Hľadaný výraz "slov" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 108 výsledkov (1 strana)

 • ablaut

  - striedanie samohlások v slovách...

 • aero

  - prvá časť zložených slov...

 • afixácia

  - tvorenie slov predponami alebo...

 • akatafázia

  - chorobná neschopnosť usporiadať slová...

 • amfibólia

  - mnohoznačnosť alebo dvojzmyselnosť slov...

 • anastrofa

  - prevrátenie poriadku slov vo...

 • andro

  - prvá časť zložených slov...

 • anemo

  - prvá časť zložených slov...

 • anizo

  - prvá časť zložených slov...

 • antonýmia

  - jav, keď slová majú...

 • arci-

  - prvá časť zložených slov...

 • astro-

  - prvá časť zložených slov...

 • austro-

  - prvá časť zložených slov...

 • balneo-

  - prvá časť zložených slov...

 • bi-, bis-, bin-

  - prvá časť zložených slov...

 • biblio-

  - prvá časť zložených slov...

 • blasto-

  - prvá časť zložených slov...

 • cefalo, kefao

  - prvá časť zložených slov...

 • chalko-

  - prvá časť zložených slov...

 • chemo-, chemi-

  - prvá časť zložených slov...

 • chiro-

  - prvá časť zložených slov...

 • chondro-

  - prvá časť zložených slov...

 • chrono-

  - prvá časť zložených slov...

 • chylo-

  - prvá časť zložených slov...

 • con-, kon-

  - prvá časť zložených slov...

 • cyto-

  - prvá časť zložených slov...

 • demi-

  - prvá časť zložených slov...

 • dendro-

  - prvá časť zložených slov...

 • derma-, dermato-, dermo-

  - prvá časť zložených slov...

 • deutero-

  - prvá časť zložených slov...

 • dodeka-

  - prvá časť zložených slov...

 • dolicho-

  - prvá časť zložených slov...

 • duodeno-

  - prvá časť zložených slov...

 • dur-

  - prvá časť zložených slov...

 • dys-

  - prvá časť zložených slov...

 • ekvivokácia

  - dvojzmyselnosť alebo viaczmyselnosť slov...

 • elektro-

  - prvá časť zložených slov...

 • en-

  - prvá časť zložených slov...

 • eno-

  - prvá časť zložených slov...

 • entomo-

  - prvá časť zložených slov...

 • eo-

  - prvá časť zložených slov...

 • etno-

  - prvá časť zložených slov...

 • etymológia

  - náuka o pôvode slov,...

 • eury-

  - prvá časť zložených slov...

 • feno-

  - prvá časť zložených slov...

 • feri-

  - prvá časť zložených slov...

 • fero-, ferro-

  - prvá časť zložených slov...

 • fibr-

  - prvá časť zložených slov...

 • fikácia

  - druhá časť zložených slov...

 • fil

  - druhá časť zložených slov...

 • filo-

  - prvá časť zložených slov...

 • fono-

  - prvá časť zložených slov...

 • freno-

  - prvá časť zložených slov...

 • fyto-

  - prvá časť zložených slov...

 • gamia

  - druhá časť zložených slov...

 • genéza

  - druhá časť zložených slov...

 • geo-

  - prvá časť zložených slov...

 • gloso-

  - prvá časť zložených slov...

 • grafia

  - druhá časť zložených slov...

 • gramo-

  - prvá časť zložených slov...

 • gyro-

  - prvá časť zložených slov...

 • lit

  - druhá časť zložených slov...

 • lýza

  - druhá časť slov s...

 • malácia

  - druhá časť zložených slov...

 • mánia

  - druhá časť zložených slov...

 • metri

  - druhá časť zložených slov...

 • mono-

  - prvá časť zložených slov...

 • morfia

  - druhá časť zložených slov...

 • morfo-

  - prvá časť zložených slov...

 • moto-

  - prvá časť zložených slov...

 • multi-

  - prvá časť zložených slov...

 • myko-

  - prvá časť zložených slov...

 • myo-

  - prvá časť zložených slov...

 • myria-

  - prvá časť zložených slov...

 • myrmeko-

  - prvá časť zložených slov...

 • myxo-

  - prvá časť zložených slov...

 • palilógia

  - opakovanie rovnakých slov na...

 • palindróm

  - slovo alebo niekoľko slov...

 • patia

  - druhá časť zložených slov...

 • predikatívum

  - druh plnovýznamových slov vyjadrujúcich...

 • pro-

  - prvá časť zložených slov...

 • prokto-

  - prvá časť zložených slov...

 • prosiopézia

  - skracovanie slov na začiatku,...

 • proto-, protero-

  - prvá časť zložených slov...

 • pseudo-

  - prvá časť zložených slov...

 • psychro-

  - prvá časť zložených slov...

 • pyo-

  - prvá časť zložených slov...

 • pyro-

  - prvá časť zložených slov...

 • ragia

  - druhá časť zložených slov...

 • rekto-, rekt-

  - prvá časť zložených slov...

 • rizo-, rhizo-

  - prvá časť zložených slov...

 • sémantizácia

  - nadobúdanie vecného významu slov...

 • tabuizácia

  - vylučovanie, odstraňovanie slov alebo...

 • tautológia

  - nahromadenie viacerých slov rovnakého...

 • tómia

  - druhá časť zložených slov...

 • tri-

  - prvá časť zložených slov...

 • tricho-

  - prvá časť zložených slov...

 • trofo-

  - prvá časť zložených slov...

 • trombo-, tromb-

  - prvá časť zložených slov...

 • tropo-

  - prvá časť zložených slov...

 • úria

  - druhá časť zložených slov...

 • vazo-, vaz-

  - prvá časť zložených slov...

 • verba movent, exempla trahunt

  - slová povzbudzujú, príklady tiahnu...

 • verbalizmus

  - nadmerné hromadenie slov, uvravenosť...

 • vice-

  - prvá časť zložených slov...

 • video-

  - prvá časť zložených slov...

 • slovakistika

  - odbor, ktorý sa zaoberá...

 • slovenistika

  - výskum jazyka, kultúry a...

Naposledy hľadané výrazy:

Krížovkársky slovník: slov, demokracia, angelika lekárska, ci, gi, ba, jo, oce, pal, pis, dra, ram, cieľ, uli, kus
Nárečový slovník: u e, r d, tak, zaj, ose, daf, kot, pack, remen, garni, porus, k uze, ga er, kacura, drimat
Lekársky slovník: k83, elevácia, kol, q77, n02, a91, p80, r84, f71, c63, rud, sam, x41, syr, brva
Technický slovník: pap, zip, key, htm, head, rest, control, mvd, paralelný, batch processing, impa, rw, qat, šs, šor
Ekonomický slovník: sn, gm, bj, ze, ud, zan, zze, zii, pvs, mzm, kma, mco, ok1, sqt, tob
Slovník skratiek: pww, ozk, a75, sui, tjc, dtv, s15, nic, sro, byp, myob, ath, mch, w55, custa