Hľadaný výraz "va" v Lekárskom slovníku

Nájdených 167 výsledkov (2 strán)

 • vaccina

  - vakcína, očkovacia látka

 • vaccinatio

  - vakcinácia, očkovanie

 • vaccinella

  - vakcinela, nepravá vakcína (očkovacia látka), pseudovakcína

 • vaccinia

  - vakcínia, akútne infekčné ochorenie vyvolané vakcínou proti variole (pravým kiahňam)

 • vacciniformis

  - vakciniformný, podobný vakcíne

 • vaccinoides

  - vakcinoidný, podobný vakcíne

 • vaccinophobia

  - vakcínofóbia, chorobný strach z očkovania

 • vaccinotherapia

  - vakcínoterapia, liečba vakcínou

 • Vacherin Mont D

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom zo Švajčiarska

 • vacuola

  - vakuola, dutina obsahujúca vodu

 • vacuolaris

  - vakuolárny, dutinový

 • vacuolisatio

  - vakuolizácia, tvorba dutiniek

 • vacuum

  - vákuum, prázdnota, prázdne miesto

 • vacuumextractor

  - vákuumextraktor, prístroj, ktorý sa používa pri pôrodoch alebo pri interrupcii (tzv. miniinterrupcia)

 • vacuus

  - prázdny

 • vagalis

  - vagálny, vzťahujúci sa k nervus vagus

 • vagína

  - pošva

 • vaginalis

  - pošvový

 • vaginectomia

  - "vaginektómia, chirurgické odstránenie časti pošvy

 • vaginismus

  - vaginizmus, kŕčovitý sťah pošvového svalstva, ženská sexuálna porucha

 • vaginitída

  - zápal pošvy

 • vaginitis

  - vaginitída, zápal pošvy, pošvovej sliznice

 • vaginoabdominalis

  - vaginoabdominálny, týkajúci sa pošvy a brucha

 • vaginocele

  - vaginokéla, vydutie pošvy

 • vaginodynia

  - vaginodýnia, bolesť v pošve

 • vaginofixatio

  - vaginofixácia, upevnenie pošvy, chirurgický výkon stabilizujúci polohu pošvy a maternice

 • vaginographia

  - vaginografia, röntgenové znázornenie pošvy, kolpografia

 • vaginokele

  - vaginokéla, vydutie pošvy

 • vaginolabialis

  - vaginolabiálny, týkajúci sa pošvy a pysku ohanbia

 • vaginomycosis

  - vaginomykóza, plesňové ochorenie pošvy

 • vaginopathia

  - vaginopatia, ochorenie pošvy (všeobecne)

 • vaginoperineorrhaphia

  - vaginoperineoráfia, chirurgické zošitie trhliny pošvy a hrádze

 • vaginoperineotomia

  - vaginoperineotómia, preťatie pošvy a hrádze

 • vaginoperitonaealis

  - vaginoperitoneálny, týkajúci sa pošvy a pobrušnice

 • vaginopexis

  - vaginopexa, operačné spevnenie pošvy

 • vaginoplastica

  - vaginoplastika, plastická operácia pošvy

 • vaginorectalis

  - vaginorektálny, týkajúci sa pošvy a konečníka

 • vaginoscopia

  - vaginoskopia, vyšetrovanie pošvy zrakom pomocou (pošvového) zrkadla

 • vaginotomia

  - vaginotómia, rez pošvy, preťatie pošvy

 • vaginourethralis

  - vaginouretrálny, týkajúci sa pošvy a močovej trubice

 • vaginovesicalis

  - vaginovezikálny, týkajúci sa pošvy a močového mechúra

 • vaginula

  - pošvička, malá pošva

 • vagitus

  - krik, nárek, kvílenie

 • vagoglossopharyngealis

  - vagoglozofaryngeálny, vzťahujúci sa na blúdivý nerv, jazyk a hltan

 • vagolyticus

  - vagolytický, potláčajúci účinky sprostredkované blúdivým nervom

 • vagotomia

  - vagotómia, chirurgické preťatie blúdivého nervu

 • vagotonia

  - vagotónia, porucha vegetatívneho nervového systému prejavujúca sa prevahou účinkov sprostredkovaných blúdivým nervom (prevaha parasympatika)

 • vagotropus

  - vagotropný, obracajúci sa, pôsobiaci na blúdivý nerv

 • vagovagalis

  - vagovagálny, sprostredkovaný blúdivým nervom (senzitívnymi, senzorickými, motorickými alebo autonómnymi vláknami)

 • vagus

  - blúdivý, bludný

 • Vakcína

  - očkovacia látka

 • vakcinácia

  - očkovanie

 • vakuola

  - membránou ohraničený váčok alebo podobná vnútrobunková štruktúra, jej úlohou je zvyčajne skladovať látky, ako napríklad strávenú potravu alebo bunkové produkty. Mnohé rastliny majú ústrednú vakuolu, ktorá obsahuje prevažne vodu a zaberá až deväť desatín celkového objemu bunky.

 • Valencay

  - mäkký syr z kozieho mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • valentia

  - valencia, hodnota, mocenstvo (prvkov)

 • valetudinarium

  - nemocnica

 • valetudo

  - zdravie

 • valgositas

  - valgozita, vbočenosť, vychýlenie osi dvoch susedných častí alebo celej kosti tak, že spodná časť je vychýlená smerom von

 • valgozita

  - vbočenie kĺbov, kostí

 • valgus

  - vbočený

 • validus

  - silný, mocný

 • valinaemia

  - valinémia, koncentrácia valínu v krvi

 • vallatus

  - zavalený, zasypaný

 • vallecula

  - malé údolie, údolíčko, jamka, vkleslina

 • vallum

  - val, ohrada, násyp

 • valva

  - chlopňa

 • valvula

  - chlopňa

 • valvularis

  - valvulárny, chlopňový

 • valvuliformis

  - valvuliformný, chlopňovitý, chlopni podobný

 • valvulitis

  - valvulitída, zápal chlopne (srdcových chlopní)

 • valvulotomia

  - valvulotómia, preťatie, oddelenie zrastených srdcových chlopní (napr. pri mitrálnej stenóze)

 • vanadium

  - prvok značky V

 • vapor

  - para, teplo

 • vaporarium

  - parný kúpeľ

 • vaporeus

  - parný

 • vaporisatio

  - vaporizácia, vyparovanie, využívanie parného kúpeľa v medicíne

 • variabilis

  - variabilný, premenlivý, schopný premeny, kolísavý

 • variabilitas

  - variabilita, rôznorodosť, premenlivosť, pestrosť

 • variatio

  - variácia, vrodené tvarové zmeny, odchýlky od normy, väčšinou bez funkčných porúch

 • varicela

  - ovčie kiahne

 • varicella

  - varicela, pravé kiahne, infekčné ochorenie vírusového pôvodu

 • varicelliformis

  - variceliformný, podobný, napodobňujúci pravé kiahne

 • varicoformis

  - varikoformný, podobný kŕčovým žilám

 • varicogramma

  - varikogram, röntgenový snímok kŕčových žíl

 • varicographia

  - varikografia, znázornenie kŕčových žíl röntgenovým vyšetrením po aplikácii kontrastnej látky

 • varicophlebitis

  - varikoflebitída, zápal kŕčových žíl

 • varicositas

  - varikozita, tvorba varixov

 • varicosus

  - varikózny, týkajúci sa kŕčových žíl, uzlovitý

 • variegata

  - druh porfýrie (ochorenie spôsobené poruchou metabolizmu porfyrínov) charakterizované kožnými prejavmi, fotosenzitivitou a neurologickými prejavmi

 • varietas

  - varieta, pestrosť, rozmanitosť, odroda

 • varikokéla

  - chorobné rozšírenie a predĺženie žíl semenného povrazca

 • variola

  - pravé kiahne

 • varioliformis

  - varioliformný, podobný pravým kiahniam

 • variolois

  - ľahká forma kiahní, ovplyvnená predchádzajúcou vakcináciou alebo pri opakovanej infekcii

 • variolosus

  - variolózny, kiahňový

 • variolovaccina

  - variolovakcína, očkovacia látka z pravých kiahní

 • varius

  - rôzny, rozmanitý, pestrý

 • varix

  - kŕčová žila, vakovité rozšírenie žily

 • varositas

  - varozita, vychýlenie osi dvoch susedných častí alebo celej kosti alebo niektorej jej časti tak, že distálna časť smeruje dovnútra

 • varozita

  - vybočenie kĺbov, kostí

 • varus

  - krivý, vybočený

 • vas

  - cieva

 • vascularis

  - vaskulárny, cievny

 • vascularisatio

  - vaskularizácia, cievne zásobenie

 • vasculitis

  - zápal ciev

 • vasculopathia

  - vaskulopatia, krvácanie podmienené poruchami cievnej steny

 • vasculosus

  - vaskulózny, cievnatý, bohatý na cievy

 • vasculum

  - drobná cievka

 • vasectomia

  - vazektómia, chirurgické odstránenie časti semenovodu (vas deferens)

 • vaselinoma

  - vazelinóm, nepravý nádor vzniknutý bujnením tkaniva okolo vazelíny vniknutej do tkaniva

 • vaselinum

  - vazelína, zmes nasýtených uhľovodíkov

 • vaskulitída

  - zápal ciev

 • vasoconstrictio

  - vazokonstrikcia, zmrštenie, stiahnutie, zúženie cievy

 • vasoconstrictor

  - vazokonstriktor, (nerv) zmršťujúci cievy

 • vasoconstringens

  - vazokonstringens, (liek) sťahujúci, zužujúci cievy

 • vasocorona

  - vazokorona, oblúčkovité spojenie ciev po obvodu miechy

 • vasodentinum

  - vazodentín, zubovina prestúpená cievami

 • vasodepressor

  - vazodepresor, prostriedok spôsobujúci pokles krvného tlaku

 • vasodilatans

  - vazodilatans, (prostriedok) rozširujúci cievy

 • vasodilatatio

  - vazodilatácia, rozšírenie ciev

Naposledy hľadané výrazy: