Hľadaný výraz "ur" v Slovníku cudzích slov

nájdených 608 výsledkov (6 strán)

 • ur(h)idrosis

  - ur(h)idróza, vylučovanie látok nachádzajúcich sa v moči potom

 • URA

  - skratka pre Uruguay Round Agreement - Dohoda Uruguajského kola GATT
  - Skratka učebného predmetu Úpravarenské stroje

 • urachalis

  - urachálny, týkajúci sa močových ciest zárodku

 • urachus

  - kanálik, ktorý počas vývoja plodu spájal močový mechúr cestou pupočníka s allantois

 • uracil

  - pyramídová báza, jedna zo základných zložiek nukleových kyselín

 • uracrasia

  - "urakrázia, zmenené zloženie moča
  - urakrázia, zmenené zloženie moča

 • uracratia

  - urakrátia, neschopnosť udržať moč, močová inkontinencia

 • uraemia

  - hromadenie dusíkatých látok v krvi pri niektorých ochoreniach

 • uraemicus

  - uremický, týkajúci sa urémie

 • uragán

  - prudká víchrica v Severnej Amerike, hurikán

 • uragogus

  - močopudný, podporujúci vylučovanie moča

 • uralolit

  - fosforečnan vápnika a berýlia, nerast

 • urán

  - kovový rádioaktívny prvok, značka U

 • uranalysis

  - urinalýza, uranalýza, chemický a mikroskopický rozbor moča

 • uranín

  - oxid uraničitý, rádioaktívny nerast

 • uranisconitis

  - uraniskonitída, zápal podnebia (palatitída)

 • uranismus

  - homosexualita, pohlavná náklonnosť muža k mužovi

 • uranium

  - urán, prvok zn. U

 • uranizmus

  - pohlavná náklonnosť muža k mužovi, mužská homosexualita

 • urano-

  - prvá časť zložených slov s významom urán, uránový; nebo, hviezdna obloha

 • uranocoloboma

  - uranokolobóm, rázštep podnebia

 • uranografia

  - zobrazenie, opis hviezdnej oblohy

 • uranolatria

  - uctievanie nebeských telies ako božstva

 • uranológia

  - hvezdárstvo

 • uranometria

  - zobrazovanie hviezdnej oblohy s označovaním hviezd písmenami gréckej abecedy

 • uranophobia

  - uranofóbia, chorobný strach z vesmíru, z nekonečna

 • uranopilit

  - vodnatý a zásaditý síran uránu, nerast

 • uranoplastica

  - uranoplastika, plastická operácia pri rázštepe podnebia, plastické krytie defektu tvrdého podnebia

 • uranoplegia

  - uranoplégia, ochrnutie svalov mäkkého podnebia

 • uranorrhaphia

  - uranoráfia, chirurgická plastická operácia rázštepu podnebia

 • uranoschisis

  - uranoschíza, vrodený rázštep tvrdého podnebia

 • uranoskop

  - hviezdny glóbus

 • uranostaphyloplastica

  - uranostafyloplastika, plastická operácia rázštepu tvrdého a mäkkého podnebia

 • uranostaphylorrhaphia

  - uranostafyloráfia, chirurgické zošitie podnebia

 • uraroma

  - uraróma, špecifický aromatický pach moča

 • urarthritis

  - urartritída, kĺbna dna

 • urát

  - soľ kyseliny močovej

 • urataemia

  - uratémia, koncentrácia kyseliny močovej a jej solí v krvi

 • uraticus

  - uratický, týkajúci sa kyseliny močovej a jej solí, urátov

 • uratohistechia

  - uratohistéchia, nahromadenie soli kyseliny močovej v tkanivách

 • uratolysis

  - uratolýza, štiepenie, rozklad urátov

 • uraturia

  - uratúria, výskyt kyseliny močovej a jej solí (urátov) v moči
  - výskyt kyseliny močovej a jej solí v moči

 • URB

  - Skratka učebného predmetu Urbanizmus

 • urbanizácia

  - vytváranie mestského rázu vidieckych sídiel; sústreďovanie obyvateľstva do miest

 • urbanizmus, urbanistika

  - architektonická výstavba miest a sídlisk; časť územného plánovania

 • urbanus

  - mestský

 • urbár

  - druh pozemkovej knihy

 • urbariálny

  - týkajúci sa niekdajšieho poddanského pozemkového majetku a poddanských povinností; poddanský

 • urbi et orbi

  - mestu a svetu; pápežské slávnostné posolstvo a požehnanie určené celej katolíckej cirkvi

 • urbura

  - v stredoveku kráľovský príjem z baní na striebro

 • urea

  - močovina

 • ureametron

  - ureameter, prístroj na určovanie koncentrácie močoviny

 • ureapo(i)esis

  - ureapoéza, tvorba močoviny

 • ureasis

  - ureáza, enzým štiepiaci močovinu za vzniku amoniaku

 • urecchysis

  - urekchýza, vytekanie, presakovanie moča do tkaniva

 • ureknuc

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - urieknuť

 • urelcosis

  - urelkóza, ulcerácia, tvorba vredov v močovom ústrojenstve

 • urémia

  - hromadenie dusíkatých látok v krvi pri niektorých ochoreniach
  - chorobné vylučovanie moču do krvi, zlyhanie obličiek; hromadenie dusíkatých látok v organizme spôsobené nedostatočnou funkciou obličiek

 • ureosynthesis

  - ureosyntéza, tvorba močoviny v tele

 • uresis

  - uréza, močenie

 • uretán

  - karbamín etylnatý, uspávací prostriedok; liek proti leukémii

 • ureter

  - močovod

 • ureter-, uretero-

  - prvá časť zložených slov s významom močovod

 • ureteralgia

  - ureteralgia, bolesť močovodov

 • ureteralis

  - ureterálny, močovodový

 • ureterálny

  - patriaci k močovodu

 • ureteratonia

  - ureteratónia, strata napätia močovodu, ochabnutie steny močovodu

Pozri výraz UR v synonymickom slovníku slovenčiny.