Hľadaný výraz "ur" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 126 výsledkov (2 strán)

 • á jour

  - nemeškať, k určitému dátumu,...

 • acetometer

  - prístroj na určovanie obsahu...

 • achromatopsia

  - farbosleposť, neschopnosť rozoznávať určité...

 • adresný

  - určený konkrétnemu adresátovi, konkrétnej...

 • aeronivelácia

  - určovanie výšky leteckou fotogrametriou...

 • akcelerácia

  - zrýchlenie, urýchlenie; zvýšenie rýchlosti...

 • alochronický

  - vyskytujúci sa v určitej...

 • amnioskopia

  - vyšetrovacia metóda na určenie...

 • androspermia

  - spermia určujúca samčie pohlavie,...

 • animátor

  - pracovník určujúci alebo realizujúci...

 • apodiktický

  - nezvratný, nepochybný, celkom určitý,...

 • benefícium

  - trvalé právo na určitú...

 • betatrón

  - urýchľovač elektrónov na vysokú...

 • bilancovanie

  - porovnávanie výsledkov za určité...

 • borec

  - človek vynikajúci v určitej...

 • chronokrator

  - planéta vládnuca určitému obdobiu,...

 • definovať

  - presne určiť, poda definíciu,...

 • delimitácia

  - vymedzenie, určenie, rozdelenie pôsobnosti...

 • depopulácia

  - vyľudňovanie, vyľudnenie určitého územia;...

 • desant

  - vojenský výsadok; vojsko určené...

 • destinácia

  - určenie, osud; miesto dovolenky,...

 • determinácia

  - určenie, vymedzenie pojmu; nevyhnutná,...

 • dezignácia

  - určenie, označenie, vymenovanie...

 • dezorientácia

  - chorobná neschopnosť určiť čas...

 • diachrónia

  - sledovanie časového vývoja určitého...

 • diafora

  - rečnícky obrat opakovaním určitého...

 • diagnostik

  - lekár určujúci diagnózu...

 • diagnostikum

  - látka používaná na určovanie...

 • diazenitál

  - astronomický prístroj na určovanie...

 • diferenciálna rovnica

  - určuje neznámu funkciu...

 • dimenzovať

  - dávať niečomu rozmery, určovať...

 • elektrodiagnostika

  - určovanie diagnózy pomocou elektrických...

 • exoenzým

  - enzým pôsobiaci v určitom...

 • exoterický

  - určený pre verejnosť...

 • fotogrammetria

  - určovanie tvarov, rozmerov a...

 • fotokatalýza

  - urýchlenie niektorých chemických reakcií...

 • frázovanie

  - členenie na určité celky...

 • gén

  - základná jednotka dedičnosti určujúca...

 • geochronológia

  - určovanie veku hornín a...

 • grafognózia

  - porovnávacie určovanie pisateľa ...

 • gynekospermia

  - spermia určujúca samičie pohlavie...

 • habitat

  - miesto výskytu určitého organizmu,...

 • heterochromozóm

  - pohlavný chromozóm, ktorý určuje...

 • hysteréza

  - závislosť určitého stavu fyzikálnej...

 • idiochromozóm

  - určuje genetický podklad pohlavia;...

 • in eventum

  - v určitom prípade, prípadne;...

 • indikovať

  - určiť spôsob liečby...

 • injektor

  - zariadenie na počiatočné urýchľovanie...

 • inklinácia

  - náchylnosť k určitým chorobám;...

 • internácia

  - nútený pobyt na určenom...

 • invektíva

  - slovný alebo písomný urážlivý...

 • izoamplitúda

  - izolínia amplitúdy určitej veličiny...

 • katalyzátor

  - látka urýchľujúca chemickú reakciu...

 • klark

  - percentuálne určenie obsahu prvkov...

 • kodifikácia

  - usporiadanie podľa určitého systému;...

 • komisár

  - osoba určená na vykonanie...

 • komputistika

  - v genetike proces určovania...

 • kontraindikácia

  - príčiny vylučujúce použitie určitej...

 • kritérium

  - meradlo pre porovnanie, určovací...

 • kvantifikácia

  - určovanie množstva; zavedenie číselných...

