Hľadaný výraz "a" v Slovníku cudzích slov

nájdených 7391 výsledkov (62 strán)

 • a

  - v spišskom nárečí - koľko, koľký, -á
  - skratka pre ampér
  - skratka pre Akuzatív - v jazykovede
  - záporová predpona, napr. alogický = nelogický
  - po kusoch, za (po x kusoch, za y korún)
  - skratka pre ampér; medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach

 • A

  - skratka pre ampér
  - skratka pre Akuzatív - v jazykovede

 • a capella

  - spev bez sprievodu nástrojov; skladba interpretovaná hudobníkmi unisono

 • a contrario

  - v protiklade

 • a dato

  - odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu

 • á jour

  - nemeškať, k určitému dátumu, byť hotový s prácou
  - k určitému dátumu, byť hotový s prácou, nemeškať (byť v ažurite)

 • á la

  - ako, podľa, na spôsob...

 • a limine

  - od začiatku, zásadne

 • a posteriori

  - zo skúseností, podľa skúsenosti

 • a potiori

  - poradie podľa dôležitosti

 • a priori

  - čo je vopred dané, pred získaním skúseností, len z rozumových dôvodov

 • a rivederci

  - taliansky pozdrav: do videnia

 • a tempo

  - v hudbe: v pôvodnom tempe

 • a tergo

  - odzadu

 • a vista

  - bez lehoty, netermínovaný (inkaso, zmenka, vklad)

 • A-V blok

  - jedna z foriem porúch srdcového rytmu

 • a. c.

  - latinská skratka anni curentis = v bežnom roku, tohto roku

 • a. Chr.

  - skratka výrazu ante Christum = pred Kristom, pred naším letopočtom

 • A. D.

  - latinská skratka z anno domini = roku Pána

 • a. m

  - skratka výrazu ante meridiem = pred poludním

 • A/D convertor

  - analógovo-číslicový (analógovo-digitálny) prevodník

 • A/S/L

  - skratka z anglického "Age/Sex/Location" - vek/pohlavie/miesto pobytu

 • A00

  - Skratka diagnózy - cholera

 • A01

  - Skratka diagnózy - brušný týfus a paratýfusy

 • A02

  - Skratka diagnózy - iné infekcie salmonelami

 • A03

  - Skratka diagnózy - bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza

 • A04

  - Skratka diagnózy - iné bakteriálne črevné infekcie

 • A05

  - Skratka diagnózy - iné bakteriálne otravy potravinami

 • A06

  - Skratka diagnózy - amébová červienka - amebóza

 • A07

  - Skratka diagnózy - iné protozoárne črevné choroby

 • A08

  - Skratka diagnózy - vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie

 • A09

  - Skratka diagnózy - hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu

 • A15

  - Skratka diagnózy - respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky potvrdená

 • A16

  - Skratka diagnózy - respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky nepotvrdená

 • A17

  - Skratka diagnózy - tuberkulóza nervovej sústavy

 • A18

  - Skratka diagnózy - tuberkulóza iných ústrojov

 • A19

  - Skratka diagnózy - miliárna tuberkulóza

 • A20

  - Skratka diagnózy - mor - pestis

 • A21

  - Skratka diagnózy - tularémia

 • A22

  - Skratka diagnózy - slezinová sneť - antrax

 • A23

  - Skratka diagnózy - brucelóza

 • A24

  - Skratka diagnózy - sopľavka - malleus a melioidóza - pseudomalleus

 • A25

  - Skratka diagnózy - horúčka od uhryznutia potkanom

 • A26

  - Skratka diagnózy - eryzipeloid - ruža ošípaných

 • A27

  - Skratka diagnózy - leptospiróza

 • A28

  - Skratka diagnózy - iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde

 • A30

  - Skratka diagnózy - lepra - hansenova choroba

 • A31

  - Skratka diagnózy - infekcie vyvolané inými mykobaktériami

 • A32

  - Skratka diagnózy - listerióza

 • A33

  - Skratka diagnózy - tetanus novorodencov (neonatorum)

Pozri výraz A v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: