Význam slova "en" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 42 výsledkov (1 strana)

 • en bloc [anblok] prísl. (franc.) kniž. ako celok, vcelku, hromadne: schváliť návrh, hlasovať en b.

 • en face [anfas] prísl. (franc.) kniž. tvárou dopredu, spredu: portrét en f.

 • en gros [angró] prísl. (franc.) kniž. vo veľkom meradle, množstve: kupovať, predávať en g.

 • encefalitída -y ž. lek. zápal mozgu: kliešťová e.

 • encián -u/-a m. horec;

 • enciánový príd.: e-á farba modrá ako encián

 • encyklika -y -lík ž. cirk. pápežský okružný list určený biskupom a veriacim obsahujúci dôležité zásady a smernice v otázkach viery a mravov

 • encyklopédia -ie ž. náučné dielo obsahujúce súhrn poznatkov z 1 al. zo všetkých odborov, náučný slovník: E. Slovenska;

 • encyklopedickosť -i ž.

 • encyklopedický príd.: e-é vedomosti;
  e. slovník náučný;

  encyklopedicky prísl.;

 • endokrinológ -a mn. -ovia m. odborník v endokrinológii;

 • endokrinológia -ie ž. lek. vedný odbor skúmajúci žľazy s vnútornou sekréciou;

 • endokrinologička -y -čiek ž.;

 • endokrinologický príd.

 • energetička -y -čiek ž.;

 • energetický príd.: e-é zdroje, e-á situácia

 • energetik -a mn. -ci m. odborník v energetike;

 • energetika -y ž. priemyselné odvetvie vyrábajúce energiu, najmä elektr.;

 • energia -ie ž.

  1. sila schopná vykonávať prácu;
  fyz. jedna z foriem pohybu hmoty: vodná, slnečná, elektrická, atómová e.

  2. sila, činorodosť, ráznosť: telesná, duševná e.;
  byť plný e-ie;

 • energickosť -i ž.

 • energický príd. k 2: e. človek, čin;
  e-á tvár svedčiaca o energii;

  energicky prísl.: e. zakročiť;

 • enkláva -y -láv ž. odb. vydelené územie v cudzom prostredí

 • enormne prísl.;

 • enormnosť -i ž.

 • enormný príd. mimoriadne veľký, obrovský: e. zisk, záujem;

 • enter -a L -i mn. -y m. (angl.) inform.

  1. počítačový kláves označený angl. slovom enter, vstup: stlačiť e.

  2. potvrdenie operácie stlačením tohto klávesu: otvoriť, skončiť program príkazom e.

 • entomológ -a mn. -ovia m. odborník v entomológii;

 • entomológia -ie ž. odbor zoológie zaoberajúci sa skúmaním hmyzu;

 • entomologička -y -čiek ž.;

 • entomologický príd.

 • entuziastický príd.: e. prístup;

  entuziasticky prísl.

 • entuziazmus -mu m. oduševnenie, nadšenie, zapálenie: pracovný e.;

 • entý čísl. rad. neurč. mat. ľubovoľný; nekonečný: e. člen

 • enumerácia -ie ž. vypočítavanie, výpočet;

 • enumeračný príd.

 • environmentalistika -y ž.

  1. vedný odbor zaoberajúci sa ochranou a tvorbou životného prostredia

  2. okruh, sféra ochrany životného prostredia, ekológia

 • environmentálny príd. týkajúci sa environmentalistiky, životnoprostreďový, ekologický: e. výskum;
  e-e organizácie, e-e školstvo, e-a výchova

 • enzým -u m. bielkovinová látka urýchľujúca chem. reakcie v živom organizme, ferment;

 • enzýmový, enzymatický príd.

Naposledy hľadané výrazy:

Synonymický slovník slovenčiny: ask, obcan, ľahko, znoc, azda, vyhýbať sa, s oh, oboznamovať sa, statok, čulý, doble, navrch, casto, glycid, ferment
Pravidlá slovenského pravopisu: legitímny, čalamáda, oddelenie, vetern, amb, rýdzi, rozparcelo, šarvanec, chotín, bib, tla, takí, lab, dum, list
Technický slovník: rest, ã e, scandisk, tw, exchange, light, pop3, ďúra, ã ã m, je, ko, bill, white, cgi bi, vsa
Ekonomický slovník: sds, tpw, slv, bzv, isk, , fys, tze, rád, pbr, oad, vdz, chs, adã, hpq
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV