Hľadaný výraz "retro" v Lekárskom slovníku

Nájdených 61 výsledkov (1 strana)

 • retro

  - späť, naspäť, dozadu

 • retroactio

  - "retroakcia, spätná akcia

 • retroauricularis

  - retroaurikulárny, nachádzajúci sa za uchom, za ušným lalokom

 • retrobulbaris

  - "retrobulbárny, nachádzajúci sa za očným bulbom

 • retrocaecalis

  - retrocekálny, nachádzajúci sa za slepým črevom

 • retrocardialis

  - retrokardiálny, týkajúci sa oblasti za srdcom, medzi srdcom a chrbticou

 • retrocedens

  - retrocedentný, ustupujúci

 • retrocervicalis

  - retrocervikálny, nachádzajúci sa za krčkom maternice

 • retrocessio

  - retrocesia, ustupovanie (od normálnej polohy)

 • retroclavicularis

  - retroklavikulárny, nachádzajúci sa za kľúčnou kosťou

 • retroclusio

  - retroklúzia, spätný uzáver

 • retrocolicus

  - retrokolický, nachádzajúci sa za hrubým črevom

 • retrocollis

  - retrokolis, kŕčmi podmienené pätné zvrátenie hlavy

 • retrodeviatio

  - retrodeviácia, všeobecný názov pre spätné, abnormálne polohy, uchýlenie, vybočenie dozadu

 • retrodorsolateralis

  - retrodorzolaterálny, zadobočný

 • retroduodenalis

  - retroduodenálny, nachádzajúci sa za dvanástnikom

 • retroflexio

  - retroflexia, sklonenie dozadu, späť

 • retroflexus

  - retroflexný, späť ohnutý, zahnutý

 • retrogenia

  - retrogénia, nápadne ustupujúca brada

 • retrognathia

  - retrognatia, abnormálne postavenie čeľuste ustupujúcej dozadu

 • retrogradus

  - retrográdny, ustupujúci, spätný, smerujúci späť

 • retrographia

  - retrografia, zrkadlové písanie, písmo

 • retrogressio

  - retrogresia, ústup, ustupovanie, katabolizmus, odchýlka od normálu v zmysle degenerácie

 • retrohyoideus

  - retrohyoidný, nachádzajúci sa za jazylkou

 • retroinfectio

  - retroinfekcia, spätná nákaza

 • retrolentalis

  - retrolentálny, nachádzajúci sa za šošovkou

 • retrolingualis

  - retrolingválny, nachádzajúci sa za jazykom

 • retromalleolaris

  - retromaleolárny, nachádzajúci sa za členkom

 • retromammaris

  - retromamárny, nachádzajúci sa za mliečnou žľazou

 • retromandibularis

  - retromandibulárny, nachádzajúci sa za dolnou čeľusťou

 • retromastoideus

  - retromastoidný, nachádzajúci sa za bradavkovým výbežkom

 • retromaxillaris

  - retromaxilárny, nachádzajúci sa za hornou čeľusťou

 • retromolaris

  - retromolárny, nachádzajúci sa za stoličkami

 • retromorphosis

  - retromorfóza, retrográdna premena

 • retronasalis

  - retronazálny, ležiaci za nosom, za nosovou dutinou

 • retrooccipitalis

  - retrookcipitálny, nachádzajúci sa za záhlavnou kosťou

 • retrooesophagealis

  - retroezofageálny, nachádzajúci sa za pažerákom

 • retroperitonaealis

  - retroperitoneálny, nachádzajúci sa za pobrušnicou

 • retroperitonaeum

  - retroperitoneum, priestor za pobrušnicou

 • retroperitoneálny

  - nachádzajúci sa za pobrušnicou, ležiaci mimo brušnej dutiny

 • retroperitonitis

  - retroperitonitída, zápal tkaniva v retroperitoneálnom priestore

 • retropharyngealis

  - retrofaryngeálny, nachádzajúci sa za hltanom

 • retropharyngitis

  - retrofaryngitída, zápal zadnej časti hltana

 • retroplacentaris

  - retroplacentárny, nachádzajúci sa za placentou, za plodovým koláčom

 • retroplasia

  - retroplázia, forma degenerácie, pri ktorej sa bunka a tkanivá vyvíjajú smerom k jednoduchším a vývojovo starším štruktúram

 • retroplasticus

  - retroplastický, spätne degenerujúci

 • retropleuralis

  - retropleurálny, nachádzajúci sa za pohrudnicou

 • retropositio

  - retropozícia, uloženie vzadu, za niečím

 • retroproiectio

  - retroprojekcia, spätná projekcia, spätné premietnutie

 • retropubicus

  - retropubický, nachádzajúci sa za lonovou oblasťou

 • retropulsio

  - "retropulzia, porucha pohybových automatizmov

 • retropyloricus

  - retropylorický, nachádzajúci sa za vrátnikom

 • retrorectalis

  - retrorektálny, nachádzajúci sa za konečníkom

 • retrorenalis

  - retrorenálny, nachádzajúci sa za obličkou

 • retrospectivus

  - retrospektívny, zameraný na minulosť

 • retrosternalis

  - retrosternálny, nachádzajúci sa za hrudnou kosťou

 • retrotonsillaris

  - retrotonzilárny, nachádzajúci sa za mandľami

 • retrouterinus

  - retrouterinný, nachádzajúci sa za maternicou

 • retrovaccinum

  - retrovakcína, vakcína získaná naočkovaním z človeka na zviera a použitá spätne na človeka

 • retrovaginalis

  - nachádzajúci sa za pošvou

 • retroversio

  - retroverzia, prehnutie, obrátenie, ohnutie dozadu

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: sms, pm, gam, š, se, ntfs, ã a, roll, reã, volanie hodnotou, uwb, shutdown, cube, tã ã, diff
Ekonomický slovník: are, nb, ukã, wfc, rolí, toã, vpa, pd, rux, zsj, coicop, iã ã ã ã, bpr, vr, mrp