Hľadaný výraz "en" v Slovníku cudzích slov

nájdených 848 výsledkov (8 strán)

 • EN

  - skratka pre európsku normu

 • en bloc

  - vcelku, hromadne (napr. hromadne hlasovať)

 • en détail

  - v drobnom, v malom, maloobchod

 • en face

  - spredu, čelom

 • en gros

  - vo veľkom, veľkoobchod

 • en masse

  - hromadne, vcelku, masovo

 • en passant

  - medzi rečou, mimochodom

 • en-

  - prvá časť zložených slov s významom v, vo vnútri

 • en-tout-cas

  - čítaj antuka, v pôvodnom význame po francúzsky „v každom prípade“, inak vo význame dáždnik a slnečník v jednom

 • eňa

  - V rómštine - 9 deväť

 • Enable

  - Povolené, zapnuté

 • enamelaris

  - enamelárny, emailový, týkajúci sa skloviny

 • enameloma

  - enamelóm, nádor vychádzajúci zo skloviny

 • enamelum

  - email, sklovina, najtvrdšie tkanivo v ľudskom tele kryjúce korunku zuba

 • enangeitis

  - enangeitída, endangiitída, zápal vnútornej vrstvy cievnej steny

 • enangeitis, endangiitis

  - enangeitída, endangiitída, zápal vnútornej vrstvy cievnej steny

 • enanthema

  - enantém, vnútorná vyrážka, chorobná zmena na sliznici napr. ústnej dutiny

 • enantiolalia

  - enantiolália, porucha reči v rámci psychiatrického ochorenia

 • enantioméria

  - druh izomérie organických zlúčenín, optická izoméria

 • enarthron

  - enartrón, cudzie teleso v kĺbe

 • enarthrosis

  - enartróza, kĺbové spojenie, kde hlavica je hlboko vsunutá do kĺbovej jamky

 • encanthis

  - enkantída, zväčšenie slzného hrbolčeka pri zápale očnej spojovky

 • encefalický

  - mozgový

 • encefalitída

  - zápal mozgu

 • encefalo-

  - prvá časť zložených slov s významom mozog, mozgový

 • encefalografia

  - vyšetrenie mozgu

 • encefalomyelitída

  - ložiskový zápal mozgu a miechy

 • encefalon

  - mozog

 • encefalopatia

  - postihnutie, ochorenie mozgu
  - psychické poruchy vyvolané ochorením mozgu

 • encefaloragia

  - krvácanie do mozgu

 • encephalalgia

  - encefalalgia, bolesť vnútri hlavy

 • encephalicus

  - encefalický, mozgový

 • encephalitis

  - encefalitída, zápal mozgu

 • encephaloarteriographia

  - encefaloartériografia, rontgenové znázornenie mozgových tepien po podaní kontrastnej látky

 • encephalocele

  - encefalokéla, encefalocystokéla, vydutina mozgu, vrodený defekt CNS a jeho obalov

 • encephalodysplasia

  - encefalodysplázia, vrodená anomália mozgu

 • encephalographia

  - encefalografia, rontgenové vyšetrenie mozgových priestorov, pomocou kontrastnej náplne

 • encephaloides

  - encefaloidný, podobný mozgovému tkanivu

 • encephalomalacia

  - encefalomalácia, zmäknutie mozgu, kolikvačný rozpad mozgového tkaniva (rozpad do kvapalnej konzistencie)

 • encephalomeningitis

  - encefalomeningitída, zápal mozgu a mäkkých mozgových blán

 • encephalomeningocele

  - encefalomeningokéla, výčnelok, vydutina mozgu a mäkkých mozkových blán

 • encephalomyelitis

  - encefalomyelitída, súčasný zápal mozgu a miechy

 • encephalomyelopathia

  - encefalomyelopatia, bližšie nešpecifické ochorenie mozgu a miechy

 • encephalomyocarditis

  - encefalomyokarditída, zápal mozgu a srdcového svalu

 • encephalopathia

  - encefalopatia, bližšie nešpecifické ochorenie mozgu, vzniknuté napr. následkom iných orgánových porúch

 • encephalopunctura

  - encefalopunktúra, chirurgické nabodnutie mozgu

 • encephalopyosis

  - encefalopyóza, tvorenie hnisu v mozgu, mozgový absces

 • encephalorrhagia

  - encefalorágia, krvácanie do mozgového tkaniva

 • encephalosclerosis

  - mozková skleróza, stvrdnutie tkaniva zmnožením tuhého väziva, ktoré nahrádza alebo prestupuje vlastné poškodené alebo zničené tkanivo

 • encephalosepsis

  - encefalosepsa, zápal mozgového tkaniva v rámci celkového septického ochorenia

 • encephalospinalis

  - encefalospinálny, týkajúci sa mozgu a miechy

 • encephalotomia

  - encefalotómia, preťatie mozgu

 • encheiresis

  - encheiréza, uskutočnenie nejakého manuálneho výkonu, napr. chirurgického zákroku

 • enchondralis

  - "endochondrálny, ležiaci v chrupavke, vnútri chrupavky

 • enchondralis, endochondralis

  - endochondrálny, ležiaci v chrupavke, vnútri chrupavky

 • enchondroma

  - enchondróm, nádor z chrupavčitého tkaniva

 • enchondromatosis

  - enchondromatóza, tvorba enchondrómov, benígnych nádorov chrupavčitého tkaniva rastúcich vnútri kosti, na viacerých kostiach

 • encián

  - iný názov horca, horská rastlina

 • encode

  - zakódovať

 • encoding

  - kódovanie, zakódovať

 • encopresis

  - enkopréza, mimovoľné vyprázdňovanie stolice

 • encranius

  - "enkranius, fetus in fetu, podvojný parazitárny jedinec
  - enkranius, fetus in fetu, podvojný parazitárny jedinec

 • encrypt

  - zašifrovať

 • encyklika

  - okružný list pápeža biskupom alebo všetkým veriacim

 • encyklopédia

  - náučný slovník, zborník náuk

 • END

  - Skratka učebného predmetu Energetika v doprave

 • endanaesthesia

  - endanestézia, vnútorné znecitlivenie, nevnímanie bolesti bez podania anestetika

 • endangeitis

  - endangitída, endangeitída, zápal vnútornej cievnej vrstvy

Pozri výraz EN v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: skb, zko, f, iod, ne2, ttj, tjd, ž, kzj, zoč, želať, cmk, ovc, awu, oxk