Hľadaný výraz "su" v Lekárskom slovníku

Nájdených 356 výsledkov (3 strán)

 • suavis

  - príjemný

 • sub

  - pod, dole, spodný

 • subabdominalis

  - subabdominálny, podbrušný

 • subaciditas

  - subacidita, znížená kyslosť (žalúdočnej šťavy)

 • subacromialis

  - subakromiálny, nachádzajúci sa pod výbežkom lopatky (pod akromionom)

 • subacutus

  - subakútny, menej prudký, týkajúci sa obdobia medzi akútnym a chronickým štádiom choroby

 • subakútny

  - menej prudký, týkajúci sa obdobia medzi akútnym a chronickým štádiom

 • subalimentatio

  - subalimentácia, nedostatočná výživa, podvýživa

 • subanconaeus

  - subankoneálny, nachádzajúci sa pod lakťom

 • subaorticus

  - nachádzajúci sa pod aortou (pod srdcovnicou)

 • subapicalis

  - subapikálny, podhrotový

 • subaqualis

  - subakválny, vzniknutý, nachádzajúci sa pod vodou

 • subarachnoidealis

  - subarachnoideálny, podpavučnicový

 • subarcuatus

  - podoblúkový

 • subaxillaris

  - subaxilárny, podpazušný, nachádzajúci sa pod podpazušnou jamou

 • subcallosus

  - subkalózny, lokalizovaný pod corpus callosum

 • subcapitalis

  - subkapitálny, nachádzajúci sa pod hlavou

 • subcapitatus

  - ležiaci pod hlavou, hlavicou

 • subcapsularis

  - subkapsulárny, podpuzdrový

 • subcartilagineus

  - nachádzajúci sa pod chrupkou

 • subcellularis

  - subcelulárny, menší ako bunka

 • subcervicalis

  - subcervikálny, nachádzajúci sa pod šijou

 • subchondralis

  - subchondrálny, nachádzajúci sa pod chrupkou

 • subchordalis

  - subchordálny, nachádzajúci sa pod chrbtovou strunou

 • subchromatides

  - pozdĺžna polovica chromatídy

 • subchronicus

  - "subchronický

 • subclavicularis

  - nachádzajúci sa pod kľúčnou kosťou

 • subclinicus

  - subklinický, týkajúci sa ochorení, ktorých príznaky sú slabé, často až nepostrehnuteľné

 • subconjunctivalis

  - subkonjunktiválny, podspojivkový, nachádzajúci sa pod spojivkou

 • subcoracoideus

  - nachádzajúci sa pod zobcovitým výbežkom

 • subcorticalis

  - subkortikálny, podkôrový

 • subcostalis

  - subkostálny, podrebrový, nachádzajúci sa pod rebrami

 • subcrepitatio

  - subkrepitácia, slabšia, miernejšia forma škripotu

 • subcuneiformis

  - podklínový

 • subcutaneus

  - subkutánny, podkožný

 • subcutis

  - podkožie, podkožné tkanivo

 • subdebilitatus

  - mierne duševne oslabený, malomyseľný

 • subdeficiens

  - subdeficitný, slabnúci

 • subdelirium

  - čiastočné, mierne blúznenie

 • subdeltoideus

  - nachádzajúci sa pod deltovým svalom

 • subdentalis

  - subdentálny, nachádzajúci sa pod zubom

 • subdermalis

  - subdermálny, podkožný

 • subdiaphragmaticus

  - subdiafragmatický, podbráničný

 • subduralis

  - subdurálny, podplenový, nachádzajúci sa pod tvrdou mozgovou plenou

 • subendocardialis

  - subendokardiálny, nachádzajúci sa pod vnútornou výstelkou srdca (pod endokardom)

 • subendothelialis

  - subendotelový, nachádzajúci sa pod endotelom (cievnou výstelkou)

 • subependymalis

  - subependymálny, nachádzajúci sa pod ependýmom

 • subepicardialis

  - subepikardiálny, nachádzajúci sa pod vnútorným listom osrdcovníka (perikardu)

 • subepidermalis

  - subepidermálny, nachádzajúci sa pod pokožkou

 • subepiglotticus

  - subepiglotický, nachádzajúci sa pod hrtanovou príklopkou

 • subepithelialis

  - subepitelový, nachádzajúci sa pod epitelom (výstelkou)

 • subfascialis

  - subfasciálny, nachádzajúci sa pod pokrývkou (fasciou)

 • subfebrília

  - zvýšená teplota (medzi 37,1 a 38°C)

 • subfebrilis

  - subfebrilný, zvýšená teplota nižšia ako 38°C

 • subfebris

  - subfebrilitas, subfebrilná teplota, zvýšená telesná teplota na hodnoty medzi 37,1 až 38 °C

