Hľadaný výraz "gia" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 229 výsledkov (2 strán)

 • ad populum

  - k ľudu; demagógia, odvolávanie...

 • austromarxizmus

  - ideológia rakúskej sociálnej demokracie...

 • autekológia

  - ekológia jedinca ...

 • kanibalizmus

  - ľudožrútstvo, antropofágia...

 • komunizmus

  - ideológia usilujúca o likvidáciu...

 • leninizmus

  - ideológia a prax Leninovho...

 • nacionalizmus

  - prehnané vlastenectvo; ideológia na...

 • pedobiológia

  - biológia dieťaťa; náuka o...

 • pedopsychológia

  - psychológia dieťaťa...

 • psychofarmakológia

  - farmakológia pychických a nervových...

 • vúdú, voodoo

  - mágia západoindických černochov, pôvodne...

 • adefágia

  - chorobná žravosť, pažravosť, nadmerná...

 • aerológia

  - náuka o fyzikálnych dejoch...

 • afágia

  - neschopnosť prehĺtať...

 • agrobiológia

  - náuka o biologických zákonitostiach...

 • agroekológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • agrogeológia

  - výskum hornín, z ktorých...

 • agrometeorológia

  - náuka o vplyvoch počasia...

 • akcentológia

  - náuka o prízvuku...

 • akológia

  - náuka o liečebných prostriedkoch...

 • aktológia

  - veda o motorike človeka,...

 • alergiológia

  - náuka o rozpoznávaní, prevencii...

 • algológia

  - náuka o riasach ...

 • angiológia

  - lekársky odbor zaoberajúci sa...

 • antropobiológia

  - náuka o biologických javoch...

 • antropológia

  - náuka o človeku, o...

 • antroposociológia

  - sociologická disciplína odvodzujúca sociálne...

 • arachnoentomológia

  - náuka o hmyze a...

 • arachnológia

  - veda o pavúkoch ...

 • archeológia

  - časť historickej vedy skúmajúcej...

 • aritmológia

  - mystická číselná náuka, symbolika...

 • astrobiológia

  - štúdium možností života vo...

 • astrológia

  - hľadanie vzťahov a súvislostí...

 • astropsychológia

  - disciplína aplikovanej astrológie, ktorá...

 • asýriológia

  - odbor orientalistiky zaoberajúci sa...

 • audiológia

  - odbor lekárstva zaoberajúci sa...

 • bakteriológia

  - odvetvie mikrobiológie, zaoberajúce sa...

 • bibliológia

  - knihoveda, náuka o knihách...

 • bibliopsychológia

  - výskum vplyvu čítania na...

 • biocenológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • bioklimatológia

  - štúdium vplyvov prostredia na...

 • biológia

  - veda zaoberajúca sa štúdiom...

 • biometeorológia

  - náuka o pôsobení prostredia...

 • brachylógia

  - stručný, úsečný rečový prejav...

 • byzantológia

  - výskum dejín a kultúry...

 • cestodológia

  - výskum pásomníc, súčasť helmintológie...

 • chondrológia

  - náuka o chrupkách (chrupavkách)...

 • chorológia

  - náuka o miestnom a...

 • christológia

  - náuka o živote a...

 • cytomorfológia

  - odbor cytológie, skúmajúci štruktúru...

 • defektológia

  - náuka o deťoch s...

 • dendrológia

  - náuka o drevinách, súčasť...

 • deontológia

  - nevžité označenie etiky ako...

 • dermatovenerológia

  - odbor lekárstva zaoberajúci sa...

 • diabetológia

  - odbor lekárstva zaoberajúci sa...

 • diplégia

  - obojstranná obrna, ochrnutie najmä...

 • dynamická geológia

  - zaoberá sa silami formujúcimi...

 • dysfágia

  - namáhavé a bolestivé prehĺtanie...

 • edafológia

  - náuka o pôde...

 • eidológia

  - učenie o formách a...

 • ekofyziológia

  - odbor zaoberajúci sa skúmaním...

 • ekotoxikológia

  - výskum pôsobenia exhalátov na...

 • elégia

  - žalospev v literatúre alebo...

 • enterorágia

  - krvácanie zo steny tenkého...

 • entomológia

  - náuka o hmyze...

 • enzymológia

  - náuka o vlastnostiach, reakciách...

 • epizootológia

  - vedný odbor, ktorý sa...

 • esteziológia

  - náuka o zmyslových ústrojoch...

 • etiológia

  - náuka o príčinách javov,...

 • etymológia

  - náuka o pôvode slov,...

 • exobiológia

  - štúdium možností života vo...

 • farmakológia

  - náuka o liekoch a...

 • flebológia

  - náuka o žilách...

 • fonológia

  - náuka o fonémach v...

 • frenoplégia

  - obrna bránice...

 • ftizeológia

  - vedný odbor zaoberajúci sa...

 • futurológia

  - vedecký výskum možného alebo...

 • fytocenológia

  - náuka o spoločenstvách rastlín...

 • fytofágia

  - bylinožravosť, schopnosť prijímať rastlinnú...

 • fytofyziológia

  - náuka o fyziologických javoch...

 • fyziológia

  - náuka o životných procesoch...

 • gastrológia

  - náuka o žalúdku a...

 • gemelilógia

  - genetické štúdium dvojčiat ...

 • genealógia

  - rodokmeň, rodopis; veda skúmajúca...

 • geochronológia

  - určovanie veku hornín a...

 • geofágia

  - duševná porucha prejavujúca sa...

 • geológia

  - náuka o vzniku, vývoji,...

 • geomorfológia

  - náuka o zákonitostiach vývoja...

 • geopsychológia

  - skúma psychické vlastnosti ľudí...

 • gerontológia

  - náuka o starnutí a...

 • glaciológia

  - odbor zaoberajúci sa zákonitosťami...

 • gradológia

  - náuka o gradáciach ...

 • helmintológia

  - náuka o červoch...

 • hematológia

  - náuka o krvi a...

 • hipológia

  - náuka o koňoch...

 • histológia

  - oblasť medicíny, ktorá sa...

 • homológia

  - odlišnosť členov skupiny chemicky...

 • hydrobiológia

  - náuka o organizmoch žijúcich...

 • hydrogeológia

  - náuka o podzemných vodách...

 • hydrológia

  - náuka o vodách, ich...

 • hydrometeorológia

  - náuka o atmosferických zrážkach...

 • imunobiológia

  - časť biológie, ktorá sa...

 • imunofarmakológia

  - súčasť farmakológie študujúca imunologické...

 • imunológia

  - náuka o obranných reakciách...

 • indológia

  - odbor zaoberajúci sa jazykmi,...

 • infektológia

  - náuka o nákazlivých chorobách...

 • insektológia

  - náuka o hmyze...

 • karcinológia

  - náuka o zhubných nádoroch...

 • kardiológia

  - srdcové lekárstvo...

 • karpobiológia

  - náuka o semenách a...

 • karpológia

  - náuka o plodoch rastlín...

 • karyológia

  - náuka o štruktúre a...

 • klimatológia

  - náuka o podnebí a...

 • koleopterológia

  - náuka o chrobákoch...

 • komenológia

  - výskum života a diela...

 • kozmológia

  - náuka o vesmíre ako...

 • kraniológia

  - vedný odbor zaoberajúci sa...

 • kriminológia

  - spoločenská veda zaoberajúca sa...

 • kryológia

  - náuka o ľadovcoch a...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: zvo, tji, eur 15, afiã, axp, ttb, plv, nos, trc, vpi, bpz, šok, oeec, ã æ ã il, iooc