 • lipochróm

  - organické farbivo určujúce sfarbenie...

 • lokalizácia

  - umiestenie, miestne určenie; obmedzenie...

 • lokálny

  - miestny, obmedzený na určité...

 • minister bez portfej

  - bez určenia rezortnej pracovnej...

 • morféma

  - časť slova s určitým...

 • nefelometria

  - určovanie koncentrácie rozptýlených častíc...

 • nefoskop

  - prístroj na určovanie smeru...

 • oktant

  - astronomický prístroj na určenie...

 • oligofágia

  - výživa živočíchov len určitými...

 • opcia

  - prehlásenie úmyslu prijať určité...

 • paškvil

  - urážlivý písomný prejav, hanopis;...

 • penzum

  - presne určená pracovná úloha;...

 • perfúzia

  - prietok tekutiny určitým prostredím,...

 • perimeter

  - prístroj na určovanie zorného...

 • podesta

  - zvýšený stupienok určený na...

 • potenciál

  - fyzikálna veličina určujúca stav...

 • preformovať

  - vopred vytvárať, vopred určovať...

 • prejudícia

  - právny prípad určujúci aj...

 • prejudikovať

  - rozhodnutím otázky určiť postup...

 • preliminovať

  - vopred stanoviť, vopred určiť...

 • pseudourémia

  - nepravá urémia ...

 • psychoterapia

  - liečba duševných chorôb určitými...

 • Quickov test

  - určuje čas zrážanlivosti krvnej...

 • refraktometria

  - metóda určovania indexu lomu...

 • reluovať

  - peňažne nahradiť plnenie určitej...

 • renunciácia

  - vzdanie sa, odmietnutie určitých...

 • salónny

  - určený, vhodný pre salón,...

 • sangvitest

  - sérum na určenie krvnej...

 • sanitárny deň

  - deň určený na hygienickú...

 • sedimetria

  - mikroanalytické určovanie množstva zložky...

 • sotiza

  - hlúpy, urážlivý výrok; drzá...

 • stipulovať

  - zmluvne určovať, vymedzovať; zjednávať...

 • striktný

  - prísny, určitý, strohý, presný,...

 • supositorum

  - prípravok určený k zavedeniu...

 • teritoriálny

  - územný, týkajúci sa určitého...

 • tetický

  - stanovujúci, určujúci; kladný, tvrdiaci...

 • variometer

  - prístroj na určovanie zmeny...

 • xylometer

  - prístroj na určovanie kubického...

 • zippeit

  - vodnatý síran uránu, nerast...

 • uracil

  - pyramídová báza, jedna zo...

 • uralolit

  - fosforečnan vápnika a berýlia,...

 • uranín

  - oxid uraničitý, rádioaktívny nerast...

 • uranografia

  - zobrazenie, opis hviezdnej oblohy...

 • uranológia

  - hvezdárstvo...

 • uranopilit

  - vodnatý a zásaditý síran...

 • urát

  - soľ kyseliny močovej...

 • urbanizácia

  - vytváranie mestského rázu vidieckych...

 • urbi et orbi

  - mestu a svetu; pápežské...

 • urea

  - močovina...

 • uretán

  - karbamín etylnatý, uspávací prostriedok;...

 • ureterolitiáza

  - tvorba kamienkov v močovode...

 • ureterotómia

  - chirurgické otvorenie močovodu...

 • uretra

  - močová rúra...

 • uretrocystitída

  - súčasný zápal močovej rúry...

 • uretroragia

  - chorobné krvácanie z močovej...

 • urgencia

  - upomienka, naliehanie, nátlak na...

 • úria

  - druhá časť zložených slov...

 • urinoterapia

  - liečba pitím vlastného moču...

 • urobilín

  - žlté farbivo vylučované močom...

 • urocystektómia

  - chirurgické odstránenie močového mechúra...

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: positio, radiť, exa, hdfs, bu, forward, pa, him, prehliada, ite, her, dit, denote, fl, sel
Ekonomický slovník: my, hnl, vti, ã ula, plp, cph, gst, viť, šero, etm, ftm, okr, bdk, auz, xpa