Hľadaný výraz "a" v slovníku cudzích slov

nájdených 8918 výsledkov (223 strán)

 • a

  - po kusoch, za (po x kusoch, za y korún)
  - skratka pre Akuzatív - v jazykovede
  - skratka pre ampér
  - skratka pre ampér; medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
  - v spišskom nárečí - koľko, koľký, -á
  - záporová predpona, napr. alogický = nelogický

 • A

  - skratka pre Akuzatív - v jazykovede
  - skratka pre ampér

 • a capella

  - spev bez sprievodu nástrojov; skladba interpretovaná hudobníkmi unisono

 • a contrario

  - v protiklade

 • a dato

  - odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu

 • á jour

  - k určitému dátumu, byť hotový s prácou, nemeškať (byť v ažurite)
  - nemeškať, k určitému dátumu, byť hotový s prácou

 • á la

  - ako, podľa, na spôsob...

 • a limine

  - od začiatku, zásadne

 • a posteriori

  - zo skúseností, podľa skúsenosti

 • a potiori

  - poradie podľa dôležitosti

 • a priori

  - čo je vopred dané, pred získaním skúseností, len z rozumových dôvodov

 • a rivederci

  - taliansky pozdrav: do videnia

 • a tempo

  - v hudbe: v pôvodnom tempe

 • a tergo

  - odzadu

 • a vista

  - bez lehoty, netermínovaný (inkaso, zmenka, vklad)

 • A-V blok

  - jedna z foriem porúch srdcového rytmu

 • a. c.

  - latinská skratka anni curentis = v bežnom roku, tohto roku

 • a. Chr.

  - skratka výrazu ante Christum = pred Kristom, pred naším letopočtom

 • A. D.

  - latinská skratka z anno domini = roku Pána

 • a. m

  - skratka výrazu ante meridiem = pred poludním

 • A/D convertor

  - analógovo-číslicový (analógovo-digitálny) prevodník

 • A/S/L

  - skratka z anglického "Age/Sex/Location" - vek/pohlavie/miesto pobytu

 • A00

  - Skratka diagnózy - cholera

Pozri výraz A v synonymickom slovníku.