Hľadaný výraz "a" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 435 výsledkov (4 strán)

 • AA

  - skratka pre agricultural area - poľnohospodárska pôda

 • AAA

  - v USA, skratka pre Agricultural Adjustment Agency - Poľnohospodársky regulačný zákon
  - skratka pre Agricultural Adjustment Agency - Združenie pre reguláciu poľnohospodárstva
  - Skratka učebného predmetu Anglická a americká literatúra

 • AAC

  - skratka pre Agricultural Advisory Council - Poľnohospodársky poradný zbor
  - skratka pre Association des Amidonneries de Céréales del´UE - Európska asociácia pre obilný škrob
  - skratka pre Australian Agricultural Council - Austrálsky poľnohospodársky výbor

 • AAEA

  - skratka pre American Association of Agricultural Economics - Americké združenie pre ekonomiku poľnohospodárstva

 • AAFC

  - skratka pre Agriculture and Agri-Food Canada - Poľnohospodárstvo a agropotravinárstvo Kanady

 • AAHC

  - skratka pre Australian Animal Health Council - Austrálsky výbor pre zdravie zvierat

 • AAL

  - Skratka učebného predmetu Analytická chémia pre výrobu piva a sladu

 • AAP

  - skratka pre arable area payments - platby za ornú pôdu
  - Skratka učebného predmetu Automatizácia administratívnych prác

 • AAPP

  - skratka pre average all pigs price - priemerná cena za ošípané

 • AAPS

  - skratka pre arable area payment scheme - systém platieb za ornú pôdu

 • AAR

  - Skratka učebného predmetu Automatizácia a regulácia

 • AARNET

  - skratka pre Australian Academic and Research Network - Austrálska akademická a výskumná sieť

 • AAS

  - Skratka učebného predmetu Akosť a skúšanie

 • AAT

  - Skratka učebného predmetu Automatizácia a meranie

 • ABA

  - Skratka učebného predmetu Aplikačná tvorba

 • ABAG

  - skratka pre Associaç?o brasileira de agribusiness - Brazílska asociácia podnikania v poľnohospodárstve
  - skratka pre Associação brasileira de agribusiness - Brazílska asociácia podnikania v poľnohospodárstve

 • ABARE

  - skratka pre Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics - Austrálska agentúra pre výskum ekonomiky poľnohospodárstva

 • ABB

  - skratka pre Australian Barley Board - Austrálsky výbor pre jačmeň

 • ABCZ

  - skratka pre Brazilian Association of Zebu Breeders - Brazílska asociácia chovateľov zebu

 • ABEF

  - skratka pre Brazilian Poultry Exporters Association - Brazílska asociácia vývozcov hydiny

 • ABIEC

  - skratka pre Brazilian Beef Industry and Exporters Association - Brazílska asociácia spracovateľov a vývozcov hovädzieho mäsa

 • ABIOVE

  - skratka pre Associaco Brasileira das Indústrias deÓleos Vegetais - Brazílske združenie výrobcov rastlinného oleja

 • ABIPECS

  - skratka pre Brazilian Pork Meat Industry and Exporters Association - Brazílska asociácia spracovateľov a vývozcov bravčového mäsa

 • AbL

  - v Nemecku, skratka pre Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. - Združenie malých farmárov

 • ABM

  - skratka pre Australian Bureau of Meteorology - Austrálsky meteorologický úrad

 • ABO

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná biochémia

 • ABP

  - skratka pre animal by-products, EU legislation - vedľajšie živočíšne produkty

 • ABS

  - Skratka učebného predmetu Abeceda slušného správania

 • ABT

  - Skratka učebného predmetu Automobilová technika

 • ABW

  - Aruba, skrátený názov Aruba. Skratka štátu.

 • ACA

  - skratka pre accession compensatory amount - výška kompenzácie pri vstupe
  - skratka pre Agricultural Council of America - Americký poľnohospodársky výbor

 • ACB

  - Skratka učebného predmetu Aplikované cvičenia z biológie

 • ACC

  - Skratka učebného predmetu Agrochemická kontrola

 • ACCI

  - skratka pre Australian Chamber of Commerce and Industry - Austrálska obchodná a priemyselná komora

 • ACCOE

  - skratka pre Associación de Comercio de cereales en Espana - Španielsky zväz obchodu s obilím

 • ACD

  - Skratka učebného predmetu Alternatívny chov dobytka

 • ACE

  - skratka pre Action for Cooperation in the field of Economics - Činnosť pre spoluprácu v oblasti ekonomiky
  - skratka pre Alliance for Beverage Cartons and the Environment - Aliancia pre nápojové obaly a životné prostredie

 • ACF,ACMF

  - skratka pre Australian Chicken Meat Federation - Austrálska federácia pre kuracie mäso

 • ACGC

  - skratka pre Australian Chicken Growers Council , is the peak body representing poultry meat farmers in Australia (chicken and turkey). - Austrálska rada chovateľov hydiny

 • ACH

  - Skratka učebného predmetu Analytická chémia

 • ACIAR

  - skratka pre Australian Centre for International Agricultural Research - Austrálske centrum pre medzinárodný poľnohospodársky výskum

 • ACK

  - Skratka učebného predmetu Administratíva cestovnej kancelárie

 • ACMSF

  - skratka pre Advisory Committee on the Microbiological Safety of Food - Poradný výbor pre mikrobiologickú bezpečnosť potravín

 • ACOS

  - skratka pre Association of southern sheep farmers - Asociácia chovateľov oviec, Portugalsko

 • ACP

  - skratka pre African, Caribbean and Pacific Countries - Krajiny Afriky, Karibiku a Pacifiku
  - skratka pre The Advisory Committee on Pesticides - Poradný výbor pre pesticídy, UK

 • ACR

  - skratka pre agriculture conversion rate - poľnohospodársky devízový kurz
  - Skratka učebného predmetu Animácia v cestovnom ruchu

 • ACTIP

  - skratka pre Animal Cell Technology Industrial Platform - Neformálne fórum európskych spoločností zaoberajúcich sa technológiou živočíšnych buniek

 • ACV

  - Skratka učebného predmetu Architektonické cvičenia

 • ACW

  - Skratka učebného predmetu Architektonické cvičenie

 • ACZ

  - Skratka učebného predmetu Alternatívny chov zvierat

 • AD

  - Andorrské kniežatstvo, skrátený názov Andorra. Skratka štátu.

 • ADA

  - Skratka učebného predmetu Administratíva predaja

 • ADAS

  - skratka pre UK Agricultural Development and Advisory Service - Britská služba pre poradenstvo a rozvoj poľnohospodárstva

 • ADB

  - skratka pre Asian Development Bank - Ázijská rozvojová banka
  - Skratka učebného predmetu Adaptácie stavieb

 • ADC

  - Skratka učebného predmetu Administratívne cvičenia

 • ADD

  - Skratka učebného predmetu Administratíva v doprave

 • ADE

  - Skratka učebného predmetu Automatizácia v drevárskom priemysle

 • ADEME

  - skratka pre Agency for Environment and Energy Control - Agentúra pre životné prostredie a energetiku, Francúzsko

 • ADG

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná deskriptívna geometria

 • ADI

  - Skratka učebného predmetu Audit

 • ADIC

  - skratka pre Australian Dairy Industry Council - Austrálska rada pre mliekárstvo

 • ADK

  - Skratka učebného predmetu Administratíva a korešpondencia

 • ADM

  - skratka pre Archer Daniels Midland - Archer Daniels Midland,americká nadnárodná spoločnosť, spracovateľ poľnohospodárskych plodín
  - Skratka učebného predmetu Administratíva

 • ADO

  - Skratka učebného predmetu Automobilové diely a príslušenstvo

 • ADP

  - Skratka učebného predmetu Administratíva predajne

 • ADR

  - Skratka učebného predmetu Adaptácie a rekonštrukcie stavieb

 • ADS

  - Skratka učebného predmetu Adaptácia stavieb

 • ADT

  - Skratka učebného predmetu Administratíva skladovania

 • ADV

  - Skratka učebného predmetu Administratíva v službách

 • ADX

  - Skratka učebného predmetu Administratívne práce v praxi

 • ADZ

  - Skratka učebného predmetu Administratíva služieb

 • AE

  - Spojené arabské emiráty, skrátený názov Spojené arabské emiráty. Skratka štátu.

 • AEA

  - skratka pre Agricultural Engineers Association - Združenie poľnohospodárskych mechanizátorov

 • AEBC

  - skratka pre Agriculture and Environment Biotechnology Commission - Komisia pre poľnohospodárstvo a biotechnológie životného prostredia

 • AEBIOM

  - skratka pre Association Européenne por la Biomasse - Európske združenie pre biomasu

 • AEBR

  - skratka pre Association of European Border Regions - Združenie európskych hraničných regiónov

 • AEC

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná ekológia

 • AECGV

  - skratka pre Association Européenne du Commerce en gros des Viandes - Európske združenie pre veľkoobchod s mäsom

 • AED

  - kód meny dirham SAE. Mena sa používa v krajine Spojené arabské emiráty (Spojené arabské emiráty)

 • AEH

  - Skratka učebného predmetu Automatizácia v ekonomickom riadení hút

 • AEK

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná ekonomika

 • AEL

  - Skratka učebného predmetu Autoelektrotechnika

 • AELEA

  - skratka pre Anglo-European Livestock Exporters Association - Anglo-európske združenie vývozcov dobytka

 • AEMB

  - skratka pre European Association of Livestock Markets - Európske združenie trhov s dobytkom

 • AEN

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná elektronika

 • AEP

  - skratka pre Agricultural Economics and Rural Policy Group - Spolok pre poľnohospodársku ekonomiku a vidiecku politiku, Univerzita Wageningen, Holandsko
  - Skratka učebného predmetu Aplikácia ekologických princípov

 • AER

  - Skratka učebného predmetu Aerobik

 • AET

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná elektrotechnika

 • AEV

  - Skratka učebného predmetu Aplikované ekologické princípy

 • AF

  - Afganská islamská republika, skrátený názov Afganistan. Skratka štátu.

 • AFAQ

  - skratka pre Association Française de l´Assurance Qualité - Francúzske združenie pre zabezpečenie kvality

 • AFBF

  - skratka pre American Farm Bureau Federation - Americká federácia farmárov

 • AFCASOLE

  - skratka pre Association des Fabricants de Cafe Soluble des Pays de la CEE - Asociácia výrobcov rozpustnej kávy v krajinách EÚ

 • AFCOFEL

  - skratka pre Association française des comités des fruits et légumes - Francúzska organizácia pre ovocie a zeleninu

 • AFG

  - Afganská islamská republika, skrátený názov Afganistan. Skratka štátu.

 • AFH

  - Skratka učebného predmetu Anatómia a fyziológia hlavy

 • AFI

  - skratka pre Australian farm institute - Austrálsky poľnohospodársky inštitút
  - Skratka učebného predmetu Aplikácia fyziky

 • AFIA

  - skratka pre Agriculture and Food Industry Association, Macedonia - Asociácia poľnohospodárov a potravinárov, Macedónsko

 • AFIDEM

  - skratka pre Association française interprofessionnelle pour la transformation des fruits et légumes á destination multiple - Francúzske združenie spracovateľov ovocia

 • AFJA

  - skratka pre French Association of Agricultural Journalists - Francúzska asociácia poľnohospodárskych novinárov

 • AFN

  - kód meny afgán (nový) 1 AFN= 1000 AFA. Mena sa používa v krajine Afganistan (Afganský islamský štát)
  - Skratka učebného predmetu Anatómia, fyziológia a náuka o pohybe

 • AFOEX

  - skratka pre Association of Spanish oilseeds producers - Asociácia španielskych producentov olejnín

 • AFP

  - Skratka učebného predmetu Anatómia a fyziológia psov

 • AFS

  - skratka pre Assured Food Standards - Zabezpečené potravinové normy

 • AFSCA

  - skratka pre Federal Agency for the Safety of the food chain, Belgium - Federálna agentúra pre bezpečnosť potravinového reťazca, Belgicko

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: a, ods, ltt, oev, jp, ohd, odi, rpe, odl, ec, dt, opaÅ¥, ofj, prtˇ, oip