Hľadaný výraz "div" v Slovníku cudzích slov

nájdených 57 výsledkov (1 strana)

 • divagácia

  - odchýlenie od témy, odbočenie od námetu

 • divagatio

  - divagácia, odchylka, úchylka, odbočenie, vybočenie

 • divaň

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - válenda
  - pohovka

 • divaricatio

  - divarikácia, delenie, rozdelenie

 • divergencia

  - zmena v postupnosti báz DNA medzi dvoma príbuznými génmi (alebo v postupnosti aminokyselín dvoch príbuzných proteínov), spôsobená mutáciou. Celkovú odlišnosť možno vyjadriť, ako percento z celej postupnosti.
  - odklon, odchýlenie; rozpor, rozptýlenie; rozbiehavosť; rozlišovanie rastlinných alebo živočíšnych druhov podľa toho, ako sa prispôsobili určitým podmienkam života
  - rozbiehavosť, napr. očí

 • divergens

  - divergentný, rozbiehavý, rozbiehajúci sa, nezhodný

 • divergentia

  - "divergencia, odchýlenie, odklon, rozbiehavosť očných osí
  - divergencia, odchýlenie, odklon, rozbiehavosť očných osí

 • diversus

  - diverzný, odchylný, rozdielny, opačný

 • diverticulectomia

  - divertikulektómia, chirurgické odňatie, odstránenie výdutiny

 • diverticulitis

  - divertikulitída, zápal výdutiny

 • diverticulopexis

  - divertikulopexia chirurgické spevnenie výdutiny (napr. hltana)

 • diverticulosis

  - divertikulóza, výskyt početných výdutín (napr. v hrubom čreve)

 • diverticulum

  - divertikul, odbočka, výdutina, výklenok, vrodené alebo získané vydutie dutého orgánu

 • divertikulitída

  - zápal divertikulu (výchlipky orgánu)

 • divertikulóza

  - mnohopočetné divertikuly (výchlipky orgánu)

 • diverzia

  - záškodníctvo, rozvracanie

 • diverzifikácia

  - rozlišovanie, rozčlenenie; rozšírenie počtu, členenie

 • diverzita

  - rozmanitosť, rôznorodosť, rozloženie

 • diviďak

  - v šarišskom nárečí - stavebný šalovací dielec

 • divide

  - delenie, oddeliť

 • divide et impera!

  - rozdeľ a panuj!

 • dividenda

  - podiel akcionára na zisku akciovej spoločnosti

 • dividuus

  - deliteľný, delený

 • ďivina

  - v oravskom nárečí - divá zver

 • divinácia

  - veštecký dar; výklad horoskopu

 • divinyl

  - nenasýtený uhľovodík, hlavná zložka umelého kaučuku

 • divis

  - spojovník, tiret

 • divisio

  - delenie, rozdeľovanie, triedenie

 • divízia

  - delenie v matematike; vyšší vojenský útvar, taktický zväzok ozbrojených síl; oblastná športová súťaž; pracovný úsek, oddelenie, skupina

 • divulgácia

  - rozšírenie správy, danie na známosť

 • divulsio

  - divulzia, násilné pretrhnutie, roztrhnutie, poranenie (z prepätia alebo pretlaku)

 • divý typ

  - termín, ktorý sa používa predovšetkým v experimentálnej genetike na označenie normálnej alely (často sa označuje symbolom +) alebo normálneho fenotypu.

Pozri výraz DIV v synonymickom slovníku slovenčiny.