Význam slova "foť" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 37 výsledkov (1 strana)

 • fotel -a L -i mn. -y m. hovor. hlboké čalúnené sedadlo s operadlami, kreslo: sedieť vo f-i, sadnúť si do f-a

 • fotelka -y -liek ž. hovor. (menší) fotel

 • fotiť nedok. hovor. fotografovať

 • fotka -y -tiek ž. hovor. fotografia

 • fotoamatér -a m. kto sa amatérsky zaoberá fotografovaním;

 • fotoamatérka -y -rok ž.;

 • fotoamatérsky príd. i prísl.: f. krúžok

 • fotoaparát -u m. hovor. fot. aparát

 • fotoateliér -u L -i mn. -y m. podnik na zhotovovanie fotografií

 • fotobunka -y -niek ž. fotoelektrický článok: dvere na f-u

 • fotochémia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa chem. reakciami podmienenými svetelným žiarením;

 • fotochemický príd.: f-é reakcie

 • fotočlánok -nku m. fyz. fotoelektrický článok

 • fotoelektrický príd. fyz. meniaci svetelné popudy na elektr.: f. článok

 • fotogenickosť -i ž.

 • fotogenický príd. vhodný na fotografovanie; umožňujúci dobré fot. zachytenie: f-á tvár;

  fotogenicky prísl.;

 • fotograf -a mn. -i m. fotografista;

 • fotografia -ie ž.

  1. obraz vzniknutý pôsobením svetla na film al. dosku vo fot. aparáte, snímka: farebná, letecká f.

  2. odbor zaoberajúci sa fotografovaním: umelecká, technická f.;

 • fotografický príd.: f. aparát, ateliér;

  fotograficky prísl.

 • fotografista -u m. odborník vo fotografii (význ. 2);

 • fotografistka -y -tiek ž.;

 • fotografka -y -fiek ž.

 • fotografovať nedok. robiť fotografie (význ. 1): f. rodinu, dať sa f.

 • fotokópia -ie ž. kópia zhotovená pôv. fotochemicky, novšie xerograficky: f. dokladu

 • fotokrúžok -žku m. hovor. krúžok fotografistov (v školách, podnikoch)

 • fotomodelka -y -liek ž. modelka na fotografovanie (pri predvádzaní oblečenia ap.)

 • fotomontáž -e ž. technika zostavovania obrazu z viacerých fotografií; obraz takto vzniknutý: výstava f-í;

 • fotomontážny príd.

 • fotón -u m. fyz. elementárna svetelná častica

 • fotoreportáž -e ž. fot. reportáž

 • fotoreportér -a m. reportér zaobstarávajúci pre tlač fot. materiál;

 • fotoreportérka -y -rok ž.;

 • fotoreportérsky príd.

 • fotosúťaž -e ž. hovor. fot. súťaž

 • fotosyntéza -y ž. bot. (v rastlinách) premena kysličníka uhličitého na org. látky (pôsobením svetla a vody)

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV