Pravopis slova "ní" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 306 výsledkov (3 strán)

 • Niamey [n-me] neskl. s. (hl. mesto); Niamejčan ‑a mn. ‑ia m.; Niamejčanka ‑y ‑niek ž.; niamejský
  nič ‑čoho zám., neskl. s. i čast.
  ničí zám.
  ničiť ‑í ‑ia nedok.
  ničiteľ ‑a mn. ‑ia m.; ničiteľka ‑y ‑liek ž.; ničiteľský
  ničivý; ničivo prísl.; ničivosť ‑i ž.
  ničomník ‑a mn. ‑ci m.; ničomnica ‑e ‑níc, ničomníčka ‑y ‑čok ž.; ničomnícky príd. i prísl.
  ničomný; ničomne prísl.; ničomnosť ‑i ‑í ž.
  ničota ‑y ž.; ničotný; ničotne prísl.; ničotnosť ‑i ž.
  nie, nieže čast.
  niečí zám.
  niečo ‑čoho zám.
  niekade zám. príslov.
  niekam zám. príslov.
  niekdajší
  niekde zám. príslov.
  niekedy zám. príslov.
  niekoľko neskl., m. živ. i niekoľkí, m. neživ., ž. a s. niekoľké zám. číslov.
  niekoľkočlenný
  niekoľkodenný
  niekoľkodielny
  niekoľkodňový
  niekoľkokrát, niekoľko ráz neskl. čísl.
  niekoľkomesačný
  niekoľkonásobný čísl.; niekoľkonásobne čísl. príslov.
  niekoľkonásobok ‑bku m.
  niekoľkoraký čísl.; niekoľkorako čísl. príslov.; niekoľkorakosť ‑i ž.
  niekoľkoročný
  niekoľkostranový, niekoľkostránkový
  niekoľkotisícový
  niekoľkotýždenný
  niekoľkotýždňový
  niekoľkozväzkový
  niekoľkýkrát, niekoľký raz neskl. čísl. rad.
  niekto ‑koho zám.
  niektorý zám.
  nielen spoj.
  niesť nesie nesú niesol bud. bude niesť i ponesie nedok.; niesť sa
  niet, nieto zápor slovesa byť
  nieto, nie to; nietoby, nie to by; nietožeby, nie to že by; nieto aby spoj.
  niežeby, nie že by; nieby, nie by spoj.
  Niger ‑u L ‑i m. (štát); Nigerčan ‑a mn. ‑ia m.; Nigerčanka ‑y ‑niek ž.; nigerský
  Nigéria ‑ie ž. (štát); Nigérijčan ‑a mn. ‑ia m.; Nigérijčanka ‑y ‑niek ž.; nigérijský
  nihilizmus ‑mu m.; nihilista ‑u m.; nihilistka ‑y ‑tiek ž.; nihilistický; nihilisticky prísl.
  nijako zám. príslov. i čast.
  nijakovský zám.; nijakovsky zám. príslov.
  nijaký zám.
  uchnúť sa ‑e ‑ú ‑chol dok. (obzrieť sa); nik sa o ňu ani neuchne
  nika [n‑] ‑y ník ž.
  nikade zám. príslov.
  nikam zám. príslov.
  Nikaragua ‑uy D a L ‑ue ž. (štát); Nikaragujčan ‑a mn. ‑ia m.; Nikaragujčanka ‑y ‑niek ž.; nikaragujský
  nikde zám. príslov.
  nikdy zám. príslov.
  nikel ‑klu L ‑i m.; niklový
  Nikola ‑y ‑kol ž.
  nikotín ‑u m.; nikotínový
  Nikózia ‑ie ž. (hl. mesto); Nikózijčan ‑a mn. ‑ia m.; Nikózijčanka ‑y ‑niek ž.; nikózijský
  nikto, nik ‑koho zám.; nikto ‑koho m.
  niktoš ‑a m.
  Níl [n‑] ‑u m.; nílsky
  nimbus ‑bu m.
  Nimnica ‑e ž.; Nimničan ‑a mn. ‑ia m.; Nimničanka ‑y ‑niek ž.; nimnický
  nimród ‑a m.
  Nina ‑y Nín ž.
  nirvána ‑y ž.
  nit [n‑] ‑u m.; nitový
  niť ‑e ‑í ž.; niťový, nitený
  nitár [n‑] ‑a mn. ‑i m. živ.
  nitka ‑y ‑tiek ž.; nitkový; nitôčka ‑y ‑čok ž.
  nitkovitý
  nitovač [n‑] ‑a mn. ‑i m. živ.
  nitovať [n‑] ‑uje ‑ujú nedok.
  niťovka ‑y ‑viek ž.
  Nitra ‑y ž.; Nitran ‑a mn. ‑ia m.; Nitrianka ‑y ‑nok ž.; nitriansky
  Nitra nad Ipľom ‑y ž.; Nitran i Ipeľskonitran ‑a mn. ‑ia m.; Nitrianka i Ipeľskonitrianka ‑y ‑nok ž.; nitriansky i ipeľskonitriansky
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV