Význam slova "poslu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 14 výsledkov (1 strana)

 • posľubovať dok. porobiť sľuby, nasľubovať: ľahkomyseľne deťom všetko p-l, p. hory-doly

 • poslucháč -a m.

  1. kto počúva (rozhlas, prednášku ap.): recitácia zaujala p-ov

  2. vysokoškol. študent: p. filozofie, medicíny;

 • poslucháčka -y -čok ž.;

 • poslucháčsky príd. i prísl.;

 • poslucháčstvo -a s. hromad. poslucháči: vzbudiť záujem p-a

 • poslucháreň -rne ž. prednášková miestnosť na vys. škole

 • poslúchať -a nedok. plniť rozkazy, pokyny, byť poslušný, počúvať: dieťa p-a rodičov, p. rady lekára;
  srdce ho nep-a je choré;

 • dok. poslúchnuť -e -u -chol: p. na slovo ihneď

 • posluhovačka -y -čiek ž. v min. žena najímaná na pomocné práce v domácnosti: pracovala ako p. v kuchyni

 • nedok. posluhovať

  1. k 1

  2. v min. vykonávať za plácu pomocné práce v domácnosti: chodila prať a p.

 • poslušne prísl.;

 • poslušnosť -i ž.: slepá, otrocká p., odoprieť p. (vrchnosti)

  vypovedať p. neposlúchať

 • poslušný príd. kt. poslúcha, počúvny: p-á dcéra, p. psík;

 • poslúžiť -i dok.

  1. preukázať službu, obslúžiť niekoho: vstal p. chorému

  2. stať sa osožným, pomôcť: tento objav p-i ľudstvu, pobyt na vzduchu vám p-i

  3. poskytnúť, dať niečo: p. vodou, p. ďalšími údajmi;
  čím (vám) môžem p.? (otázka v obchode ap.)

  4. byť použitý: p. za vzor, výklad p-l ako zrkadlo;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV