Význam slova "pi" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 301 výsledkov (3 strán)

 • pi-pi cit.

  1. napodobňuje pípanie (vtačích mláďat ap.)

  2. vyj. volanie na sliepky

 • piaď -e ž. vzdialenosť medzi palcom a malíčkom roztiahnutej dlane; stará dĺžková miera: široký na tri p-e;

 • piadimužíček -čka m. zdrob. expr.

 • piadimužícky príd.;

 • piadimužík -a mn. -ci m. rozpráv. bytosť malej postavy, trpaslík;

 • piadlo -a -del s. kúsok drievka znemožňujúci zatvorenie papule, zobáka al. úst

 • pianíno [-an-] -a -nín s. menší klavír so zvislo uloženými strunami

 • pianissimo hud. (tal.)

  I. prísl. veľmi ticho, slabo: hrať, spievať p.

  II. pianissimo -a s. veľmi tichý, slabý zvuk: prejsť do p-a

 • pianista -u m. klavirista;

 • pianistka -y -tiek ž.

 • piano2 -a pián s. hovor. klavír

  piano1 hud. (tal.)

  I. prísl. ticho, slabo: spievať p.

  II. piano -a pián s. tichý, slabý zvuk: prechod z p-a do forte

 • piarista -u m. člen rehole založenej v 17. stor. a venujúcej sa cirk. školám a výchove mládeže;

 • piaristický príd.: p. kostol

 • piaster -tra L -i mn. -e m. zákl. peňaž. jednotka a platidlo vo viacerých štátoch: turecký, egyptský p.

 • piatačka -y -čiek ž.;

 • piatacký príd.

 • piatak -a mn. -ci m. žiak 5. triedy, 5. ročníka;

 • piatkový príd.

 • piatok -tka m. 5. deň v týždni: → Veľký p.

  nemať (ani) → sviatka, ani p-a;
  → sviatok-p.;

 • piaty mn. G -ych čísl. rad. k 5: p. v rade;
  vstávať o p-ej (hodine);
  čaj o p-ej popoludňajšia spoloč. zábava

  kniž. p-a kolóna podvratná tajná skupina;
  byť p-ym kolesom (na voze) byť nepotrebný;
  iron. pristane mu to ako psovi p-a noha nijako mu to nepristane

 • piatykrát, piaty raz neskl. čísl. rad. nás. príslov. k 5: p. vystúpiť s programom

 • pich cit. naznač. bodnutie al. vsunutie: a on p. korunu do vrecka

 • pichačky -čiek ž. pomn. hovor. kontrolné hodiny

 • pichadlo -a -diel s. podlhovastý zahrotený nástroj na pichanie, prepichovanie

 • pichať nedok.

  1. zasahovať niečím zahroteným, bodať: p. niekoho špendlíkom, p. vidlami do sena, p. palicou do piesku;

  2. spôsobovať ostrú, bodavú bolesť: strnisko p-á do nôh, ostré svetlo p-á v očiach;
  neos. p-á ma v boku

  3. vbodávať, vpichovať: p. ihly do ihelnice;
  hovor. p. niekomu injekcie

  expr. p. nos do niečoho miešať sa;
  p. do osieho hniezda zasahovaním do niečoho vyvolávať živú reakciu;

 • opak. pichávať -a;

 • pichavý príd. kt. pichá (význ. 1, 2): p-á včela, p-á bolesť

 • pichľavo prísl.: p. sa zasmiať uštipačne;

 • pichľavosť -i ž.

 • pichľavý príd.

  1. majúci pichliače, ostne, tŕne, ostnatý: p. drôt, p. kaktus, p-é strnisko;

  2. pichajúci, prudký, ostrý, bodavý: p-á bolesť, p. vietor, p-é svetlo;

 • pichliač -a m.

  1. ostrý, zahrotený výčnelok, osteň: jež má p-e

  2. pichľavá burina, bot. Cirsium;

 • pichliačik -a m. zdrob.

 • dok. pichnúť -e -ú -chol

  1. k 1 – 3

  2. expr. vložiť, vtlačiť: p. niekomu do rúk palicu, do vrecka peniaze

  // pichnúť sa

  1. poraniť sa, spôsobiť si bolesť niečím zahroteným, pichľavým: p. sa ihlou, špendlíkom (do prsta)

  2. expr. vtlačiť sa, vstrčiť sa, vopchať sa: p. sa medzi divákov

 • pidlikať, pidlikovať nedok. expr.

  1. rezať, strúhať: p. drievko nožíkom

  2. zle hrať na sláčikovom hud. nástroji: p. na husliach

 • piecka -y -cok ž. zdrob. vykurovacie teleso: liatinová p.;
  elektrická p.

 • piecť pečie pečú nedok.

  1. pripravovať jedlo priamym pôsobením vys. teploty: p. chlieb v peci, p. koláč v rúre, p. si slaninu nad ohňom, moja žena dobre p-ie, rúra slabo (dobre) p-ie

  2. expr. veľmi hriať, páliť: slnko veľmi p-ie

  3. expr. pripravovať, chystať: čosi p-ú

  4. často pejor. držať, paktovať s niekým: p-ie s našimi neprajníkmi;

 • piedestál -u L -i mn. -y m. podstavec sochy (obyč. vysoký);

 • pierce -a -rec, perečko -a -čiek s. zdrob. expr.

 • pierot -a m. komická postava vo franc. komédii

 • piesčina -y -čin ž. plocha, kraj s vrstvou piesku; piesčitá plytčina, piesočina: pusté, neúrodné p-y;
  loď narazila na p-u

 • piesčitý príd. piesočnatý: p-á pôda;
  p-á pláž, p-é dno

 • pieseň -sne ž. krátka hud. skladba s textom, pesnička: ľudová, tanečná p., vianočná, pochodová p., zborová p.;
  spievať, skladať p-e

  kniž. čí → chlieb ješ, toho p. spievaj! každej p-i býva koniec všetko sa raz skončí;
  kniž. → labutia p.;

 • piesenka -y -niek ž. zdrob. expr.

 • pieskovať nedok. tech. posýpať al. opracúvať (napr. čistiť) pieskom

 • pieskovcový príd.: p. brús

 • pieskovec -vca m. geol. hornina z usadeného stmeleného piesku;

 • pieskovisko -a -vísk s.

  1. miesto, plocha s pieskom: detské p.

  2. pieskovňa

 • pieskovitý príd. piesočnatý: p-á pôda, p-é dno

 • pieskovňa -e ž. miesto, kde sa ťaží a upravuje piesok, pieskovisko

 • pieskový, piesočný príd.: p-á pôda, p-á pláž;
  p-é hodiny presýpacie;
  p-á farba žltá ako piesok;

 • piesňový príd.: p-á tvorba;

 • piesoček -čka m. zdrob. expr.

 • piesočina -y -čín ž. piesčina

 • piesočnatý príd. obsahujúci piesok; pokrytý pieskom: p-á pôda;
  p-é pobrežie, p-á cesta, pláň

 • piesok -sku m.

  1. jemnozrnná hmota zo zvetraných kremenitých hornín: riečny p.;
  zrnko p-u;
  osievať p., bagrovať p.

  2. piesky -ov pomn. piesočnatá pôda, piesočnatý kraj, piesčina

  strkať → hlavu do p-u;
  stavať na p-u;
  sypať niekomu p. do očí;

 • piest -a m.

  1. súčiastka stroja pohybujúca sa vo valci a prenášajúca pohyb al. silu: p. motora, čerpadla

  2. lopatkový nástroj na pranie: prať p-om;

 • piestik -a m.

  1. zdrob.

  2. bot. samičie ústrojenstvo kvetu;

 • piestikový príd.

 • piestový, piestny príd.: p-ové čerpadlo, p-ové, p-ne krúžky;

 • pieta -y ž.

  1. zbožná úcta: spomínať na niekoho s p-ou

  2. madona s mŕtvym Ježišom v náručí: Michelangelova p.;

 • pietista -u m. stúpenec pietizmu;

 • pietistický príd.

 • pietizmus -mu m. protestantské hnutie založené v 17. stor. a hlásajúce zbožnosť prejavujúcu sa v životnej praxi;

 • pietne prísl.

 • pietny príd. kt. vyj. pietu: p. akt, p-a spomienka;

 • pif, pif-paf cit. napodobňuje zvuky výstrelu (-ov)

 • piga -y píg ž.

  1. drevený kolíček na hranie: odbiť p-u

  2. iba jedn. det. hra s týmto kolíčkom: hrať sa (na) p-u

 • pigať, pigať sa nedok. hovor.

  1. odbíjať pigu

  2. pri hre s guľkami al. gombíkmi triafať inú guľku al. gombík

 • pigment -u m. biol. farbivo v živočíšnom organizme: kožný p.;
  chem. nerozpustné farbivo;

 • pigmentový príd.: p-é škvrny

 • pijačka -y -čiek ž.;

 • pijacký príd.;

 • pijak -a mn. -ci m. živ. hovor. pijan;

  pijak -a m. neživ. pijavý papier

 • pijan -a m. kto veľa pije, opilec, alkoholik;

 • pijanka -y -niek ž.;

 • pijanský príd.: p-é piesne;

  pijansky prísl.;

 • pijanstvo -a s. alkoholizmus

 • opak. píjať, píjavať -a

 • pijatika [-t-] -y -tík ž. hovor.

  1. pitie (liehovín); lumpovačka: dať sa na p-u;
  bezuzdné p-y

  2. liehový nápoj: dobrá, tuhá p.

 • pijavica -e -víc ž. cudzopasný červ živiaci sa cicaním krvi;
  zool. pijavice Hirudo, Haemopis;

  expr. držať sa, prisať sa, prilepiť sa, byť ako p. byť neodbytný, dotieravý

 • pijavý príd.: p. papier dobre vpíjajúci kvapaliny

 • pika -y pík ž.

  1. hist. kopija

  2. karta so znakom hrotu kopije (v žolíkových kartách)

  začínať od p-y od samého začiatku;

 • pikantéria -ie ž. pikantná udalosť, pikantnosť

 • pikantne prísl.;

 • pikantnosť -i ž.

  1. k 1, 2

  2. pikantná vec, pikantéria

 • pikantný príd.

  1. chuťovo dráždivý, korenistý, ostrý: p-é jedlo, p-á chuť

  2. zmyselne al. intimitou vzrušujúci: p-é historky;

 • piket -u m. text. bavlnená tkanina s plastickým vzorom;

 • piketový príd.: p. golierik

 • pikle -ľov m. pomn. subšt.: kuť p. robiť úklady, nástrahy, intrigy

 • piknik [-n-] -u/-a m. občerstvenie v prírode z prinesených jedál (na spoločnom výlete);

 • piknikový príd.

 • pikola -y -kol, pikolka -y -liek ž. malá flauta s vys. tónom

 • pikolo, pikolík -a mn. -ovia m. čašnícky učeň

 • pikový príd. k 2: p-á dáma

 • piksľa -e -sieľ/-lí ž. niž. hovor. škatuľa s vrchnákom: p. s cukrom;

 • pikslička -y -čiek ž. zdrob.

 • piktogram -u m. graf. znak s obrázkovou, medzinárodne zrozumiteľnou informáciou: p-y znázorňujúce predávaný tovar

 • píla -y píl ž.

  1. nástroj na rezanie z ozubeného oceľového pása al. kotúča: pásová, okružná p., motorová p.

  2. závod so strojmi na pílenie a spracovanie dreva: parná p., robiť na p-e;

 • Pilát -a m.

  dostať sa niekde ako P. do kréda bez vlastného pričinenia, náhodne

 • piliar -a m. pracovník na píle (význ. 2); jej majiteľ;

 • piliarka -y -rok ž. hmyz, škodca ovoc. stromov, zool. Tenthredo, Hoplocampa

 • piliarsky príd.: p. podnik;

 • piliarstvo -a s.

 • pilier -a L -i mn. -e m. stĺpovitá opora stav. konštrukcie: betónový p., nosný p.;

 • opak. pílievať -a

 • pilina -y obyč. mn. piliny -lín ž. drobné odpadky vznikajúce pri spracovaní materiálu pílou al. pilníkom: drevené, železné p-y;

 • pilinový príd.

 • píliť -i -ľ! nedok. rezať, spracúvať pílou: p. drevo i fraz. expr. chrápať;
  p. dosky;

  expr. p. niekomu hlavu, uši neodbytne naliehať, domŕzať (rečou);
  p. konár pod sebou škodiť sám sebe;

 • pílka -y -lok ž. zdrob. k 1: p. na železo

  každý chvíľku ťahá p-u šťastie nie je trvalé, úspechy sú striedavé;

 • pílkovitý príd. kt. má zuby ako pílka: p. okraj

 • pílkový príd.;

 • pilníček -čka m. zdrob.

 • pilník -a m. oceľový nástroj so zdrsneným povrchom na opracúvanie (kovov): plochý, okrúhly p., p. na nechty;

 • píločka -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • pilot -a m. kto vedie lietadlo al. iný vzdušný dopr. prostriedok: vojenský p.;

 • pilóta -y -lót ž. stav. kôl, stĺp vpravený do zeme: drevené p-y, betónové mostné p-y;

 • pilotáž1 -e ž. let. pilotovanie

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV