Význam slova "západ" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 13 výsledkov (1 strana)

 • západ -u m.

  1. zapadnutie, zapadanie (význ. 1), op. východ: z. mesiaca;
  vrátiť sa pred z-om slnka

  2. svetová strana v smere zapadajúceho slnka, op. východ: obrátiť sa na z.;
  na z. od mesta

  3. záp. časť územia, krajiny ap., op. východ: na z-e Slovenska;
  divoký z.

  4. Západ krajiny ležiace v záp. oblasti zemegule; západoeurópske krajiny, USA a Kanada (najmä počas rozdelenia sveta na kapit. a soc. krajiny), op. Východ: európsky Z.;
  vzťahy medzi Východom a Z-om

  5. otočenie kľúča v zámke: zamknúť dvere na dva z-y

  nechváľ deň pred z-om neprenáhli sa pri hodnotení;

 • zapadákov -a m. hovor. miesto vzdialené od rušných centier spoloč. života: nemieni stráviť celý život v z-e

 • nedok. zapadať -á, zapadávať -a

 • západne prísl.

 • západniar -a m. hovor.

  1. (pôv.) obyvateľ záp. Slovenska

  2. obyvateľ záp. (obyč. západoeur.) krajín;

 • západniarka -y -rok ž.;

 • západniarsky príd. i prísl.: z. štýl

 • zapadnúť -e -ú -dol dok.

  1. (o nebeských telesách) klesnúť za obzor, zájsť: slnko z-lo

  2. pokryť sa vrstvou niečoho: papiere z-li prachom, dedina z-la snehom

  3. uviaznuť (význ. 1), zaboriť sa: nohy, kolesá z-li do blata

  4. stratiť sa (význ. 2), zmiznúť: slová z-li vo vrave;

  5. zatvoriť sa (význ. 1), zavrieť sa: brána z-la, zámok z-l

  6. presne sa hodiť niekam: kolík z-l do otvoru

  7. zaradiť sa (význ. 2), včleniť sa, splynúť: rýchlo z-l do nového prostredia

  8. hovor. expr. zájsť a dlhšie pobudnúť: z. do viechy;

 • zapadnutý príd.

  1. zastrčený: z-á dedina, z-é lazy

  2. dávno minulý; zabudnutý: z-é časy, z-á sláva;
  z-é diela

 • západný príd. k 2 – 4, op. východný: z-é svahy hôr, z. vietor od západu;
  z-á Európa;
  z-é mocnosti, z-á kultúra;

 • západoeurópsky príd. kt. je v záp. Európe; vzťahujúci sa na záp. Európu: z-e krajiny;
  z-a politika

 • západoslovanský príd. vzťahujúci sa na záp. Slovanov: z-é jazyky

 • západoslovenský príd. vzťahujúci sa na záp. Slovensko: z-é mestá;
  z-é nárečia

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV