Význam slova "hyd" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 34 výsledkov (1 strana)

 • hyd -u m. hromad.

  1. hydina: chovať h.

  2. pejor. háveď, zberba

 • hydina -y ž. hromad. domáce úžitkové vtáctvo, hyd (sliepky, kačice ap.): chovať h-u;

 • hydinár -a m. pracovník v hydinárstve;

 • hydináreň -rne ž. hydinárska farma

 • hydinársky príd.: h-a farma, výroba

 • hydinárstvo -a s. chov a spracúvanie hydiny (obyč. vo veľkom);

 • hydinový príd.: h-é mäso

 • hydra -y -dier ž. mytol. had s mnohými hlavami;

 • hydrant -u m. vývod na väčší odber vody z potrubia: uličný, požiarny h.

 • hydrát -u m. chem. zlúčenina obsahujúca v istom pomere molekuly vody: h. soli;

 • hydratácia -ie ž. chem. viazanie vody na isté látky;

 • hydratačný príd.: h. proces;
  h. (pleťový) krém

 • hydrátový príd.

 • hydraulický príd.: h. lis kt. využíva energiu kvapalín

 • hydraulika -y ž. vedný odbor zaoberajúci sa využitím zákonov hydromechaniky v tech. praxi;

 • hydrocentrála -y -rál ž. hydroelektráreň

 • hydroelektráreň -rne ž. vodná elektráreň, hydrocentrála

 • hydrofil -u m. riedka tkanina použ. na obväzy;

 • hydrofilový príd.: h-á gáza

 • hydrogén -u m.

  1. chem. vodík

  2. hovor. peroxid vodíka: dezinfikovať h-om;

 • hydrogénový príd.

 • hydrológ -a mn. -ovia m. odborník v hydrológii;

 • hydrológia -ie ž. veda o pohybe vody v prírode;

 • hydrologička -y -čiek ž.;

 • hydrologický príd.: h-á stanica;
  h-é správy o vodných stavoch

 • hydrolytický príd.

 • hydrolýza -y ž. chem. rozklad zlúčenín vodou;

 • hydromechanický príd.: h. tlak

 • hydromechanika -y ž. vedný odbor zaoberajúci sa rovnováhou a pohybom kvapalín;

 • hydrometeorológia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa hydrológiou a meteorológiou;

 • hydrometeorologický príd.: h-á stanica;
  h. ústav

 • hydroplán -u m. lietadlo štartujúce al. pristávajúce na vode

 • hydrosféra -y ž. súhrn vodstva na Zemi; vodný obal zemegule

 • hydroxid -u m. chem. zlúčenina kovového kysličníka s vodou: h. sodný, hlinitý

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV