Hľadaný výraz "dis" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 41 výsledkov (1 strana)

 • disážio

  - rozdiel medzi skutočnou nižšou...

 • discízia

  - rozrezanie, rozdelenie rezom...

 • diseminácia

  - rozsev, rozptyl, rozšírenie, napr....

 • disfunkcia

  - nefunkčnosť, neúčelnosť...

 • disharmónia

  - nesúlad, nesúzvuk...

 • disimilácia

  - rozlíšenie, rozloženie; rozklad organických...

 • disipácia

  - rozptýlenie, strata časti energie...

 • disjunkcia

  - rozluka, rozpojenie, rozlúčenie; fáza...

 • disketa

  - pružný magnetický kotúč na...

 • diskografia

  - súhrn diel nahraných na...

 • diskontinuita

  - nesúvislosť, nespojitosť...

 • diskotéka

  - zbierka hudobných nosičov; zábavný...

 • diskovník

  - lišajník rodu Physcia, ktorý...

 • diskrepancia

  - rozkol, nesúlad, nezhoda, rozpor,...

 • diskrétnosť

  - mlčanlivosť, ohľaduplnosť, taktnosť, šetrnosť...

 • diskriminácia

  - rozlišovanie, znevýhodnenie (rasové, náboženské...

 • diškurz

  - rozhovor, debata, diskusia...

 • diskusia

  - rozprava, výmena názorov, rozhovor...

 • diskvalifikácia

  - prehlásenie za neschopného; vylúčenie...

 • dislokácia

  - zmena polohy orgánu alebo...

 • disociácia

  - rozštiepenie, rozklad, rozpad; rozklad...

 • disolvovať

  - rozpúšťať...

 • dispanzívny

  - rozptyľujúci...

 • dispečing

  - ústredné riadenie prevádzky závodu...

 • dispenzácia

  - udelenie dispenzu; zhotovovanie a...

 • dispenzarizácia

  - včasné aktívne vyhľadávanie a...

 • disperzia

  - rozloženie, rozklad, rozptýlenie; rozklad...

 • disperzia svetla

  - rozklad svetla v závislosti...

 • displacement

  - posun, posunutie; výtlak lode...

 • disponent

  - obchodný splnomocnenec, konateľ, človek...

 • disponibilný

  - použiteľný, schopný použitia, k...

 • dispozícia

  - rozostavenie, rozmiestenie; smernice, pokyny;...

 • disproporcia

  - nepomer, neúmernosť, nerovnomernosť...

 • dištancia

  - vzdialenosť; traťová dištancia =...

 • disthen

  - nerast, kremičitan hlinitý, kyanit...

 • distingvovaný

  - dôstojne a jemne sa...

 • distonovať

  - intonovať nečisto, falošne...

 • distrakcia

  - roztiahnutie; rozčlenenie; roztržitosť...

 • distrikt

  - správny okrsok, obvod...

 • disulfid

  - organická zlúčenina, v ktorej...

 • di-, dis-

  - predpona s významom dvakrát,...