Hľadaný výraz "nos" v Slovníku cudzích slov

nájdených 43 výsledkov (1 strana)

 • NOS

  - Skratka učebného predmetu Náuka o štýle

 • nosce te ipsum

  - poznaj sám seba

 • nošic

  - v šarišskom nárečí - nosiť

 • nosoagnosia

  - nozoagnózia, porucha vnímania chorobných zmien na vlastnom tele (napr. pri hemiplégii)

 • nosocomialis

  - nozokomiálny, nemocničný

 • nosofóbia, nozofóbia

  - chorobný strach z chorôb

 • nosogeographia

  - nozogeografia, náuka o zemepisnom rozšírení choroby

 • nosologia

  - nozológia, náuka o triedení ochorení, systematický popis ochorení

 • nosológia, nozológia

  - náuka o chorobách

 • nosomania

  - nozománia, chorobné presvedčenie o tom, že mám nejakú chorobu

 • nosophilia

  - nozofília, chorobná túžba po chorobe, chorobná túžba byť chorý

 • nosophobia

  - nozofóbia, chorobný strach z chorôb

 • nostalgia

  - nostalgia, smútok, túžba po predchádzajúcom známom prostredí (domove, vlasti, ľuďoch)
  - clivota, clivá túžba, melanchólia

 • nošťok

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nošťek

 • nostras

  - našinec, náš, z našej zeme

 • nostrifikácia

  - udelenie štátneho občianstva; uznanie cudzieho vysokoškolského diplomu alebo vysvedčenia či oprávnenia

 • nostro

  - účet banky na zúčtovanie bankových operácií so zahraničím

 • nosufka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vreckovka

 • akciová spoločnosť

  - podnik, ktorého kapitál je tvorený vkladmi účastníkov, akcionárov; akciovka

 • apatičnosť

  - apatia

 • elasticita, elastičnosť

  - ohybnosť, pružnosť

 • gnómičnosť

  - pravidelné opakovanie deja; stručnosť

 • indukčnosť skalárová

  - veličina charakterizujúca schopnosť indukovať pri zmene elektrického prúdu elektromotorické napätie

 • inter nos

  - medzi nami; dôverne

 • komanditná spoločnosť

  - hospodárska spoločnosť s časťou neobmedzene a s časťou obmedzene ručiacich spoločníkov

 • melodičnosť

  - spevnosť, ľúbozvučnosť

 • nezávislá kombinovateľnosť

  - náhodné rozdelenie rôznych kombinácií rodičovských chromozómov do gamét. Nealelické gény okrem prípadov genetickej väzby sa v gamétach kombinujú nezávisle.

 • Súbežnosť

  - Anglicky concurrency. Dva priebehy ,alebo procesy nazývame súbežnými , ak sa môžu spracúvať nezávislé od seba.

Pozri výraz NOS v synonymickom slovníku slovenčiny.