Hľadaný výraz "ur" v Lekárskom slovníku

Nájdených 247 výsledkov (3 strán)

 • ur(h)idrosis

  - ur(h)idróza, vylučovanie látok nachádzajúcich sa v moči potom

 • urachalis

  - urachálny, týkajúci sa močových ciest zárodku

 • urachus

  - kanálik, ktorý počas vývoja plodu spájal močový mechúr cestou pupočníka s allantois

 • uracrasia

  - "urakrázia, zmenené zloženie moča

 • uracratia

  - urakrátia, neschopnosť udržať moč, močová inkontinencia

 • uraemia

  - hromadenie dusíkatých látok v krvi pri niektorých ochoreniach

 • uraemicus

  - uremický, týkajúci sa urémie

 • uragogus

  - močopudný, podporujúci vylučovanie moča

 • uranalysis

  - urinalýza, uranalýza, chemický a mikroskopický rozbor moča

 • uranisconitis

  - uraniskonitída, zápal podnebia (palatitída)

 • uranismus

  - homosexualita, pohlavná náklonnosť muža k mužovi

 • uranium

  - urán, prvok zn. U

 • uranocoloboma

  - uranokolobóm, rázštep podnebia

 • uranophobia

  - uranofóbia, chorobný strach z vesmíru, z nekonečna

 • uranoplastica

  - uranoplastika, plastická operácia pri rázštepe podnebia, plastické krytie defektu tvrdého podnebia

 • uranoplegia

  - uranoplégia, ochrnutie svalov mäkkého podnebia

 • uranorrhaphia

  - uranoráfia, chirurgická plastická operácia rázštepu podnebia

 • uranoschisis

  - uranoschíza, vrodený rázštep tvrdého podnebia

 • uranostaphyloplastica

  - uranostafyloplastika, plastická operácia rázštepu tvrdého a mäkkého podnebia

 • uranostaphylorrhaphia

  - uranostafyloráfia, chirurgické zošitie podnebia

 • uraroma

  - uraróma, špecifický aromatický pach moča

 • urarthritis

  - urartritída, kĺbna dna

 • urataemia

  - uratémia, koncentrácia kyseliny močovej a jej solí v krvi

 • uraticus

  - uratický, týkajúci sa kyseliny močovej a jej solí, urátov

 • uratohistechia

  - uratohistéchia, nahromadenie soli kyseliny močovej v tkanivách

 • uratolysis

  - uratolýza, štiepenie, rozklad urátov

 • uraturia

  - uratúria, výskyt kyseliny močovej a jej solí (urátov) v moči

 • urbanus

  - mestský

 • urea

  - močovina

 • ureametron

  - ureameter, prístroj na určovanie koncentrácie močoviny

 • ureapo(i)esis

  - ureapoéza, tvorba močoviny

 • ureasis

  - ureáza, enzým štiepiaci močovinu za vzniku amoniaku

 • urecchysis

  - urekchýza, vytekanie, presakovanie moča do tkaniva

 • urelcosis

  - urelkóza, ulcerácia, tvorba vredov v močovom ústrojenstve

 • urémia

  - hromadenie dusíkatých látok v krvi pri niektorých ochoreniach

 • ureosynthesis

  - ureosyntéza, tvorba močoviny v tele

 • uresis

  - uréza, močenie

 • ureter

  - močovod

 • ureteralgia

  - ureteralgia, bolesť močovodov

 • ureteralis

  - ureterálny, močovodový

 • ureterálny

  - patriaci k močovodu

 • ureteratonia

  - ureteratónia, strata napätia močovodu, ochabnutie steny močovodu

 • uretercystoscopia

  - ureterocystoskopia, optické vyšetrovanie močovodov a močového mechúra pomocou špeciálneho prístroja (cystoskopu)

 • ureterectasis

  - ureterektázia, rozšírenie močovodu

 • ureterectomia

  - ureterektómia, chirurgické odstránenie močovodu

 • uretericus

  - ureterický, vzťahujúci sa k močovodu

 • ureteritis

  - zápal močovodu

 • ureteroabdominalis

  - ureteroabdominálny, týkajúci sa močovodu a brucha

 • ureterocele

  - ureterokéla, vydutie sliznice močovodu do močového mechúra

 • ureterocervicalis

  - ureterocervikálny, vzťahujúci sa k močovodu a hrdlu (maternicovému)

 • ureterocoloanastomosis

  - ureterokoloanastomóza, chirurgické napojenie močovodu na tračník

 • ureterocystanastomosis

  - ureterocystanastomóza, chirurgické napojenie močovodu na močový mechúr

 • ureterocystectomia

  - ureterocystektómia, chirurgické odstránenie močovodu a močového mechúra

 • ureterocystopyelitis

  - ureterocystopyelitída, zápal močovodu, močového mechúra a obličkovej panvičky

 • ureterodialysis

  - ureterodialýza, uvoľnenie, porušenie, ruptúra močovodu

 • ureteroduodenalis

  - ureteroduodenálny, vzťahujúci sa k močovodu a dvanástniku

 • ureteroenteroanastomosis

  - ureteroenteroanastomóza, chirurgické napojenie močovodu na tenké črevo

 • ureterogramma

  - ureterogram, röntgenový snímok močovodu

 • ureterographia

  - ureterografia, röntgenové znázornenie močovodov pomocou kontrastnej látky

 • ureterohydronephrosis

  - ureterohydronefróza, rozšírenie močovodu a dutého systému obličky pri blokáde odtoku moča

 • ureteroilealis

  - ureteroileálny, týkajúci sa močovodu a ilea (časti tenkého čreva)

 • ureteroileoanastomosis

  - ureteroileoanastomóza, napojenie močovodu na časť tenkého čreva

 • ureteroileocystoplastica

  - ureteroileocystoplastika, plastická operácia močovodu s použitím kľučky tenkého čreva k náhrade poškodenej alebo chýbajúcej časti močovodu

 • ureterointestinalis

  - ureterointestinálny, týkajúci sa močovodu a čreva

 • ureterolithiasis

  - ureterolitiáza, prítomnosť kamienkov v močovode

 • ureterolithos

  - ureterolit, kameň v močovode

 • ureterolithotomia

  - ureterolitotómia, chirurgické otvorenie močovodu za účelom odstrániť kamienky

 • ureterolitiáza

  - prítomnosť kameňov v močovode

 • ureterolysis

  - ureterolýza, uvoľnenie, trhlina močovodu

 • ureteroneopyeloanastomosis

  - ureteroneopyeloanastomóza, chirurgické umelé napojenie močovodu na obličkovú panvičku

 • ureteronephrectomia

  - ureteronefrektómia, chirurgické odstránenie močovodu a obličky

 • ureteropathia

  - ureteropatia, bolesť močovodu, ochorenie močovodu (všeobecne)

 • ureteropelvicus

  - ureteropelvický, týkajúci sa močovodu a obličkovej panvičky

 • ureterophlegma

  - ureteroflegma, nahromadenie hnisu v močovode

 • ureteroplastike

  - ureteroplastika, plastická operácia močovodu

 • ureteroproctoanastomosis

  - ureteroproktoanastomóza, chirurgické spojenie močovodu s konečníkom

 • ureteropyelitis

  - ureteropyelitída, zápal močovodu a obličkovej panvičky

 • ureteropyelographia

  - ureteropyelografia, röntgenové znázornenie močovodu a obličkovej panvičky pomocou kontrastnej látky

 • ureteropyeloneoanastomosis

  - ureteropyeloneoanastomóza, nové umelé napojenie močovodu na obličkovú panvičku

 • ureteropyelonephritis

  - ureteropyelonefritída, zápal močovodu, obličkovej panvičky a obličky

 • ureteropyeloplastike

  - ureteropyeloplastika, plastická operácia močovodu a obličkovej panvičky

 • ureteropyelotomia

  - ureteropyelotómia, chirurgické otvorenie močovodu a obličkovej panvičky

 • ureteropyosis

  - ureteropyóza, nahromadenie hnisu v močovode

 • ureterorrhagia

  - ureterorágia, krvácanie z močovodu

 • ureterorrhaphia

  - ureteroráfia, chirurgické zošitie močovodu

 • ureterosigmoideoanastomosis

  - ureterosigmoideoanastomóza, chirurgické napojenie močovodu na esovitú kľučku tračníka

 • ureterostenosis

  - ureterostenóza, zúženie močovodu

 • ureterostomia

  - ureterostómia, vyústenie močovodu na povrch tela

 • ureterotomia

  - ureterotómia, chirurgické preťatie, otvorenie močovodu

 • ureteroureteroanastomosis

  - ureteroureteroanastomóza, chirurgické prepojenie dvoch močovodov alebo spojenie dvoch segmentov jedného močovodu

 • ureterouterinus

  - ureterouterinný, vzťahujúci sa k močovodu a k maternici

 • ureterovaginalis

  - ureterovaginálny, týkajúci sa močovodu a pošvy

 • ureterovesicalis

  - ureterovezikálny, týkajúci sa močovodu a močového mechúra

 • ureterovesicoanastomosis

  - ureterovezikoanastomóza, chirurgické napojenie močovodu na močový mechúr

 • ureterovesicopexis

  - ureterovezikopexia, chirurgické upevnenie močovodu a zadnej steny močového mechúra (na odstránenie vezikoureterálneho refluxu)

 • urethr(h)aemorrhagia

  - uretr(h)emorágia, krvácanie z močovej trubice

 • urethra

  - močová trubica

 • urethralgia

  - uretralgia, bolesti močovej trubice

 • urethralis

  - uretrálny, patriaci k močovej trubici

 • urethratresia

  - uretratrézia, uzáver, nepriechodnosť močovej trubice

 • urethrectomia

  - uretrektómia, odstránenie močovej trubice alebo jej časti

 • urethremphraxis

  - uretremfraxia, uzavretie močovej trubice

 • urethreurynter

  - uretreurynter, prístroj na rozširovanie močovej trubice

 • urethrismus

  - uretrizmus, podráždenie, kŕčovité stiahnutie močovej trubice

 • urethritis

  - uretritíida, zápal močovej trubice

 • urethroblennorrhoea

  - uretroblenorea, hlienový výtok z močovej trubice

 • urethrocele

  - uretrokéla, vyklenutie (ženskej) močovej trubice, hyperplázia spojivového tkaniva obklopujúca (u žien) močovú trubicu

 • urethrocystitis

  - uretrocystitída, zápal močovej trubice a mechúra

 • urethrocystocele

  - uretrocystokéla, herniácia močovej trubice a močového mechúra do pošvy

 • urethrocystogramma

  - uretrocystogram, röntgenový snímok močovej trubice a močového mechúra

 • urethrocystographia

  - uretrocystografia, röntgenové znázornenie močovej trubice a močového mechúra pomocou kontrastnej látky

 • urethrocystopexis

  - uretrocystopexa, fixácia močovej trubice a močového mechúra v určitej polohe

 • urethrocystoscopia

  - uretrocystoskopia, vyšetrenie močovej trubice a močového mechúra pomocou optického prístroja

 • urethrodynia

  - uretrodýnia, bolesť močovej trubice

 • urethrogenes

  - uretrogénny, vzniknutý z močovej trubice

 • urethrogramma

  - uretrogram, röntgenový snímok močovej trubice

 • urethrographia

  - uretrografia, znázornenie močovej trubice pomocou kontrastnej látky

 • urethrokele

  - uretrokéla, vyklenutie (ženskej) močovej trubice, hyperplázia spojivového tkaniva obklopujúca (u žien) močovú trubicu

 • urethrometron

  - uretrometer, prístroj na meranie priesvitu močovej trubice

 • urethroperinealis

  - uretroperineálny, týkajúci sa močovej trubice a hrádze

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: vyzdvihnúť, material, pekny, krasny, obie, blaz, pera, stela, srnec, bacik, pavol, praca, triler, vlkolak, autobus
Ekonomický slovník: , tla, efla, úv, vša, huå, mo, nuž, ãopa, subå, useň, žaba, tã ã ë, pasáž, prvňí