 • subfertilitas

  - subfertilita, znížená plodnosť

 • subfrenicus

  - subfrenický, podbráničný

 • subfrontalis

  - subfrontálny, podčelový, nachádzajúci sa pod čelovou kosťou, pod čelovou oblasťou

 • subgenum

  - subgén, pojem pre úseky toho istého génu

 • subgingivalis

  - subgingiválny, podďasnový

 • subglossalis

  - subglozálny, podjazykový

 • subglotticus

  - pod hrtanovou príklopkou

 • subglottis

  - časť hrtanu pod hrtanovou príklopkou

 • subhepaticus

  - subhepatický, podpečeňový

 • subhyoideus

  - podjazylkový

 • subictericus

  - subikterický, veľmi slabo žltý, s mierne zvýšenou hladinou bilirubinu v sére

 • subicterus

  - subikterus, veľmi slabá žltačka

 • subiculum

  - podklad, podložka

 • subiectivus

  - subjektívny, osobný, individuálny

 • subiectum

  - subjekt, predmet, osoba, činiteľ

 • subiectus

  - nachádzajúci sa pod niečim

 • subileus

  - subileus, neúplný ileus, čiastočná porucha črevnej pasáže

 • subinguinalis

  - subingvinálny, podslabinový

 • subinvolutio

  - subinvolúcia, neúplná involúcia, sťahovanie maternice v šestonedelí

 • subito

  - náhle

 • subitus

  - náhly

 • sublatio

  - dvíhanie, oddeľovanie

 • sublenticularis

  - sublentikulárny, nachádzajúci sa pod šošovkou

 • subletalis

  - neúplne smrteľný

 • sublimatio

  - "sublimácia, premena tuhej látky na plynnú a naopak

 • sublimis

  - "zdvíhajúci sa do výšky

 • sublingualis

  - sublingválny, podjazykový

 • sublingválne

  - pod jazyk

 • sublobularis

  - sublobulárny, podlalôčkový

 • subluxácia

  - neúplné vykĺbenie

 • subluxatio

  - "subluxáci, neúplné vykĺbenie kĺbu

 • submammarius

  - submamárny, nachádzajúci sa pod prsníkom

 • submandibularis

  - submandibulárny, podčeľustný, nachádzajúci sa pod dolnou čeľusťou (sánkou)

 • submaxillaris

  - submaxilárny, podčeľustný, nachádzajúci sa pod hornou čeľusťou

 • submeningealis

  - submeningeálny, nachádzajúci sa pod mozgovou plenou

 • submentalis

  - submentálny, podbradový

 • submicroscopicus

  - submikroskopický, neviditeľný optickým mikroskopom

 • submiliaris

  - submiliárny, menší ako proso

 • submissio

  - submisia, zníženie, poddajnosť, podriadenie sa rádu, cudzej vôli

 • submucosa

  - submukóza, podslizničné spojivo

 • submucosus

  - submukózny, podslizničný, uložený v podslizničnom väzive

 • submuscularis

  - submuskulárny, podsvalový

 • subnormalis

  - subnormálny, podpriemerný, znížený (vývoj, výkonnosť)

 • subnumerarius

  - nedostatočný, nepočetný

 • subnutritio

  - podvýživa

 • suboccipitalis

  - subokcipitálny, nachádzajúci sa pod záhlavím

 • subordinatio

  - subordinácia, podriadenosť

 • suboxidatio

  - suboxidácia, nedostatočné okysličovanie

 • subpapillaris

  - subpapilárny, nachádzajúci sa pod papilami

 • subparietalis

  - nachádzajúci sa pod temennou kosťou

 • subpericardialis

  - subperikardiálny, nachádzajúci sa pod osrdcovníkom

 • subperiostalis

  - subperiostálny, podokosticový

 • subperitonaealis

  - subperitoneálny, nachádzajúci sa pod pobrušnicou

 • subphrenicus

  - subfrenický, podbráničný

 • subpleuralis

  - subpleurálny, nachádzajúci sa pod pohrudnicou

 • subpopliteus

  - podkolenný

 • subpubicus

  - subpubický, nachádzajúci sa pod lonovou oblasťou, pod ohanbím

 • subpyloricus

  - nachádzajúci sa pod vrátnicovou žilou

 • subrectalis

  - subrektálny, nachádzajúci sa pod konečníkom

 • subrenalis

  - subrenálny, podobličkový

 • subretinalis

  - subretinálny, podsietnicový

 • subscapularis

  - subskapulárny, podlopatkový

 • subscriptio

  - subskripcia, časť lekárskeho predpisu určujúca zloženie a formu lieku

 • subseptus

  - neúplne rozdelený, nedostatočne oddelený prepážkou, podprepážkový

 • subsequens

  - subsekventný, bezprostredne nasledujúci, sprevádzajúci

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: , huw, chm, iff, ceh, ve ã â, rki, zyc, ã ã upa, šandář, sox, mp, opr, bakã ã ã, tcm