Hľadaný výraz "a" v synonymickom slovníku

nájdených 621 výsledkov (6 strán)

 • a priori

  - nezávisle od skúsenosti

 • abdikácia

  - odstúpenie z úradu

 • abdikovať

  - kapitulovať
  - odstúpiť
  - poddať sa
  - podľahnúť
  - podrobiť sa
  - povoliť
  - rezignovať
  - stiahnuť sa
  - ustúpiť
  - ustupovať
  - vzdať sa

 • abdominálny

  - brušný

 • aberácia

  - odchýlka

 • aberantný

  - odchylný

 • abiotický

  - anorganický
  - bezduchý
  - mŕtvy
  - nebohý
  - nebožký
  - nebožtík
  - necítiaci
  - neschopný života
  - neústrojný
  - neživý
  - umretý
  - zomrelý
  - zosnulý

 • abiturient

  - absolvent

 • abnormalita

  - abnormita
  - čudáctvo
  - kuriozita
  - mimoriadnosť
  - neobvyklosť
  - odchýlka
  - podivnosť
  - rarita
  - výnimočnosť
  - výstrednosť
  - vzácnosť
  - zriedkavosť
  - zvláštnosť

 • abnormálny

  - báječný
  - bizardný
  - čudný
  - divný
  - exkluzívny
  - fenomenálny
  - iný
  - jedinečný
  - kuriózny
  - mimoriadny
  - nádherný
  - nadpriemerný
  - náhly
  - nečakaný
  - nenormálny
  - neobvyklý
  - neobyčajný
  - neočakávaný
  - nepravidelný
  - nepredvídaný
  - nerovnaký
  - nevídaný
  - nevšedný
  - nezrovnateľný
  - nezvyčajný
  - nezvyklý
  - odlišný
  - ohromný
  - ojedinelý
  - osobitný
  - označený
  - podivný
  - prekrásny
  - prekvapivý
  - prekvapujúci
  - rozdielny
  - rozličný
  - rozmanitý
  - rôzny
  - skvelý
  - špeciálny
  - špecifický
  - unikátny
  - určitý
  - utešený
  - úžasný
  - výborný
  - vybraný
  - vynikajúci
  - výnimočný
  - vyvolený
  - vzácny
  - znamenitý
  - zriedkavý
  - zvláštny
  - zvolený

 • abnormita

  - abnormalita
  - čudáctvo
  - kuriozita
  - mimoriadnosť
  - neobvyklosť
  - odchýlka
  - podivnosť
  - rarita
  - výnimočnosť
  - výstrednosť
  - vzácnosť
  - zriedkavosť
  - zvláštnosť

 • abonent

  - predplatiteľ

 • abonnement

  - predplatné
  - subskripcia

 • abortus

  - potrat

 • abreakcia

  - odreagovanie

 • absencia

  - neprítomnosť

 • absentácia

  - neprítomnosť

 • absentujúci

  - neprítomný
  - nezvestný

 • absolutistický

  - absolútny
  - bezchybný
  - bezpodmienečný
  - bezvýhradný
  - celkový
  - celý
  - dokonalý
  - ideálny
  - infinitezimálny
  - kompletný
  - komplexný
  - neobmedzený
  - neohraničený
  - neskrátený
  - nezávislý
  - obdivuhodný
  - perfektný
  - plný
  - samostatný
  - slobodný
  - stopercentný
  - súhrnný
  - totálny
  - úctyhodný
  - úplný
  - voľný
  - výborný
  - vynikajúci
  - zvrchovaný

 • absolútna viskozita

  - dynamická viskozita

 • absolútne

  - až do konca
  - celkom
  - de facto
  - iba
  - jedine
  - len
  - načisto
  - naplno
  - navlas
  - plne
  - splna
  - úplne
  - v podstate
  - v skutočnosti
  - vcelku
  - viac ako
  - viac-menej
  - vlastne
  - vôbec
  - výhradne

 • absolútny

  - absolutistický
  - báječný
  - bezchybný
  - bezpodmienečný
  - bezvýhradný
  - celistvý
  - celkový
  - celý
  - dokonalý
  - fenomenálny
  - ideálny
  - infinitezimálny
  - jedinečný
  - kompletný
  - komplexný
  - nádherný
  - nadpriemerný
  - najlepší
  - napchatý
  - naplnený
  - natlačený
  - neobmedzený
  - neobvyklý
  - neobyčajný
  - neohraničený
  - neskrátený
  - nevšedný
  - nezávislý
  - nezvyklý
  - obdivuhodný
  - ohromný
  - ojedinelý
  - perfektný
  - plný
  - prekrásny
  - preplnený
  - presne vymedzený
  - prvotriedny
  - samostatný
  - skvelý
  - slobodný
  - stopercentný
  - súborný
  - súhrnný
  - taxatívny
  - totálny
  - úctyhodný
  - úplný
  - utešený
  - úžasný
  - voľný
  - výberový
  - výborný
  - vynikajúci
  - výnimočný
  - znamenitý
  - zvrchovaný

 • absolvent

  - abiturient

 • absorbcia

  - pohlcovanie
  - zachytávanie

 • abstinencia

  - rezervovanosť
  - rozpaky
  - sebakontrola
  - sebaovládanie
  - striedmosť
  - trápnosť
  - umiernenosť
  - zábrany
  - zdržanlivosť
  - zriekanie sa

 • abstraktný

  - ďaleký
  - dávno minulý
  - dávny
  - nekonkrétny
  - odľahlý
  - pôvodný
  - starobylý
  - starodávny
  - starý
  - vzdialený
  - zapadnutý
  - zastrčený

 • absurdný

  - bezdôvodný
  - bezmyšlienkový
  - kontradiktorický
  - neopodstatnený
  - nezmyselný

 • abúlia

  - nerozhodnosť

 • abuzabilita

  - zvýšená dispozícia byť obeťou

 • abúzus

  - nadužívanie
  - týranie
  - ubližovanie
  - závislosť
  - zneužitie
  - zneužívanie

 • acetonémia

  - hladina acetónu v krvi
  - ketonémia

 • achloropsia

  - achromatopsia
  - daltonizmus
  - farbosleposť
  - nikotinizmus

 • achromatický

  - bezfarebný

 • achromatopsia

  - achloropsia
  - daltonizmus
  - farbosleposť
  - nikotinizmus

 • acrai

  - nynfománia

 • adaptácia

  - adjustácia
  - akomodácia
  - asimilácia
  - federácia
  - konfederácia
  - korekcia
  - korektúra
  - korigovanie
  - oprava
  - organizácia
  - pokrok
  - poriadok
  - postup vpred
  - prispôsobenie
  - regulácia
  - režim
  - splynutie
  - spodobenie
  - spojenie
  - štruktúra
  - sústava
  - systém
  - úprava
  - usmerňovanie
  - usporiadanie
  - vylepšenie
  - zdokonalenie
  - združenie
  - zjednotenie
  - zlepšenie
  - zloženie
  - zväz
  - zväzok

 • adaptibilita

  - flexibilita
  - ohybnosť
  - poddajnosť
  - poslušnosť
  - povoľnosť
  - prispôsobivosť
  - pružnosť
  - submisívnosť

 • adaptovaný

  - ako zo škatuľky
  - prispôsobený
  - upravený

 • adaptovať

  - dať do poriadku
  - nahradiť
  - organizovať
  - premeniť
  - prepracovať
  - prerobiť
  - pretvoriť
  - pripravovať
  - prispôsobiť
  - prispôsobovať
  - transformovať
  - upraviť
  - usporiadať
  - utriediť
  - vymeniť
  - vypracovať
  - zameniť
  - zariadiť
  - zarovnať
  - zmeniť

 • ADD

  - ADHD
  - porucha pozornosti

 • adekvátnosť

  - primeranosť

 • adekvátny

  - daný
  - dostačujúci
  - dostatočný
  - doterajší
  - existujúci
  - funkčný
  - kompetentný
  - kvalifikovaný
  - možný
  - nadaný
  - náležitý
  - opodstatnený
  - oprávnený
  - patričný
  - postačujúci
  - potrebný
  - použiteľný
  - požadovaný
  - praktický
  - prijateľný
  - primeraný
  - príslušný
  - riadny
  - schopný
  - spôsobilý
  - správny
  - účelný
  - uspokojivý
  - užitočný
  - vecný
  - vhodný
  - vyhovujúci
  - zákonitý
  - zaslúžený
  - zdatný
  - želateľný
  - žiaduci

 • adept

  - bažant
  - mladý vojak
  - nováčik
  - regrút
  - ucháň
  - ucho
  - začiatočník
  - zelenáč
  - zobák

 • ADHD

  - ADD
  - porucha pozornosti

 • adhezivný

  - adhézny
  - lepiaci
  - lepivý
  - lepkavý
  - priľnavý

 • adhézny

  - adhezivný
  - lepiaci
  - lepivý
  - lepkavý
  - priľnavý

 • aditívny

  - prídavný

 • adjustácia

  - adaptácia
  - akomodácia
  - asimilácia
  - korekcia
  - korektúra
  - oprava
  - prispôsobenie
  - splynutie
  - spodobenie
  - úprava
  - usporiadanie
  - zlepšenie

 • administrácia

  - avízo
  - chránenie
  - hlásenie
  - informácia
  - obsluha
  - ochrana
  - oznam
  - oznámenie
  - patronát
  - popis
  - raport
  - report
  - report (nesprávne)
  - riadenie
  - správa
  - spravovanie
  - výkaz
  - záruka
  - záštita
  - zostava
  - zvesť

 • administratíva

  - avízo
  - chránenie
  - hlásenie
  - informácia
  - ochrana
  - oznam
  - oznámenie
  - patronát
  - popis
  - raport
  - report
  - report (nesprávne)
  - správa
  - spravovanie
  - výkaz
  - záruka
  - záštita
  - zostava
  - zvesť

 • administratívny

  - byrokratický
  - kompetentný
  - náležitý
  - opodstatnený
  - oprávnený
  - poriadkumilovný
  - poriadny
  - príslušný
  - riadiaci
  - riadny
  - správny
  - úradný
  - usporiadaný
  - vhodný
  - zákonitý
  - zaslúžený

 • administrátor

  - hlava rodiny
  - hospodár
  - kurátor
  - opatrovník
  - poručník
  - správca
  - superpoužívateľ

 • adopcia

  - adoptovanie
  - akceptácia
  - akceptovanie
  - osvojenie
  - osvojenie si
  - prijatie
  - prijímanie

 • adoptovanie

  - adopcia
  - osvojenie
  - osvojenie si
  - prijatie

 • adoptovať

  - osvojiť si
  - prijať za vlastné

 • adresár

  - priečinok

 • adresát

  - akceptor
  - príjemca

 • adresovať

  - nadviazať rozhovor
  - obrátiť sa na
  - osloviť

 • aerodróm

  - letisko

 • aeronaut

  - aviatik
  - letec
  - pilot

 • afekt

  - afektovanosť
  - strojenosť
  - umelosť

 • afektovanosť

  - afekt
  - strojenosť
  - umelosť

 • afektovaný

  - dvojaký
  - falošný
  - farizejský
  - fingovaný
  - násilný
  - nedobrovoľný
  - nepomerný
  - nepravý
  - neprimeraný
  - neprirodzený
  - neúprimný
  - nútený
  - obojaký
  - pokrytecký
  - povinný
  - predstieraný
  - preháňajúci
  - prehnaný
  - premrštený
  - strojený
  - syntetický
  - teatrálny
  - údajný
  - umelý
  - vynútený
  - zaviazaný
  - zdanlivý

 • agát

  - akácia

 • agent

  - delegát
  - dohadzovač
  - hovorca
  - konvexná šošovka
  - námestník
  - špión
  - spojka
  - spojovacie zariadenie
  - sprostredkovateľ
  - vyzvedač
  - zástupca

 • agónia

  - umieranie

 • agrárny

  - poľnohospodársky

 • agregovaný

  - akcesorický
  - irelevantný
  - nepodstatný
  - nepričlenený
  - nezávažný
  - priľahlý
  - susediaci
  - susedný
  - vedľajší

 • agresia

  - atak
  - invektíva
  - napadnutie
  - nápor
  - ofenzíva
  - písomné napadnutie
  - prepadnutie
  - skok
  - slovné napadnutie
  - útok
  - výboj
  - výpad

 • agresivita

  - útočnosť

 • agresívny

  - bojovný
  - invázny
  - útočný
  - vojnový
  - výbojný

 • agrypnia

  - insomnia
  - nespavosť

 • ahoj

  - čau
  - nazdar

 • aidoiománia

  - amour insanus
  - erotománia

 • aj keď

  - hoci

 • aj tak

  - bez ohľadu na
  - cez
  - krížom
  - naprieč
  - napriek
  - navzdory
  - nehľadiac na
  - skrz

 • akácia

  - agát

 • akademická hodnosť

  - diplom

 • akademický

  - univerzitný
  - vysokoškolský

 • akcelerácia

  - zrýchlenie

 • akcent

  - dôraz
  - prízvuk

 • akceptácia

  - adopcia
  - akceptovanie
  - osvojenie
  - prijatie
  - prijímanie

 • akceptor

  - adresát
  - príjemca

 • akceptovanie

  - adopcia
  - akceptácia
  - osvojenie
  - prijatie
  - prijímanie

 • akceptovaný

  - prijatý

 • akceptovať

  - akreditovať
  - angažovať
  - čerpať
  - docieliť
  - dosiahnuť
  - dostať
  - dovoľovať
  - načerpať
  - nadobúdnúť
  - odsúhlasiť
  - potvrdiť
  - povoliť
  - prevziať
  - prijať
  - pripúšťať
  - pripustiť
  - prisúdiť
  - priznať
  - pumpovať
  - ratifikovať
  - schváliť
  - spečatiť
  - uistiť
  - ujať sa
  - uznať
  - vyťažiť
  - vziať na seba
  - zaistiť si
  - zamestnať
  - zaobstarať
  - zarobiť
  - získať
  - zohnať

 • akcesorický

  - agregovaný
  - irelevantný
  - nepodstatný
  - nepričlenený
  - nezávažný
  - priľahlý
  - susediaci
  - susedný
  - vedľajší

 • akcia

  - antagonizmus
  - bitka
  - boj
  - borba
  - konflikt
  - konfrontácia
  - nedorozumenie
  - nejednota
  - nepriateľstvo
  - nesúhlas
  - nešvár
  - nezhoda
  - odčítanie
  - odpočet
  - odpočítanie
  - opak
  - podujatie
  - pretek
  - preteky
  - protiklad
  - protirečenie
  - rabat
  - rozpor
  - spor
  - súťaž
  - svár
  - turnaj
  - zápas
  - závod
  - zľava
  - zrážka

 • akcidentálny

  - náhodný
  - námatkový
  - neočakávaný
  - neplánovaný
  - nepodstatný
  - nesúvisejúci

 • akčný

  - aktívny
  - činný
  - efektívny
  - účinný
  - výkonný

 • aklimatizácia

  - prispôsobovanie sa

 • akné

  - beďary
  - bodky
  - pupáky
  - trudovina
  - vriedky
  - vyrážky

 • ako

  - sťa

 • ako celok

  - v celku

 • ako na zavolanie

  - vhod

 • ako obrázok

  - malebný

 • ako zo škatuľky

  - adaptovaný
  - prispôsobený
  - upravený

 • akomodácia

  - adaptácia
  - adjustácia
  - asimilácia
  - korekcia
  - korektúra
  - oprava
  - prispôsobenie
  - splynutie
  - spodobenie
  - úprava
  - usporiadanie
  - zlepšenie

 • akonáhle

  - akonáhle (nesprávne)
  - hneď ako
  - len čo

 • akonáhle (nesprávne)

  - akonáhle
  - hneď ako
  - len čo

 • akord

  - harmónia
  - súhlas
  - súhra
  - súlad
  - súzvuk
  - svornosť
  - zhoda

 • akosť

  - cena
  - cennosť
  - charakter
  - čudáctvo
  - dôležitosť
  - dosah
  - hodnota
  - kuriozita
  - kvalita
  - letora
  - následok
  - nátura
  - obsah
  - odmena
  - odplata
  - odveta
  - podivnosť
  - pointa
  - pôsobenie
  - povaha
  - prémia
  - profil
  - rarita
  - ráz
  - rys
  - stránka
  - temperament
  - trest
  - typ
  - účinok
  - veľkosť
  - vlastnosť
  - vplyv
  - vtip
  - výnimočnosť
  - výstrednosť
  - význam
  - vzácnosť
  - závažnosť
  - zmysel
  - znak
  - zvláštnosť

 • akreditovať

  - akceptovať
  - angažovať
  - dovoľovať
  - odsúhlasiť
  - potvrdiť
  - povoliť
  - prevziať
  - prijať
  - pripúšťať
  - pripustiť
  - prisúdiť
  - priznať
  - ratifikovať
  - schváliť
  - spečatiť
  - uistiť
  - ujať sa
  - uznať
  - vziať na seba
  - zamestnať

 • akrobat

  - povrazolezec

 • akt

  - čin
  - debata
  - dielo
  - diskusia
  - dojem
  - efekt
  - jednanie
  - konferencia
  - konverzácia
  - plod
  - počin
  - porada
  - práca
  - produkt
  - rokovanie
  - rozhovor
  - rozprava
  - ručná práca
  - schôdza
  - seminár
  - skóre
  - skutok
  - účinok
  - úkon
  - vyjednávanie
  - výkon
  - výplod
  - výrobok
  - výsledok
  - výtvor
  - zasadanie

 • aktivita

  - aktívnosť
  - alertnosť
  - bdelosť
  - beh
  - chod
  - činnosť
  - hnutie
  - jedlo
  - ostražitosť
  - pohyb
  - pokrm
  - potrava
  - potravina
  - potraviny
  - ruch
  - strava
  - stravovanie
  - výživa
  - zhon

 • aktivizácia

  - nabudenie

 • aktívnosť

  - aktivita
  - alertnosť
  - bdelosť
  - beh
  - chod
  - činnosť
  - hnutie
  - ostražitosť
  - pohyb

 • aktívny

  - akčný
  - činný
  - činorodý
  - efektívny
  - tvorivý
  - účinný
  - výkonný

 • aktívum

  - benefit
  - blaho
  - dobro
  - osoh
  - prednosť
  - príjem
  - prínos
  - prospech
  - tržba
  - úžitok
  - výhoda
  - výhradné právo
  - výnos
  - výsada
  - výťažok
  - zisk

 • aktovka

  - brašna
  - kabela
  - kufrík
  - školská aktovka
  - taška

 • aktuálny

  - čerstvý
  - definitívny
  - dnešný
  - horúci
  - koncový
  - konečný
  - moderný
  - módny
  - najnovší
  - nedávny
  - ostatný
  - posledný
  - rozpálený
  - súčasný
  - súdobý
  - výsledný
  - žeravý
  - žhavý

 • akumeter

  - audiometer

 • akumulátor

  - batéria

 • akumulovanie

  - hromadenie

 • akumulovať

  - zhromažďovať

 • akurát

  - až až
  - až dosť
  - dosť
  - halda
  - hojne
  - hora
  - hromada
  - kopa
  - kopček
  - kopec
  - mnoho
  - moc
  - more
  - neúrekom
  - niekoľko desiatok
  - oceán
  - pahorok
  - pobúrenie
  - príliš veľa
  - priveľa
  - rozčarovanie
  - rozhorčenie
  - roztrpčenie
  - šetťdesiat
  - sklamanie
  - špička
  - spústa
  - stoh
  - stráň
  - strana
  - svah
  - trpkosť
  - úbočie
  - veľa
  - vrch
  - vytriezvenie
  - vyvýšenina
  - zlosť

 • akurátny

  - precízny
  - presný
  - striktný
  - strohý

 • akustický

  - sluchový
  - tonálny
  - zvukový

 • akútny

  - bezodkladný
  - duchaprítomný
  - naliehavý
  - neodkladný
  - nevyhnutý
  - nutný
  - okamžitý
  - pohotový
  - potrebný
  - promptný
  - skorý
  - súrny

Pozri výraz A v slovníku cudzích slov.