Hľadaný výraz "as" v Lekárskom slovníku

Nájdených 94 výsledkov (1 strana)

 • asanácia

  - ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok; súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní; dekontaminácia

 • asbestosis

  - zaprášenie pľúc vláknami azbestu s následným rozkladom pľúcneho tkaniva

 • ascariasis

  - askarióza, ochorenie vyvolané Ascaris lumbricoides

 • ascaridosis

  - askarióza, ochorenie vyvolané Ascaris lumbricoides

 • Ascaris

  - hlísta detská, črevný cudzopasník

 • ascendens

  - ascendentný, stúpajúci, vzostupný

 • ascensus

  - výstup, stúpanie, vyvýšenie

 • aschistodactylia

  - aschistodaktýlia, vrodené zrastené prsty (syndaktýlia)

 • ascites

  - tekutina v brušnej dutine, vodnatieľka

 • asemia

  - asémia, neschopnosť dorozumieť sa s inými osobami

 • asepsis

  - asepsa, súbor opatrení brániaci vniknutiu mikroorganizmov vyvolávajúcich infekciu do rany

 • asepticus

  - aseptický, sterilný, bez choroboplodných zárodkov

 • asexualis

  - asexuálny, neprejavujúci sa pohlavne, bezpohlavný

 • asexualitas

  - asexualita, strata pohlavného pudu, neprejavujúci sa pohlavnými znakmi

 • Asiago

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 34- 44%. Pôvodom z Benátok (Taliansko)

 • asialia

  - asialia, chybajúce vylučovanie alebo nedostatočne vylučovanie slín

 • asideria

  - asidéria, kritický nedostatok železa až neprítomnosť železa v organizme

 • asiderosis

  - asideróza, nedostatočné ukladanie železa v tkanivách

 • asigmatismus

  - asigmatizmus, neschopnosť správne vysloviť ( pripojiť ) hlásku s

 • asimilácia

  - - z lat. – proces, pri ktorom organizmy prijímajú látky a energiu z vonkajšieho prostredia a premieňajú ich na látky vlastné ich stavbe tela

 • Asistovaná reprodukcia

  - pododbor medicíny, ktorého cieľom je zdravá reprodukcia pomocou pozitívnych liečebných zásahov do reprodukčného procesu v prípade porúch plodnosti.

 • Asistovaný zonálny hatching

  - mikromanipulačná technika, pri ktorej sa na malom mieste naruší obal pôvodnej oplodnenej ženskej pohlavnej bunky (zona pellucida) tesne pred prenosom embrya do maternice, čo uľahčuje kontakt embrya so sliznicou maternice. Pri ICSI, kde je už obal narušený, sa tento výkon nerobí. Očakáva sa zvýšenie implantácie.

 • asociácia

  - znamená, že v populácii sa dva alebo viac fenotypových znakov vyskytuje spolu častejšie, než sa dá očakávať na základe náhody. Tento termín sa nesmie zamieňať s termínom genetická väzba.

 • asocialis

  - asociálny, bez sociálneho cítenia, bezohľadný k druhým

 • asomnia

  - asomnia, chorobná nespavosť

 • asorptivus

  - nevstrebateľný

 • aspectio

  - aspekcia, skúmanie, pozorovanie, vyšetrovanie zrakom

 • aspekcia

  - vyšetrenie pohľadom

 • asper

  - drsný, hrboľatý

 • aspergilloma

  - aspergilóm, dutina vyplnená plesňou Aspergillus fumigatus

 • aspergillomycosis

  - aspergilóza, ochorenie vyvolané plesňami druhu Aspergillus

 • aspergillosis

  - aspergilóza, ochorenie vyvolané plesňami druhu Aspergillus

 • Aspergillus

  - druh plesne radu Aspergillaceae

 • asperitas

  - drsnatina, kostrbatina, hrboľatina

 • aspermatismus

  - aspermatizmus, neprítomnosť spermií v ejakulátu

 • asphycticus

  - asfyktický, dusiaci sa, blízky uduseniu

 • asphyxia

  - asfyxia, dusenie z nedostatku vzduchu s následným poklesom kyslíka a vzostupom oxidu uhličitého v krvi

 • aspidis

  - štít

 • aspirácia

  - vdychovanie, vniknutie cudzieho telesa do dýchacích ciest pri vdychu

 • Aspirácia a extrakcia spermií

  - sú chirurgické zákroky, pri ktorých sa spermie odoberú z mužských reprodukčných orgánov v prípade, že partnerov ejakulát neobsahuje spermie. V niektorých prípadoch sa spermie môžu odobrať zo semenníkov (testes), alebo nadsemenníkov (epididymis) muža.

 • aspiratio

  - aspirácia, vdýchnutie tekutých nebo pevných látek do dýchacích ciest

 • aspirator

  - aspirátor, prístroj na odsávanie tekutín alebo plynov z telesných dutín

 • aspiratorius

  - vzťahujúci sa k vdýchnutiu

 • aspiratus

  - aspiračný, vdýchnutý

 • aspis

  - štít

 • asplenia

  - asplenia, vrodené nevyvinutie sleziny

 • assanatio

  - asanácia, súbor opatrení slúžiaci na ozdravenie, zlepšenie prostredia

 • asservatum

  - aservát, úradne uchovaná vec

 • assimilatio

  - asimilácia, látková premena, prijímanie látok a energie z vonkajšieho prostredia a ich premena na látky telu vlastné

 • assimulatio

  - asimulácia, napodobenie, predstieranie, pretvarovanie

 • assistentia

  - asistencia, pomocná odborná účasť na nejakom výkone

 • associatio

  - asociácia, združovanie, zoskupovanie

 • astasia

  - astázia, neschopnosť udržať sa vo vzpriamenom postoji, neschopnosť stáť

 • astasia-abasia

  - astázia - abázia, chorobná neschopnosť státia a chôdze

 • asteatosis

  - asteatóza, nedostatočná činnosť mazových kožných žliazok ucha

 • astemizol

  - látka používaná k liečbe alergických stavov. Môže vyvolať poruchy srdcového rytmu. Má potlačené vedľajšie účinky ako napr. únava.

 • asténia

  - celková slabosť

 • aster

  - hviezda

 • astereognosia

  - asteorognózia, neschopnosť rozpoznať predmet hmatom pri zatvorených očiach

 • asterixis

  - astrixia, tras končatín ako prejav pečeňovej encefalopatie

 • asthenia

  - asténia, celková telesná slabosť, strata síl

 • asthenicus

  - astenický, slabý, celkovo telesne málo zdatný

 • asthenopia

  - astenopatia, zrakové ťažkosti pri dlhšie trvajúcej práci, zlom osvetlení, sprevádzané únavou a neostrým videním, chabozrakosť

 • asthenospermia

  - astenospermia, znížená pohyblivosť či vitalita spermií

 • asthenoxia

  - astenoxia, nedostatočný prívod kyslíka

 • asthma

  - astma, záduch

 • asthmaticus

  - astmatický, dušný

 • asthmatoides

  - podobný astmatickej dušnosti

 • asthmolyticus

  - astmolytický, odstraňujúci astmatický záchvat

 • astigmaticus

  - astigmatický, týkající se astigmatizmu

 • astigmatismus

  - astigmatizmus, porucha videnia vyvolaná nesprávnym zakrivením očnej rohovky

 • astigmatizmus

  - nepravidelné zakrivenie rohovky

 • astomia

  - astómia, vrodené nevyvinutie úst

 • astralis

  - astrálny, hviezdny

 • astringens

  - astringentný, zužujúci, sťahujúci

 • astroblastoma

  - astroblastóm, nezrelý nádor podporného nervového tkaniva

 • astrochémia

  - náuka o chemickom zložení nebeských telies

 • astrocytoma

  - astrocytóm, nádor z astrocytov, hviezdicovito rozvetvených buniek podporného nervového tkaniva

 • astrocytus

  - astrocyt, hviezdicovitá gliová bunka podporného nervového tkaniva, vytvárajúca svojimi výbežkami rozsiahle plochy v centrálnom nervovom systéme

 • astrofyzika

  - časť astronómie, ktorá skúma fyzikálne a chemické vlastnosti nebeských telies

 • astrologia

  - astrológia, nevedecké skúmanie vplyvu hviezd na človeka, predpovedanie osudov z postavenia hviezd

 • astromedicina

  - astromedicína, obor lekárstva zaoberajúci sa vyšetrením a kontrolou letcov pred letom a po letu

 • astrophobia

  - astrofóbia, chorobný strach z búrky a iných prírodných úkazov

 • asymbolia

  - asymbólia, strata schopnosti rozpoznávať znaky, dorozumievať se bežnými znameniami

 • asymmetria

  - asymetria, nesúmernosť, nedostatok symetrie, súmernosti

 • asymmetricus

  - asymetrický, nesúmerný

 • asymptomatický

  - bezpríznakový, prebiehajúci skryto

 • asymptomaticus

  - asymptomatický, bezpríznakový, neprejavujúci sa nijakým príznakom

 • asynapsis

  - asynapsa, nespojenie homológnych chromozómov pri meiotickém delení, vylúčenie kontaktného spojenia

 • asynchronicus

  - asynchronický, časovo nesúladný

 • asynchronismus

  - asynchronizmus, časová nerovnakosť, nesúladnosť, rôznosť

 • asynergia

  - asynergia, porucha koordinácie činnosti rozličných svalových skupín

 • asystólia

  - zástava srdcovej činnosti

 • Inkubačný čas (doba)

  - čas, ktorý uplznie od vstupu mikroorganizmu do tela po prejavenie prvých klinických príznakov

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dhh, ppk, tzc, lao, orf, ifc, inter, szx, pia, nevã ã ã, wasde, tnr, rkr, rzy, citt