Hľadaný výraz "ba" v Lekárskom slovníku

Nájdených 121 výsledkov (2 strán)

 • babesiosis

  - babezióza, parazitárna choroba červených krvinek, spôsobená parazitickými prvokmi rodu Babesia

 • bacillaemia

  - bacilémia, prítomnosť bacilov (mikróbov) v krvi

 • bacillaris

  - bacilárna, týkajúca sa bacilu, vyvolaná bacilmi

 • bacilliformis

  - baciliformná, tyčinkovitá, podobná bacilom

 • bacillogenesis

  - bacilogenéza, vznik, vývoj bacilov

 • bacillophobia

  - bacilofóbia, prehnaný strach pred bacilmi (mikróbami)

 • bacillosis

  - bacilóza, nešpecifické ochorenie vyvolané bacilmi

 • bacilluria

  - bacilúria, prítomnosť bacilov v moči

 • bacillus

  - tyčinka, tyčinkový mikrób

 • bacilonosičstvo

  - prenášanie choroboplodných zárodkov z človeka na človeka, pričom prenášač nejaví známky infekcie

 • Bact.

  - skratka pre Bacterium

 • bacteri(o)cidus

  - baktericídny, ničiaci baktérie

 • bacteriaemia

  - baktériemia, prítomnosť baktérií v krvi

 • bacterialis

  - baktériálny, vyvolaný baktériami, vzťahujúci sa k baktériám

 • bacteriformis

  - baktériformný, podobný baktériám

 • bacteriocholia

  - baktériocholia, prítomnosť baktérií v žlči

 • bacterioclasis

  - baktérioklazia, rozpad, fragmentácia baktérií

 • bacteriogenesis

  - baktériogenéza, vznik baktérií

 • bacterioides

  - baktérioidný, tvarovo sa podobajúci baktériám

 • bacteriologia

  - baktériológia, náuka o baktériách zaoberajúca sa morfológiou, fyziológiou a genetikou bakteriálnej bunky

 • bacteriolysinum

  - baktériolyzín, substancia (protilátka) schopná rozpúšťať baktérie

 • bacteriolysis

  - baktériolýza, rozpustenie, rozklad baktérií biologickými alebo chemickými látkami

 • bacteriolyticus

  - baktériolytický, rozpúšťajúci baktérie

 • bacteriophagia

  - baktériofágia, pohlcovanie baktérií

 • bacteriophagus

  - baktériofág, požierač baktérií, označenie pre mikroorganizmy podobné vírusom, schopné svojimi enzýmami napadať a ničiť baktérie

 • bacteriophobia

  - baktériofóbia, neprimeraný strach pred baktériami ako pôvodcov chorôb

 • bacteriostasis

  - baktériostáza, zabránenie, tlmenie rastu či množeniu baktérií

 • bacteriostaticus

  - baktériostatický, zastavujúci rast či množenie baktérií

 • bacteriotropinum

  - baktériotropín, opsonín, látka uľahčujúca, sprostredkujúca fagocytózu baktérií

 • bacterium

  - baktéria, kmeň najjednoduchších jednobunkových mikroorganizmov, u ktorých je jadrová hmota rozptýlená po celej bunke

 • bacteriuria

  - baktériúria, prítomnosť baktérií v moči

 • baculum

  - palica, barla, opora

 • baktéria

  - mikroskopická jednoduchá životná forma patriaca do ríše monér. Baktérie nemajú bunkové jadro a žijú takmer všade okolo nás. Niektoré spôsobujú choroby iných organizmov, napríklad zápal pľúc. Niektorí vedci zaraďujú baktérie do ríše Procaryota.

 • baktericídny

  - ničiaci, usmrcujúci baktérie

 • bakteriofág

  - vírus ničiaci baktériu jej rozrušením alebo rozpustením.

 • bakteriúria

  - baktérie v moči

 • balanitída

  - zápal predkožky

 • balanitis

  - zápal predkožky

 • balanoblennorrhoea

  - balanoblenorea, kvapôčkový zápal žaluďa penisu

 • balanolithos

  - balanolit, kamene pod predkožkou žaluďa

 • balanoplastica

  - balanoplastika, plastická operácia na žaludi penisu

 • balanoposthitis

  - balanopostitída, zápal sliznice žaluďa penisu a vnútotného listu predkožky

 • balantidiosis

  - balantidióza, črevné ochorenie vyvolané prvkom Balantidium coli

 • Balantidium

  - Balantidium coli, cudzopasný patogénny nálevník žijúci v čreve stavovcov

 • balbuties

  - koktavosť, zajakavosť

 • ballismus

  - balizmus, mimovoľné pohyby, veľmi intenzívne a bizarné, objavujúce sa pri poškodení subtalamických jadier mozgu

 • ballistocardiogramma

  - balistokardiogram, balistokardiografický záznam

 • ballistocardiographia

  - balistokardiografia, kardiologická vyšetrovacia metóda založená na meraní vibrácií a otrasom tela vznikajúcich pohybom srdca a prúdením krvi vo veľkých cievach

 • ballistophobia

  - balistofóbia, chorobný strach pred strelami

 • ballonnement

  - naplnenie, roztiahnutie telovej dutiny plynom alebo tekutinou

 • balneologia

  - náuka o liečivých vodách, kúpeľoch a ich účinku na ľudský organizmus

 • balneotherapia

  - balneoterapia, kúpeľná liečba

 • balneum

  - kúpeľ

 • balottement

  - "pri palpačnom vyšetrení charakteristický pasívny pohyb detskej hlavy v maternici, ""tancovanie"" jabĺčka ako prejav výpotku v kolennom kĺbe"

 • balsamatio

  - balzamácia, balzamovanie, umelé konzervovanie mŕtvoly k zabráneniu rozkladu

 • balsamum

  - balzam, vonná živica získavaná z niektorých cudzokrajných rastlín

 • banalis

  - banálny, bežný, denný, nešpecifický, všedný, bezvýznamný

 • bandage

  - bandáž, obväz, obväzovanie, ortopedický prístroj odľahčujúci niektorú súčásť alebo spevňujúci a vyrovnávajúci nejakú chybu, obvínadlo na ruku alebo nohu spevňujúce kĺby alebo väzivo

 • Banon

  - mäkký syr z kozieho mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • baraesthesia

  - barestézia, vnímanie pocitu tlaku, tiaže, ťažoby, hmotnosti

 • baraesthesiometria

  - barestéziometria, meranie citlivosti na tlak, hmotnosť

 • baraesthesiometrum

  - barestéziometer, prístroj k meraniu tlaku

 • baragnosis

  - baragnózia, nedostatočné vnímanie tlaku, hmotnosti

 • barba

  - fúz, brada

 • barbarus

  - cudzí, surový

 • barbatus

  - fúzatý, ochlpený

 • barbitalismus

  - chronická otrava barbiturátmi, psychická i somatická závislosť na barbiturátoch

 • barbitalum

  - barbital, kyselina dietylbarbiturová, dlhodobe účinné barbiturátové hypnotikum

 • barbula

  - fúzky, chĺpky

 • bardus

  - nechápavý

 • barometron

  - barometer, prístroj k meraniu tlaku vzduchu

 • baroreceptor

  - baroreceptor, nervové zakončenie reagujúce na kolísanie (zmeny) tlaku

 • barosensibilis

  - barosenzibilný, vnímavý na kolísanie tlaku

 • barotrauma

  - úraz spôsobený tlakovou vlnou vzduchu

 • barrique

  - z francúzštiny - drevený sud s objemom 225 litrov, v ktorom môže víno určitý čas kvasiť alebo vyzrievať

 • barrovo teliesko

  - pohlavný chromatín, ktorý je viditeľný v somatických bunkách ženy. Názov je odvodený od mena Murraya Barra, ktorý so svojím žiakom E.G. Bertramom, ako prví opísali pohlavný dimorfizmus somatickej bunky.

 • bartholinitis

  - bartolinitída, nevhodný názov pre zápal Bartholíniho žliazok (glandulae vestibulares majores)

 • bartonellosis

  - bartonelóza, infekčné ochorenie vyvolané mikróbom Bartonella bacilliformis, vyskytujúci sa hlavne v Andách

 • baruria

  - barúria, vylučovanie moča vysokej špecifickej hmotnosti

 • baryacusis

  - baryacúzia, nedoslýchavosť, nahluchlosť

 • baryglossia

  - "baryglosia, ""ťažký jazyk"", rečové obtiaže"

 • barylalia

  - barylália, rečová nemotornosť, ťažkopádnosť, nedokonalá artikulácia

 • barytosis

  - barytóza, zaprášenie pľúc báriom pri výrobe síranu barnatého

 • basalioma

  - bazalióm, zhubný kožný nádor z bazálnych vrstiev pokožky

 • basalis

  - bazálny, základný, spodinový, k základne patriaci

 • Basedow

  - porucha činnosti štítnej žľazy, struma

 • basedowificatio

  - basedowifikácia, zmena, prechod eufunkčnej strumy (plne funkčnej) v typický obraz Graves-Basedowovej choroby

 • basedowoides

  - basedowoidný, podobný Basedowovej chorobe

 • basicus

  - bázický, zásaditý, alkalický

 • basilaris (basialis)

  - bazilárny, spodinový, týkajúci sa lebečnej spodiny

 • basioglossus

  - spodinojazykový, týkajúci sa spodiny jazyka

 • basion

  - kraniometrický bod na báze záhlavnej kosti, vstrede predného okraja lebečného otvoru (foramen magnum)

 • basiothryptor

  - baziotryptor, prístroj k rozdrveniu hlavičky odumretého plodu pri nemožnosti normálneho pôrodu

 • basiotripsis

  - baziotripsia, rozdrvenie lebky plodu

 • basipharyngeus

  - bazifaryngický, týkajúci sa spodiny hltanu

 • basis

  - báza, spodina, základňa, vo farmácií hlavná účinná súčásť lieku

 • basivertebralis

  - bazivertebrálny, vzťahujúci sa k telu stavca

 • basocellularis

  - bazocelulárny, týkajúci sa spodnej bunkovej vrstvy

 • basocytopenia

  - bazocytopénia, abnormálne nízky obsah bazocytov v krvi

 • basocytosis

  - bazocytóza, abnormálne zväčšenie bazocytov v krvi

 • basocytus

  - bazocyt, biela krvinka farbiteľná bázickými farbivami

 • basolateralis

  - bazolaterální, týkajúci sa bočnej spodiny

 • basophalangia

  - bazofalangia, deformácia prsta na ruke alebo na nohe charakterizovaná skrátením alebo predĺžením článku

 • basophilia

  - bazofília, vlastnosť určitých buniek, zvlášť niektorých bielych krvinek, farbiť sa zásaditými farbivami, sklon k zásaditej reakcii

 • basophilus

  - bazofilný, farbiaci sa zásaditými farbivami

 • basophobia

  - bazofóbia, úzkostlivá predstava neschopnosti rychlej chôdze, behu

 • bastard

  - miešanec, kríženec, potomok dvoch rôznych druhov alebo jedincov toho istého druhu ale rôznych rás

 • bathmotropia

  - batmotropia, batmotropizmus, ovplyvnenie dráždivosti srdcového svalu (nervu)

 • bathophobia

  - batofóbia, chorobný strach z hĺbky, pocit závratu z hĺbky

 • bathrocephalia

  - batrocefália, znetvorenie hlavy so stupňovitou klenbou lebky

 • bathyaesthesia

  - batyestézia, hlboké vnímanie, pociťovanie

 • bathycardia

  - batykardia, nízka poloha, pokles srdca v hrudníku

 • bathygastria

  - batygastria, nižšie uložený žalúdok, pokles žalúdka

 • bathyhypaesthesia

  - batyhypestézia, znížené hlboké cítenie

 • bathyhyperaesthesia

  - batyhyperestézia, zvýšené hlboké cítenie

 • bathypnoe

  - batypnoe, prehĺbenie dychu, hlboké dýchanie

 • battarismus

  - breptavosť, koktavosť

 • Bavaria Blu

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 70%. Pôvodom z Horného Bavorska - Nemecka

 • báza

  - východisko, podklad, základ, základňa, východiskový bod; chemická zásada; zásadité heterocyklické zlúčeniny nukleových kyselín; v matematike maximálny počet lineárnych nezávislých vektorov; hlavná zložka liekov

 • sonda (próba)

  - v molekulovej genetike ide o rádioaktívne značený úsek DNA alebo RNA, ktorý sa používa na detekciu komplementárnej sekvencie metódou molekulovej hybridizácie.

Naposledy hľadané výrazy: