami

 • enteromyiasis

  - enteromyióza, črevné ochorenie vyvolané parazitujúcimi larvami múch

 • enteroneurosis

  - enteroneuróza, nervové ochorenie čriev, funkčná porucha čriev bez organických príčin

 • enteroparesis

  - enteroparéza, črevná obrna

 • enteropathia

  - enteropatia, bližšie nešpecifická črevná choroba

 • enteropathicus

  - enteropatický, týkajúci sa črevného ochorenia

 • enteropathologia

  - enteropatológia, náuka o chorobách čriev

 • enteropexis

  - enteropexia, chirurgické upevnenie vpadnutého čreva, brušných orgánov

 • enteroplegia

  - enteroplégia, paralýza, ochrnutie čriev

 • enteroptosis

  - enteroptóza, pokles brušných orgánov pri ochabnutí brušnej steny

 • enterorenalis

  - enterorenálny, vzťahujúci sa ku črevu a obličke

 • enterorrhagia

  - enterorágia, krvácanie z čreva

 • enterorrhaphia

  - enterorafia, chirurgické zošitie čreva, uzavretie operovanej časti čreva

 • enterorrhexis

  - enterorexia, ruptúra, trhlina, prasknutie čreva

 • enterorrhoea

  - enterorea, hnačka

 • enteroscopia

  - enteroskopia, optické vyšetrenie čriev pomocou zvláštneho prístroja

 • enterosepsis

  - enterosepsa, sepsa spôsobená prestupom baktérií z čriev do krvného obehu (translokácia baktérií)

 • enterosolventný

  - rozpúšťajúci sa až v čreve

 • enterospasmus

  - enterospazmus, črevné kŕče, kŕčovitý sťah čreva

 • enterostasis

  - enterostáza, porucha črevnej pasáže

 • enterostaxis

  - enterostaxa, malé krvácanie z črevnej sliznice

 • enterostenosis

  - enterostenóza, zúženie čreva

 • enterostomia

  - "enterostómia, chirurgické vyústenie čreva navonok

 • enterothorax

  - enterotorax, uloženie brušných orgánov v hrudnej dutine pri defekte bránice

 • enterotomia

  - enterotómia, chirurgický rez, preťatie čreva

 • enterotomum

  - enterotóm, nôž, nožničky k preťatiu čreva

 • enterotoxaemia

  - enterotoxémia, prítomnosť toxínu vzniknutého v črevách v krvi

 • enterotoxicosis

  - enterotoxikóza (stafylokoková), črevné ochorenie vyvolané termostabilným enterotoxínom niektorých stafylokokových kmeňov

 • enterotoxinum

  - enterotoxín, bakteriálny jed vedúci k ťažkým intoxikáciám, ktoré sa prejavujú gastrointestinálnymi príznakmi

 • enterotoxismus

  - enterotoxizmus, otrava črevným jedom

 • enterotyphus

  - enterotýfus, črevný týfus

 • enterovaginalis

  - enterovaginálny, týkajúci sa čreva a pošvy

 • enterovesicalis

  - enterovezikálny, týkajúci sa čreva a močového mechúra

 • enterovirosis

  - enteroviróza, infekčné vírusové ochorenie tráviaceho ústroja

 • enterovírus

  - črevné vírusy

 • enterozoon

  - enterozoón, črevný parazit

 • enteruria

  - enterúria, prítomnosť črevného obsahu v moči

 • entezopatia

  - ochorenie šliach (všeobecne)

 • enthesitis

  - entezitída, zápal šľachového úponu, úponový syndróm, bolesť v svalovom alebo šľachovom úpone

 • enthesopathia

  - entezopatia, bližšie nešpicifická choroba šľachových alebo svalových úponov

 • entoblastos

  - entoblast, vnútorný zárodočný list

 • entocele

  - entokéla, vnútorná hernia, výčnelok

 • entoderma

  - entoderma, vnútorný zárodočný list

 • entomologia

  - entomológia, odbor zoológie zaoberajúci sa štúdiom hmyzu

 • entomophobia

  - entomofóbia, chorobný strach pred hmyzom

 • entoparasitus

  - entoparazit, parazit žijúci vnútri iného organizmu

 • entopticus

  - entoptický, ležiaci vnútri oka, týkajúci sa vnútra oka

 • entoptoscopia

  - entoptoskopia, vyšetrovanie vnútorných štruktúr očného bulbu

 • entoticus

  - entotický, týkajúci sa vnútorného ucha

 • entropium

  - entropium, stočenie viečka proti bulbu, pričom sa okraj viečka roluje dovnútra

Naposledy hľadané výrazy: