Hľadaný výraz "eth" v Lekárskom slovníku

Nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • ethica

  - etika, náuka o mravnom správaní, náuka o morálke, sústava mravných noriem, mravný kódex

 • ethicus

  - etický, mravný, morálny

 • ethmocarditis

  - etmokarditída, zapal spojivového srdcového tkaniva

 • ethmocephalia

  - etmocefália, jedinec s takmer splývajúcimi očami a chobotovitým nosom

 • ethmofrontalis

  - etmofrontálny, týkajúci sa čuchovej a čelovej kosti

 • ethmoidectomia

  - etmoidektómia, chirurgické odstránenie časti čuchovej kosti

 • ethmoides

  - "etmoideálny, čuchový

 • ethmoiditis

  - "etmoiditída, zápal čuchovej kosti

 • ethmoidolacrimalis

  - etmoidolakrimálny, týkajúci sa čuchovej a slznej kosti

 • ethmoidomaxillaris

  - etmoidomaxilárny, týkajúci sa čuchovej kosti a hornej čeľusti

 • ethmoidonasalis

  - etmoidonazálny, týkajúci sa čuchovej a nosovej kosti

 • ethmoidopalatalis

  - etmoidopalatálny, týkajúci sa čuchovej kosti a podnebia

 • ethmoidotomia

  - etmoidotómia, chirurgické preťatie dutiny čuchovej kosti

 • ethnicus

  - etnický, týkajúci sa národnosti, národa

 • ethnographia

  - etnografia, náuka o dejinách, živote, kultúre určitého národa

 • ethologia

  - etológia, teoretická koncepcia o správaní zvierat v rôznych situáciách

 • ethopaedia

  - etopédia, výchova k mravnému správaniu

 • ethylismus

  - etylizmus, otrava etylalkoholom

Naposledy hľadané výrazy: