Hľadaný výraz "arc" v Slovníku cudzích slov

nájdených 98 výsledkov (1 strana)

 • ARC

  - skratka pre Romanian Meat Association - Rumunská asociácia spracovateľov mäsa
  - skratka pre Agricultural Research Council - Rada pre poľnohospodársky výskum
  - skratka pre Agricultural Research Council, South Africa - Rada pre poľnohospodársky výskum, Južná Afrika
  - Skratka učebného predmetu Architektúra

 • arca

  - skriňa, schránka

 • arcanus

  - tajný, uzavretý, skrytý, tajomný

 • arch

  - list papiera rôznej veľkosti; otlačok tlačovej formy poštových cenín
  - prvá časť zložených slov s významom 1. vedúci, prvý, vyšší; 2. starý, starobylý, dávny, pôvodný, -pra

 • archa

  - vozidlo tvaru skrine alebo lode; koráb, veľká loď, ktorou podľa biblie Noe pri potope sveta zachránil všetky druhy zvierat a svoju rodinu

 • archa zmluvy

  - schránka s tabuľkami obsahujúcimi Desatoro božích prikázaní

 • archaeopteryx

  - archeopteryx

 • archaický

  - starobylý, zastaralý, starožitný; v geológii týkajúci sa prahôr

 • archaikum

  - prahory; prežitok

 • archaizmus

  - zastaralý jav alebo zvyk; už nepoužívaný jazykový prostriedok

 • archanjel

  - anjel vyššieho rádu

 • arché

  - princíp, počiatok, pôvod; pralátka
  - prvá časť zložených slov s významom starý, starobylý, dávny, pôvodný

 • arche-, archeo-

  - prvá časť zložených slov s významom starý, starobylý

 • archegenesis

  - spontánne, samovoľné plodenie

 • archencephalon

  - archencefalon, vývojový základ prednej časti mozgu

 • archenteron

  - archenteron, prvočrevo

 • archeografia

  - prepisovanie starých písomností a ich vydávanie; náuka o vydávaní historických prameňov

 • archeológ

  - odborník v archeológii

 • archeológia

  - časť historickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opierajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod.

 • archeomagnetizmus

  - jav umožňujúci určovanie magnetického poľa v geologickej minulosti

 • archeopteryx

  - vyhynutý pravták z hornej jury

 • archetyp

  - pôvodné znenie textu; pravzor, pôvodný typ, pôvodná podoba; výchovou a kultúrou odovzdávaný a preberaný vzor

 • archetypálny

  - pôvodný, spoločný symbolický vzor, abstrakcia typu

 • archeus

  - životná sila

 • archicortex

  - archikortex, vývojovo stará časť mozgovej kôry

 • archidek

  - v oravskom nárečí - architekt

 • archimandrita

  - predstavený pravoslávneho kláštora

 • archinephron

  - archinefrón, vývojový základ obličky

 • archineuron

  - archineurón, vývojový základ neurónu

 • archipallium

  - archipalidum, zadná a vnútorná časť vývojovo starej časti mozgového plášťa

 • archipel, archipelág

  - súostrovie, skupina ostrovov

 • architectonica

  - architektonika, štrukturálna stavba, priestorové členenie systému niektorého orgánu

 • architekt

  - umelecky a technicky vzdelaný navrhovateľ stavebných a iných umeleckých objektov, bytov, záhrad a pod.

 • architektonika

  - umelecké znázornenie konštrukcie stavby; umelecká skladba diela; veda o stavebnom umení, súčasť architektúry

 • architektúra

  - stavebné umenie; staviteľské diela, objekty, budovy a pod.; súbor podmienok projekčnej činnosti architekta

 • architráv

  - priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov

 • archív

  - zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely; budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená

 • archivácia

  - triedenie, usporiadanie a uchovávanie písomností, fotografií a pod. v archíve, archivovanie

 • archiválie

  - písomnosti alebo iné dokumenty uložené v archíve

 • archivár

  - príslušne vzdelaný pracovník archívu

 • archive

  - archivovať

 • archive file

  - archívny súbor

 • archivistika

  - odbor zaoberajúci sa diplomatickými materiálmi, ktoré stratili aktuálnosť

 • archívnictvo

  - náuka o práci v archívoch; sústava archívov ako súčasť verejnej správy

 • archívny

  - vzťahujúci sa k archívu; starý, cenný

 • archivolta

  - plasticky alebo farebne zdôraznené členenie architektonického oblúka

 • archivovať

  - ukladať do archívu

 • archocele

  - archokéla, konečníková prietrž

 • archón, archont

  - starogrécky člen rady starších v mestskom štáte

 • archorrhagia

  - archorágia, krvácanie z konečníka

 • archostenosis

  - archostenóza, zúženie priechodu konečníka

 • arci-

  - prvá časť zložených slov vyjadrujúca zosilnenie nasledujúcej časti slova

 • arcibiskup

  - rímskokatolícky metropolita alebo biskup významnej diecézy, najvyšší kňaz arcidiecézy

 • arcibiskupstvo

  - cirkevná provincia, ktorú riadi arcibiskup, arcidiecéza; budova, v ktorej má sídlo arcibiskup

 • arcidiecéza

  - významná diecéza, na ktorej čele stojí arcibiskup, arcibiskupstvo

 • arciformis

  - oblúkovitý

 • arcikňaz

  - kňaz s právom dohľadu nad ostatnými kňazmi

 • arcivojvoda

  - titul kniežat habsburského rodu

 • arctatio

  - arktácia, zúženie, stiahutie

 • arcualis

  - oblúkovitý

 • arcuarius

  - oblúkovito zahnutý

 • arcuatus

  - oblúkovitý, zakrivený, oblúkem opatrený

 • arcus

  - oblúk

Pozri výraz ARC v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: