Pravopis slova "nos" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 406 výsledkov (4 strán)

 • nos ‑a m.; nosový, nosný; nosisko ‑a ‑sísk s., jedn. i m.
  noša ‑e ‑í ž.; nôška ‑y ‑šok ž.
  nosáľ ‑a mn. N a A ‑e m. (zviera)
  nosáľ ‑a mn. ‑i m. živ.
  nosáň ‑a m.; nosaňa ‑e ‑í ž.
  nosatý
  nosič ‑a mn. ‑e m. neživ.
  nosič ‑a mn. ‑i m. živ.; nosička ‑y ‑čiek ž.; nosičský
  nosidlo ‑a ‑diel s.; nosidlá ‑diel s. pomn.
  nosievať ‑a ‑ajú nedok.; nosievať sa
  nosík, noštek ‑a m.
  nosiť ‑í ‑ia nedok.; nosiť sa
  nositeľ ‑a mn. ‑ia m.; nositeľka ‑y ‑liek ž.
  nosnica ‑e ‑níc ž.
  nosník ‑a m.; nosníkový
  nosný; nosnosť ‑i ž.
  nosohltan ‑a m.; nosohltanový
  nosorožec ‑žca mn. N a A ‑e m.; nosoroží
  nosovka ‑y ‑viek ž.
  nostalgia ‑ie ž.; nostalgický; nostalgicky prísl.; nostalgickosť ‑i ž.
  nostrifikácia ‑ie ž.; nostrifikačný
  nostrifikovať ‑uje ‑ujú nedok. i dok.
  absorbovateľný; absorbovateľnosť ‑i ž.
  akcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž. (činnosť); akčný; akčnosť ‑i ž.
  ambivalentný; ambivalent­nosť ‑i ž.
  arogancia ‑ie ž.; arogantný; arogantne prísl.; arogant­nosť ‑i ž.
  bezbožný; bezbožne prísl.; bezbožnosť ‑i ž.
  bezcieľny; bezcieľne prísl.; bezcieľnosť ‑i ž.
  bezoblačný; bezoblačno, bezoblačne prísl.; bezoblačnosť ‑i ž.
  bezobsažný; bezobsažnosť ‑i ž.
  bezostyšný; bezostyšne prísl.; bezostyšnosť ‑i ž.
  bezpečný; bezpečne prísl.; bezpečnosť ‑i ž.; bezpečnostný
  bezprašný; bezprašne prísl.; bezprašnosť ‑i ž.
  bezúspešný; bezúspešne prísl.; bezúspešnosť ‑i ž.
  bezútešný; bezútešne prísl.; bezútešnosť ‑i ž.
  bezvýnimočný; bezvýnimočne prísl.; bezvýnimočnosť ‑i ž.
  bežný; bežne prísl.; bežnosť ‑i ž.
  blahovôľa ‑e ž.; blahovoľný; blahovoľne prísl.; blahovoľnosť ‑i ž.
  cnosť, čnosť ‑i ž.; cnostný, čnostný; cnostne, čnostne prísl.
  ctibažný; ctibažne prísl.; ctibažnosť ‑i ž.
  cudzojazyčný; cudzojazyčne prísl.; cudzojazyčnosť ‑i ž.
  čiastočný; čiastočne prísl.; čiastočnosť ‑i ž.
  čitateľný; čitateľne prísl.; čitateľnosť ‑i ž.
  dedičný; dedične prísl.; dedičnosť ‑i ž.
  deklamácia ‑ie ž.; deklamačný; deklamačne prísl.; deklamačnosť ‑i ž.
  dekorácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; dekoračný, dekoratívny; dekoračne, dekoratívne prísl.; dekoračnosť, dekoratívnosť ‑i ž.
  deliteľný; deliteľnosť ‑i ž.
  deštrukcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; deštrukčný, deštruktívny; deštrukčne, deštruktívne prísl.; deštrukčnosť, deštruktívnosť ‑i ž.
  dezinfekcia ‑ie ž.; dezinfekčný; dezinfekčne prísl.; dezinfekčnosť ‑i ž.
  dobrodruh ‑a mn. ‑ovia m.; dobrodružný; dobrodružne prísl.; dobrodružnosť ‑i ž.; dobrodružstvo ‑a ‑tiev s.
  dobrodušný; dobrodušne prísl.; dobrodušnosť ‑i ž.
  dobromyseľný; dobromyseľne prísl.; dobromyseľnosť ‑i ž.
  dobrosrdečný; dobrosrdečne prísl.; dobrosrdečnosť ‑i ž.
  dobrovoľný; dobrovoľne prísl.; dobrovoľnosť ‑i ž.
  dobyvačný; dobyvačne prísl.; dobyvačnosť ‑i ž.
  dochvíľny; dochvíľne prísl.; dochvíľnosť ‑i ž.
  dokázateľný; dokázateľne prísl.; dokázateľnosť ‑i ž.
  dostatočný; dostatočne prísl.; dostatočnosť ‑i ž.
  driečny; driečne prísl.; driečnosť ‑i ž.
  družný; družne prísl.; družnosť ‑i ž.
  dvojjazyčný; dvojjazyčne prísl.; dvojjazyčnosť ‑i ž.
  dvojznačný; dvojznačne prísl.; dvojznačnosť ‑i ž.
  dýchavičný; dýchavične prísl.; dýchavičnosť ‑i ž.
  ekvivalent ‑u mn. I ‑tmi m.; ekvivalentný; ekvivalent­nosť ‑i ž.
  falošný; falošne prísl.; falošnosť ‑i ž.
  fešný; fešne prísl.; fešnosť ‑i ž.
  funkcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; funkčný; funkčne prísl.; funkčnosť ‑i ž.
  hlbokomyseľný; hlbokomyseľne prísl.; hlbokomyseľnosť ‑i ž.
  hlučný; hlučno, hlučne prísl.; hlučnosť ‑i ž.
  hmatateľný; hmatateľne prísl.; hmatateľnosť ‑i ž.
  hnuteľný; hnuteľnosť ‑i ‑í ž.
  hriešny; hriešne prísl.; hriešnosť ‑i ‑í ž.
  choromyseľný ‑ého príd. i m.; choromyseľne prísl.; choromyseľnosť ‑i ‑í ž.
  indukcia ‑ie ž.; indukčný, induktívny; indukčne, induktívne prísl.; indukčnosť, induktívnosť ‑i ž.
  infekcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; infekčný; infekčne prísl.; infekčnosť ‑i ž.
  informácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; informačný, informatívny; informačne, informatívne prísl.; informačnosť, informatívnosť ‑i ž.
  invencia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; invenčný; invenčne prísl.; invenčnosť ‑i ž.
  jedinečný; jedinečne prísl.; jedinečnosť ‑i ‑í ž.
  jednojazyčný; jednojazyčnosť ‑i ž.
  jednomyseľný; jednomyseľne prísl.; jednomyseľnosť ‑i ž.
  jednoslabičný; jednoslabične prísl.; jednoslabičnosť ‑i ž.
  jednoznačný; jednoznačne prísl.; jednoznačnosť ‑i ž.
  kaliteľný; kaliteľnosť ‑i ž.
  kniha ‑y kníh ž.; knižný; knižne prísl.; knižnosť ‑i ž.
  komfort ‑u m.; komfortný; komfortne prísl.; komfort­nosť ‑i ž.
  koncepcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; koncepčný; koncepčne prísl.; koncepčnosť ‑i ž.
  konečný; konečne prísl.; konečnosť ‑i ž.
  kontrarevolúcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; kontrarevolučný; kontrarevolučne prísl.; kontrarevoluč-nosť ‑i ž.
  kontrast ‑u m.; kontrastný; kontrastne prísl.; kontrast­nosť ‑i ž.
  krivoprísažný; krivoprísažne prísl.; krivoprísažnosť ‑i ž.
  krušný; krušno prísl.; krušnosť ‑i ž.
  krvilačný; krvilačne prísl.; krvilačnosť ‑i ž.
  lačný; lačno, lačne prísl.; lačnosť ‑i ž.
  ľahkomyseľný; ľahkomyseľne prísl.; ľahkomyseľnosť ‑i ž.
  ľahkovážny; ľahkovážne prísl.; ľahkovážnosť ‑i ž.
  liečiteľný; liečiteľnosť ‑i ž.
  ľubovoľný; ľubovoľne prísl.; ľubovoľnosť ‑i ž.
  ľubozvučný; ľubozvučne prísl.; ľubozvučnosť ‑i ž.
  malodušný; malodušne prísl.; malodušnosť ‑i ž.
  malomyseľný; malomyseľne prísl.; malomyseľnosť ‑i ž.
  márnomyseľný; márnomyseľne prísl.; márnomyseľnosť ‑i ž.
  mimovoľný; mimovoľne prísl.; mimovoľnosť ‑i ž.
  mnohoznačný; mnohoznačne prísl.; mnohoznačnosť ‑i ž.
  možnosť ‑i ‑í ž.
  mravoučný; mravoučne prísl.; mravoučnosť ‑i ž.
  mužný; mužne prísl.; mužnosť ‑i ‑í ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: uzs, tcv, t44, sli, tukã, sjv, r76, pão, j32, n30, mac, kiã ã, dtto, hfg, fhp
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV